Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pptx Zámená - SJL4
 PPT môže byť nápomocná pri vyvodzovaní učiva, viac zameraná na privlastňovacie zámená + niečo na pobavenie. Niektoré ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 24.04.2022 13:41
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pdf vzostupne- zostupne na nástenku
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Júlia Karaffová (CZŠ sv. Demetera, Ražňany)
Pridaný: 11.05.2022 08:59
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Orgován vo váze - koláž.
 Námet na výtvarnú výchovu s predlohou - MAAM.RU.
Predmet: Školský klub detí, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Emília Letková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 01.05.2022 16:47
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Deň MATIEK - Počítame do 20 PL
 PL nielen ku Dňu matiek na + a - do 20 bez prechodu cez základ 10.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 02.05.2022 10:57
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
docx Jarné počítanie do 100 - PL
 Rôzne typy príkladov na + a - do 100 s prechodom cez základ 10: retiazkové, pyramídky, okienkové ..), porovnávanie; P...
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 24.04.2022 17:51
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
docx MAT1 Počítame do 20 (overujeme)
 3 malé PL (bez prechodu cez základ 10) na overenie vedomostí: 1. sčítanie, 2. odčítanie a 3. sčítanie a odčítanie zár...
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 25.04.2022 20:36
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pptx Pre každú mamičku mám inú kytičku - MAT3,4
 PPT ku Dňu matiek, opakujeme násobenie, delenie, sčítanie, odčítanie a čo má prednosť v počítaní.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 01.05.2022 20:49
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
pdf Základná alebo radová číslovka? (výcvik v triedení) - SJL3,4
 Vyhľadávame vo vetách, triedime na základné a radové číslovky. Jedna strana pre dve deti.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 03.05.2022 16:15
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
docx Mojej mamičke prajem ...
 6 návrhov na napísanie priania pre mamičku z príležitosti Dňa matiek.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 02.05.2022 10:53
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pptx Slovesá - SJL4
 PPT nápomocná k vyvodeniu učiva. Funkcia slovies, neurčitok, gramatické kategórie (prehľad), osoba a číslo slovies + ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 07.05.2022 13:45
Komentáre v diskusii: 18 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.