Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pdf MAT - Testovanie5
 Vybrala som 10 jednoduchších MAT úloh z posledného testovania piatakov, mali by ich zvládnuť súčasní tretiaci i štvrt...
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Tatiana Dolinská (ZŠ a MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 23.04.2019 12:16
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
pptx Zámená - vyvodzujeme
 PPT na vyvodenie učiva so spätnou väzbou.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 23.04.2019 21:14
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
pptx Živočíchy vodného spoločenstva žijúce pri vode
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Novická (SZŠ Námestie slobody, Sabinov)
Pridaný: 05.05.2019 00:09
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
doc Násobíme a delíme do 100 - PL
 Preverujeme alebo precvičujeme násobenie a delenie do 100.
Predmet: Matematika, Školský klub detí
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 23.04.2019 20:18
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

 
pptx Prešov a okolie
 Poloha, povrch, turistické zaujímavosti regiónu
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Husáková (ZŠ s MŠ Sebechleby)
Pridaný: 01.05.2019 22:14
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
docx Od Hornádu po Dunajec - test
 Opakovanie témy Od Hornádu po Dunajec - test s možnosťou výberu odpovedí + správne odpovede a hodn. tabuľka
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jaroslava Ďuricová (ZŠ Nešpora, Prešov)
Pridaný: 05.05.2019 13:45
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pdf V kráľovstve živočíchov
 Opakovanie témy živočíchy - spôsob života, pohyb, potrava.
Predmet: Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Petra Jančíková (ZŠ s MŠ Hôrky)
Pridaný: 25.04.2019 15:13
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx ČÍSLOVKY - materiál na nástenku
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 01.05.2019 18:47
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

 
pptx Číslovky - vyvodzujeme
 PPT na vyvodenie učiva, spätná väzba + niečo na pobavenie.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 01.05.2019 16:58
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
ppt Milionár - literárne pojmy
 Zábavnou formou opakujeme literárne pojmy tentokrát aj s obrázkami.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 05.05.2019 16:35
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.