Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
docx MAT4 - výstupný test 2019
 Výstupný test matematika. Kombinuje úlohy na výber odpovede ako v Testovaní piatakov i výpočtové úlohy.
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Beata Strculová (ZŠ s MŠ Ľubeľa)
Pridaný: 23.05.2019 17:35
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
docx Poznáš všetky ohybné slovné druhy? - Previerka alebo PL
 Opakovanie ohybných slovných druhov, odlišovanie, dopĺňanie do viet, vypisovanie z viet, tvorenie slov opačného významu.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 24.05.2019 22:03
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
docx Koncoročná samostatná práca SJL3 (literatúra + sloh)
 Tri PL na overenie, praktické činnosti aj teória. Dva PL z literatúry + 1 PL zo slohu. Možné použiť aj ako vstupnú pr...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 05.06.2019 18:01
Komentáre v diskusii: 29 neprečítaných

 
docx PVO - Koncoročné opakovanie 2. ročník
 Opakovanie učiva 2. ročníka (spoznávame: cestovanie, človeka, živočíchy a rastliny)
Predmet: Prvouka
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Skybová- Kutilová (ZŠ Mládežnícka, Košice - Šaca)
Pridaný: 10.06.2019 00:18
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pdf MAT 4 výstupná písomná práca z geometrie
 Úlohy na overenie vedomostí a zručností zo štvrtáckeho učiva z geometrie
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Hana Černeková (ZŠ P. Tótha, Senica)
Pridaný: 01.06.2019 20:25
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Záverečné opakovanie
 Úlohy na opakovanie pred výstupným testom.
Predmet: Matematika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Dašena Kodadová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 01.06.2019 20:08
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
docx Výstupný test SJL 4.ročník
 Koncoročný test - vybrané slová, predpony, priama reč, spodobovanie, ohybné a neohybné slovné druhy
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Skybová- Kutilová (ZŠ Mládežnícka, Košice - Šaca)
Pridaný: 04.06.2019 20:34
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
docx Koncoročná samostatná práca - SJL1
 Dve verzie na overenie vedomostí (každá má dva PL), chýbajúca hláska, počet slabík, autodiktát, dvojica ilustrácia - ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 04.06.2019 20:31
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
docx SJL4 PREDLOŽKY - materiál na nástenku
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 19.05.2019 18:46
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

 
docx 14 úloh na záverečné opakovanie SJ
 14 úloh na precvičovanie, opakovanie pred písomkou výstupnou v 1. alebo vstupnou v 2. ročníku. PL som upravila... ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Andrea Bosá (ZŠ Vinohrady nad Váhom)
Pridaný: 22.05.2019 10:45
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.