Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pptx Biokatalyzátory
 Biokatalyzátoty
Predmet: Chémia
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Soňa Pavlíková (ZŠ s MŠ Cerová)
Pridaný: 22.03.2020 13:48
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Zábava s QR kódmi
 V tomto kóde sú zašifrované úlohy z prvouky a matematiky, výsledkom úsilia je slovo SPOLUŽIAČKA
Predmet: Matematika, Obohatenie
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Marta Segľová (ZŠ Českosl. armády, Prešov)
Pridaný: 01.04.2020 19:57
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Náboženská štruktúra ľudskej spoločnosti
 Ahojte, pridávam poznámky do zošita. Hádam sa budú hodiť. Držte sa!
Predmet: Občianska náuka
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Branislav Benčič (ZŠ s Mš Kalinčiakova, Bratislava)
Pridaný: 27.03.2020 09:42
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Grafické znázorňovanie závislostí - priama a nepriama úmernosť
 Pracovný list na čítanie z grafu
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Dašena Kodadová (ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo)
Pridaný: 30.03.2020 15:22
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Maľujeme kvety.
 Námet na maľovanie kvetín - jednoduché nápady zvládnu aj najmenší.
Predmet: Školský klub detí, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Emília Letková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 23.03.2020 21:32
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Určujeme čas .
 Precvičujeme si orientáciu na ciferníku hodín.
Predmet: Všeobecné
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Emília Letková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 30.03.2020 17:14
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Štiavnické jašteričky - vecný a umelecký text
 Heraldická povesť Štiavnické jašteričky s úlohami k umeleckému textu. Na porovnanie vecný text o erbe Banskej Štiavnice.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Nikoleta Jurkovičová (ZŠ Miloša Janošku)
Pridaný: 24.03.2020 07:34
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Slovenské národné povstanie
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Erika Marcinková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 07.03.2020 12:54
Komentáre v diskusii: 0

 
test Poľana - krátky testík č. 1
 Poľana s okolím
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Labudíková (ZŠ s MŠ, Divinka)
Pridaný: 16.03.2020 13:30
Komentáre v diskusii: 0

 
test Gerundium
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Martina Kolesárová (ZŠ s MŠ Jelšava)
Pridaný: 22.03.2020 14:25
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.