Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili.


 
pptx Vyvreté horniny
 Prezentácia k učivu vyvreté horniny.
Predmet: Biológia
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Simona Špiláková (ZŠ Ružová dolina, Bratislava)
Pridaný: 30.11.2023 10:26
Komentáre v diskusii: 0

 
test WIR 1 Ein Besuch
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Tatiana Niklesová (ZŠ Energetikov, Prievidza)
Pridaný: 08.11.2023 18:45
Komentáre v diskusii: 0

 
ppt Koník sv. Martina
 Koník sv. Martina - v kalendári dátum žiari 11.november - šikovné ruky žiakov a predstava o koníkovi sv. Martina....v...
Predmet: Pracovné vyučovanie, Špeciálna pedagogika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Gardošíková (ZŠ Bystrany)
Pridaný: 17.11.2023 04:01
Komentáre v diskusii: 0

 
url Thanksgiving bingo
 Bingo s vyvolávacími kartičkami a mnohými variantami na hraciu plochu ku zajtrajšiemu Thanksgiving day.
Predmet: Anglický jazyk, Všeobecné
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Petra Jaďuďová (ZŠ s MŠ Malá Lehota)
Pridaný: 22.11.2023 20:05
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Hospodárstvo Austrálie poznámky
 Hospodárstvo Austrálie poznámky
Predmet: Geografia
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Dušan Matúška (ZŠ s MŠ Lubeník)
Pridaný: 29.11.2023 23:40
Komentáre v diskusii: 0

 
ppt Grafické editory
 Dokument určený pre učebné odbory.
Predmet: Informatika
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
Učiteľ: Michaela Stopková (Súkromná SOŠ, SNP, Poprad)
Pridaný: 19.11.2023 19:39
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Architektúra PC - von Neumann
Predmet: Informatika
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
Učiteľ: Veronika Luptovská (SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska, Bratislava)
Pridaný: 20.11.2023 21:44
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx kultúrny rozlet SK -žiacka prezentácia
 Matica slovenská ,Slovenské národné divadlo
Predmet: Občianska náuka
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Dušana Bábyová (ZŠ s MŠ Šintava)
Pridaný: 21.11.2023 19:13
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Informácie
 Téma informácie pre 1. ročník trojročných odborov.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
Učiteľ: Michaela Pagáčová (SOŠ Pruské)
Pridaný: 05.11.2023 16:49
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Hláska B
 Vyvodenie hlásky B, omalovanka, čítanie hlások a priradenie písaných písmen k tlačeným/ prepis písmen určené pre 1. r...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Špeciálna pedagogika
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Simona Michňová (Spojená škola Vojenská ul., Košice)
Pridaný: 11.11.2023 17:32
Komentáre v diskusii: 0

 
test Slovesá
 uplatnenie teoretických poznatkov v praktickom určovaní
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Štefan Kohári (Gymnázium P. J.Šafárika, Akademika Hronca, Rožňava)
Pridaný: 13.11.2023 08:25
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
test Test - predložky
 Test na predložky k lekcii 2.1 učebnica KMI
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Jana Hanusová (ZŠ Mierová, Bratislava)
Pridaný: 13.11.2023 18:00
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.