Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
docx Opakovanie- Objavujeme neživú prírodu... 1. časť
 Opakovanie tém. celku , Pracovná učebnica, Adame, Kováčiková, Objavujeme neživú prírodu a skúmame prírodné javy, 1. č...
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Katarína Škrhová (ZŠ Brestovec)
Pridaný: 01.10.2018 20:17
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pptx Jesenná mozaika
Predmet: Školský klub detí, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Petra Gáfriková (ZŠ A. Sládkoviča, Sliač)
Pridaný: 03.10.2018 18:54
Komentáre v diskusii: 13 neprečítaných

 
pdf Deň jabĺk
 35 faktov a zaujímavostí o jablkách. Využili sme na Deň jablka.
Predmet: Obohatenie, Triednictvo
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Blanka Sýkorová (ZŠ Nesluša)
Pridaný: 09.10.2018 17:36
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pptx Slabikujeme, určujeme počet slabík 1
 Aktivitka na fixáciu učiva. Určovanie počtu slabík, výber obrázka k danému počtu. Malým na pobavenie. Nepoužívať zdro...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 02.10.2018 22:25
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
docx Precvičujeme porovnávanie do 5
 PL na utvrdenie pojmov, precvičenie písania relačných znakov, porovnávanie bodiek, dokresľovanie bodiek podľa znakov,...
Predmet: Matematika, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 27.09.2018 23:03
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pptx Molekuly a chemické zlúčeniny
 Prezentácia s poznámkami a cvičením podľa novej učebnice.
Predmet: Chémia
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Dašena Kodadová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 25.09.2018 19:17
Komentáre v diskusii: 15 neprečítaných

 
pptx Básne a piesne pre starkých
 Medzinárodný deň úcty starším sa blíži...
Predmet: Obohatenie, Triednictvo
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Michaela Vráblová (ZŠ s Mš Gorkého, Trnava)
Pridaný: 23.09.2018 20:30
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
pdf PL Tvorenie slov predponami
 Úlohy na precvičenie, upevnenie alebo overenie vedomostí z tvorenia slov predponami.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Hana Černeková (ZŠ P. Tótha, Senica)
Pridaný: 21.09.2018 17:37
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Vymaľuj správnu slabiku
 vymaľuj správnu slabiku pre 2 žiakov
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Andrea Bosá (ZŠ Vinohrady nad Váhom)
Pridaný: 03.10.2018 11:34
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Opakovanie- Pátrame po neživej prírode... 1. časť
 Opakovanie tém. celku , Pracovná učebnica, Adame, Kováčiková, Pátrame po neživej prírode a prírodných javoch 1. časť,...
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Katarína Škrhová (ZŠ Brestovec)
Pridaný: 01.10.2018 10:30
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.