Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pdf Šablóny na písanie chemických vzorcov
 pomôcka na chémiu
Predmet: Chémia
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Mária Tekeljaková (ZŠ s MŠSvätý Kríž)
Pridaný: 14.10.2018 09:23
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Veľkomoravská ríša
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Dušan Matúška (ZŠ s MŠ Lubeník)
Pridaný: 17.10.2018 23:27
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Matematické pojmy - päťminútovka
 Päťminútovka na preverenie vedomostí žiakov
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Tekeljaková (ZŠ s MŠSvätý Kríž)
Pridaný: 18.10.2018 17:45
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Oxidačné čísla, oxidačné prípony - precvičujeme
 Oxidačné čísla, oxidačné prípony - precvičujeme.
Predmet: Chémia
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Margita Husáková (ZŠ s MŠ Sebechleby)
Pridaný: 18.10.2018 21:24
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Vstupná previerka A
 Previerka po zopakovaní učiva 8.ročníka - výrazy, celé čísla, hranol, kruh, kružnica, pravdepodobnosť, trojuholník a ...
Predmet: Matematika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Xénia Píšová (ZŠ Energetikov, Prievidza)
Pridaný: 01.10.2018 11:16
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Naše tekvičky
 Včera som sem dávala fotopostup na papierové tekvice...dnes sme s druhákmi vyrábali...2 spôsoby
Predmet: Výtvarná výchova
Ročník: 2. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Michaela Vráblová (ZŠ s Mš Gorkého, Trnava)
Pridaný: 15.10.2018 18:51
Komentáre v diskusii: 0

 
ppt Najväčší spoločný deliteľ
 Pomôcka k výkladu učiva Najväčší spoločný deliteľ. Opäť tematická, samozrejme si ju môžte pomeniť. Spracované podľa u...
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Alexandra Jombíková (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
Pridaný: 18.10.2018 07:27
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Konštantín a Metod
 Príchod K a M na VM, ich činnosť, slovanské učilište, hlaholika, cyrilika...
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Iveta Vančová (ZŠ Bojná)
Pridaný: 03.10.2018 10:31
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
flipchart Súčet a rozdiel trojciferných čísel a celých stoviek
 Príklady na precvičovanie sčítania a odčítania celých stoviek od trojciferných čísel
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Hana Madrová (ZŠ s MŠ Chtelnica)
Pridaný: 16.10.2018 17:24
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Učíme sa o ríbezliach
 PL zameraný na učivo vlastivedy (5.ročník ŠZŠ - A variant) spojený s matematikou ( odčítanie v obore do 100 ) a čítan...
Predmet: Matematika, Špeciálna pedagogika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Tekeljaková (ZŠ s MŠSvätý Kríž)
Pridaný: 10.10.2018 12:48
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.