Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
ppt Makety - kraslice
Predmet: Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 01.04.2019 19:42
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
pdf Trištvrteročná písomná práca
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Martina Hrnčiarová (ZŠ s MŠ Podhájska, Martin)
Pridaný: 06.04.2019 11:24
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx 3/4 ročný test zo SJL 4.ročník
 Trištvrteročné opakovanie - spodobovanie, priama reč, ohybné slovné druhy, podstatné mená a prídavné mená
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Skybová- Kutilová (ZŠ Mládežnícka, Košice - Šaca)
Pridaný: 09.04.2019 00:17
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
ppt Spoločenstvo polí - plodiny
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 01.04.2019 14:57
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
ppsx Spoločenstvo polí - živočíchy
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 01.04.2019 14:58
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
doc 3.štvrťročná pís. práca zo SJ pre 4. ročník
 3.štvrťročná pís. práca zo SJ pre 4. ročník
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Hana Treuerová (ZŠ Svätý Jur)
Pridaný: 08.04.2019 00:08
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Prídavné mená - vyvodzujeme
 PPT na vyvodenie učiva so spätnou väzbou. 4. roč. ako opakovanie
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 02.04.2019 06:39
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
pdf PL - doplň e/ä
 PL - doplň e/ä a slovo prepíš
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Andrea Bosá (ZŠ Vinohrady nad Váhom)
Pridaný: 09.04.2019 12:35
Komentáre v diskusii: 0

 
docx 3/4 ročný test z ČÍTANIA 4.ročník
 3/4 ročný test, 3/4 ročná previerka, Trištvrteročné opakovanie - rozhlas, film, televízia, o hudbe, zvukoch a tichu
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Skybová- Kutilová (ZŠ Mládežnícka, Košice - Šaca)
Pridaný: 11.04.2019 23:48
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
doc 3/4 ročná previerka zo SJL, 4.ročník
 Previerka vedomostí k 3/4 roku - gramatika, čítanie, sloh, upravený počet bodov
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Edita Slobodová (ZŠ Energetikov, Prievidza)
Pridaný: 07.04.2019 14:38
Komentáre v diskusii: 15 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.