Školský vzdelávací program - 3. ročník, matematika: charakteristika, ciele a obsah predmetu podľa ISCED1

Späť
z
zlý
dobrý, ale ...

Popis:


Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Katarína Hoľková | (10.07.2010 14:56 - neprečítaný)

Nie je mi jasné, či v treťom ročníku sa učia deti do 10 000, lebo na základe štátneho vzdelávacieho programu na statpedu.sk je tam iba do 1000 v 3. ročníku. Viete mi nejako poradiť?

* Reagovať | Katarína Hoľková | (10.07.2010 15:20 - neprečítaný)

Tretí ročník
(3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne)

I. Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20
Zavedenie násobenia. Riešenie slovných úloh na násobenie. Zavedenie delenia. Riešenie slovných úloh na delenie. Nácvik násobenia a delenia.

II. Vytváranie prirodzených čísel v obore do 1 000
Vytváranie čísel. Zobrazovanie čísel na číselnej osi, porovnávanie čísel a ich zaokrúhľovanie na desiatky. Jednotky dĺžky mm, cm, dm, m, km a ich premieňanie.

III. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 1 000
Pamäťové (násobkov 10 a násobkov 100) a písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel. Riešenie slovných úloh.

IV. Násobenie a delenie v obore násobilky
Dokončenie násobenia a delenia v obore násobilky. Slovné úlohy na násobenie a delenie.

V. Geometria
Meranie dĺžky v teréne dĺžkou kroku, metroch. Odhad dĺžky. Rovinné útvary trojuholník, štvoruholník a ich porovnanie, kruh, kružnica. Zväčšovanie , zmenšovanie rovinných útvarov vo štvorcovej sieti. Vytváranie telies z kociek, na základe modelu a obrázka.

VI. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie
Vytváranie všetkých možných skupín predmetov z daného počtu predmetov po dvoch, troch, manipulatívnou činnosťou a symbolmi. Pozorovanie istých udalostí, možných ale neistých udalostí a nemožných udalostí. Riešenie nepriamo sformulovaných slovných úloh.

* Reagovať | Katarína Hoľková | (10.07.2010 15:20 - neprečítaný)

Ja som našla iba toto

* Reagovať | Miriam Vyparinová | (13.07.2010 15:27 - neprečítaný)

I. Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20 (orientačný počet hodín 20) Zavedenie násobenia. Súvislosť medzi násobením a sčítaním. Nácvik násobenia v obore do 20. Počítanie spamäti. Automatizácia spojov. Riešenie slovných úloh na násobenie. Propedeutika úloh na násobenie s kombinatorickou motiváciou. Tvorenie slovnej úlohy k danému numerickému príkladu na násobenie v obore do 20. Riešenie nepriamo sformulovaných slovných úloh na násobenie v obore do 20. Slovné úlohy na priamu úmernosť (ako preopedeutika) v obore do 20. Zavedenie delenia. Propedeutika zlomkov (rozdeľovanie na polovice, tretiny,...) Delenie, ako postupné odčítanie rovnakého čísla. Nácvik delenia v obore do 20. Počítanie spamäti. Automatizácia spojov. Súvislosť medzi delením a násobením. Riešenie slovných úloh na delenie. Tvorenie slovnej úlohy k danému numerickému príkladu na delenie v obore do 20. Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie. II. Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000 (orientačný počet hodín 17) Vytváranie čísel. Rozšírenie prirodzených čísel oboru do 10 000. Zobrazovanie čísel na číselnej osi, porovnávanie čísel a ich zaokrúhľovanie na desiatky, stovky. Propedeutika rozvoja prirodzeného čísla v desiatkovej sústave. Číselná os. Nerovnice (propedeutika). Slovné úlohy na porovnávanie v obore do 10 000. Tvorenie slovnej úlohy k danému príkladu na porovnávanie v obore do 10 000. Zavedenie jednotiek dĺţky: mm, km. Jednotky dĺţky mm, cm, dm, m, km a ich premieňanie. III. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000 (orientačný počet hodín 23) Pamäťové a písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel. Zoznámenie sa s kalkulačkou a jej displejom. Sčítanie a odčítanie s vyuţitím kalkulačky. Riešenie jednoduchých a zloţených slovných úloh. Tvorenie textov k numerickým príkladom. Riešenie nepriamo sformulovaných slovných úloh. Riešenie slovných úloh s neprázdnym prienikom.

* Reagovať | Miriam Vyparinová | (13.07.2010 15:30 - neprečítaný)

vlastne je to to iste, co pise p.Romanova

* Reagovať | Judita Romanová | (15.07.2010 11:27 - neprečítaný)

ved som to spracovala zo stranky statpedu, ako som to uviedla

* Reagovať | Katarína Hoľková | (16.07.2010 15:51 - neprečítaný)

dakujem za odkaz, vidím to prvýkrát


*Pridať komentár

Učiteľ: Judita RomanováViac 

Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ

Autor: Judita Romanová, www. statpedu.sk
Typ dokumentu: Metodický materiál
Vytvorené dňa: 06.07.2010 18:02
Formát súboru:
Veľkosť: 70 kB

Licencia:

Jazyk: Slovenčina Slovenčina

  Podrobne  

História dokumentu

Od tohto autora

Súvisiace dokumenty

Autor nepridal žiadne súvisiace dokumenty.

Podobné dokumenty

nešpecifikovaný 4. ročník ZŠ Ingrid Závodská
Etická výchova, Občianska náuka 2. ročník ZŠ Ingrid Závodská
Biológia 8. ročník ZŠ (Tercia OG) Katarína Alföldiová
Matematika 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG) Viera Tomášková
Matematika 2. ročník ZŠ Katarína Hoľková
nešpecifikovaný 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) Miriam Vyparinová
Matematika, Všeobecné 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG) Silvia Bodláková
Matematika 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ Ladislav Kázmér
Matematika 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) Dana Palčeková
Matematika Nešpecifikovaný Ľubica Lauková
Matematika, Špeciálna pedagogika 4. ročník ZŠ, 8. ročník ZŠ (Tercia OG) Valéria Arpášová
Matematika 5. ročník ZŠ Jana Štofčíková
Matematika 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ Ingrid Jančiarová
Matematika 2. ročník ZŠ Gabriela Ilavská