Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili.


 
pptx Spevník Slávik Slovenska 2023
 Spevník Slávik Slovensko 2023
Predmet: Hudobná výchova
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Žabková (ZŠ V. Javorku, Žilina)
Pridaný: 21.02.2023 21:06
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
docx Motiváciou ku knižkám - k Mesiacu knihy II. /s riešením/
 Krížovka s jarnými pranostikami. Prečítaj si jarné pranostiky, vylúšti krížovku a doplň tajničku: Moja naj- kniha.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 05.03.2023 17:31
Komentáre v diskusii: 18 neprečítaných

 
pptx Sčitujeme s prechodom do 100 (vyvodenie, DCF s JCF) - MAT2
 PPT na vyvodenie sčítania dvojciferného a jednociferného čísla s prechodom cez základ. Názorné sčítanie rôznym spôsob...
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 06.03.2023 17:23
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pdf Vybrané slová (overenie, sk. A,B) - SJL3) -
 Dva PL na opakovanie alebo overenie VS, skupina A, B.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 01.03.2023 12:54
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
docx Opakujeme si násobilku MAT3,4
 Rýchle precvičenie. 2 malé PL k Veľkej noci na opakovanie: 1 na násobenie a 1 na delenie: aj okienkové príklady, pyr...
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 12.03.2023 10:49
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pdf Precvičujeme počítanie s desiatkou - MAT1
 Malý PL na uvedomenie si postavenia desiatky v dvojcifernom čísle, + s desiatkou, nerovnice, porovnávanie (určiť o ko...
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 09.03.2023 13:01
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
docx SLOVNÉ DRUHY /na nástenku/ - SJL
 S uvedením príkladov na každý slovný druh.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 26.02.2023 15:38
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
docx Domčeky hra -čítanie s porozumením
 Hra pre dvojice zameraná na čítanie s porozumením, môže sa rôzne variovať, odporúčam kartičky zalaminovať, obrázky bo...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Debnárová (ZŠ ČSA, Moldava nad Bodvou)
Pridaný: 01.03.2023 11:45
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx OPAKUJEME si s druhákmi - SJL
 Opakujeme v 3. štvrťroku: dvojhlásky, delenie na slabiky, mäkké a tvrdé spoluhlásky.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 12.03.2023 17:44
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
url Obrázkový diktát
 10 slov ukrytých v obrázkoch. Roztoč koleso a vytočené slovo napíš. Dá sa prepnúť aj ako vytlačiteľný dokument, možno...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 05.03.2023 14:12
Komentáre v diskusii: 0

 
docx DEŇ VODY - 22. marec (medaily) ČB i FA
 Pri organizovaní rôznych aktivít ku Dňu vody odmeníme deti medailami. Ponúkam niekoľko návrhov, snáď ich využijete.
Predmet: Školský klub detí, Triednictvo
Ročník: 1. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 19.03.2023 14:51
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
docx PODSTATNÉ MENÁ - rod, číslo a pád (písomka) - SJL4
 Preverujeme vedomosti.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 12.03.2023 17:38
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.