Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
docx rastlinky- pracovný list
 pracovný list k prezentácii rastlinky
Predmet: Prvouka, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Simona Špačková (ZŠ Sitnianska, Banská Bystrica)
Pridaný: 19.03.2020 13:10
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Delenie trojciferným deliteľom
 V dokumente je vysvetlený postup ako deliť väčšie prirodzené číslo menším trojciferným deliteľom. Súbor poslúži žiako...
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Székelyová (ZŠ Tomášikova, Košice)
Pridaný: 22.03.2020 23:21
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Citoslovcia
 Interaktívny pracovný list na precvičenie citosloviec.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Dana Curová (ZŠ Hviezdoslavova, Snina)
Pridaný: 21.03.2020 17:09
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Občianska náuka 8. ročník
 Moje poznámky z učebnice Občianska náuka pre 8. ročník - vhodné aj ako poznámky pre žiakov
Predmet: Občianska náuka
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Michal Čáni (ZŠ Lipová, Rajec)
Pridaný: 24.03.2020 12:29
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Grafické znázorňovanie závislostí
 Prezentácia na domáce učenie s domácou úlohou.
Predmet: Matematika
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Dašena Kodadová (ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo)
Pridaný: 27.03.2020 13:25
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Antonymá
 Krížovky na precvičenie antonymických dvojíc
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Pancuráková (ZŠ Školská, Sačurov)
Pridaný: 23.03.2020 20:37
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx PL_Násobenie 10, 100, 1000
 Príklady na precvičovanie
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Baloghová (SŠ Ľ. Štúra, Dudince)
Pridaný: 17.03.2020 08:00
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pdf Nácvik písmena A
 Tento pracovný list som vytvárala pre žiakov 0.ročníka na upevňovanie písania veľkého písaného A.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Katarína Geryková (ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami)
Pridaný: 20.03.2020 23:17
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx SJL5 Akostné prídavné mená
 Posielam žiakom nové učivo.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Marta Valkovičová (SŠ F. Assiského, Kláštorné nám., Malacky)
Pridaný: 15.03.2020 19:12
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
test Alfred Nobel
 Test na rozvoj čítania s porozumením. Obsahuje text a 10 otázok s voľbou pravdivých výpovedí.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Zuzana Vargová (ZŠ s VJM Tešedíkovo)
Pridaný: 31.03.2020 07:45
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.