Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pptx Slovensko vstupuje do česko-slovenského štátu
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Dušan Matúška (ZŠ s MŠ Lubeník)
Pridaný: 02.10.2018 22:06
Komentáre v diskusii: 0

 
ppt Kritéria deliteľnosti (4;5)
 Znaky deliteľnosti štyrmi a piatimi. Spracované podľa učebnice Šedivý - Čeretková, 6. prvá časť
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Alexandra Jombíková (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
Pridaný: 09.10.2018 09:23
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pdf Prirodzené čísla PL II.
 Násobenie, delenie, poradie počtových operácií, rímske čísla, slovné úlohy
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Xénia Píšová (ZŠ Energetikov, Prievidza)
Pridaný: 20.10.2018 19:31
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pdf Delenie písomka
 Krátka písomka po opakovaní delenia a priority mat. operácii. Aj s chytáčikmi, nech je to iné.
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Silvia Bodláková (Spojená škola - ZŠ a G, Tilgnerova, Bratislava)
Pridaný: 28.09.2018 15:39
Komentáre v diskusii: 0

 
docx PVO 1 Test: Moje kráľovstvo
Predmet: Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Kopáčiková (ZŠ s MŠ Angely Merici, Halenárska, Trnava)
Pridaný: 10.10.2018 17:15
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Naše tekvičky
 Včera som sem dávala fotopostup na papierové tekvice...dnes sme s druhákmi vyrábali...2 spôsoby
Predmet: Výtvarná výchova
Ročník: 2. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Michaela Vráblová (ZŠ s Mš Gorkého, Trnava)
Pridaný: 15.10.2018 18:51
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Šablóny na písanie chemických vzorcov
 pomôcka na chémiu
Predmet: Chémia
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Mária Tekeljaková (ZŠ s MŠSvätý Kríž)
Pridaný: 14.10.2018 09:23
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
flipchart Súčet a rozdiel trojciferných čísel a celých stoviek
 Príklady na precvičovanie sčítania a odčítania celých stoviek od trojciferných čísel
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Hana Madrová (ZŠ s MŠ Chtelnica)
Pridaný: 16.10.2018 17:24
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Prirodzené čísla - výhody počítania
 pracovný list, sčitovanie a odčitovanie s výhodou
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Bibiána Koledová (ZŠ Rohožník)
Pridaný: 20.10.2018 13:17
Komentáre v diskusii: 0

 
docx PL - Šmolkovské trojciferné čísla
 Aktivitka pre šikovných alebo na preopakovanie trojciferných čísiel. Myslím si číslo, zapíš číslo podľa pokynov - jed...
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Petra Slišková (ZŠ s MŠ Radošina)
Pridaný: 11.10.2018 20:17
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.