Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
ppt Otázky a úlohy - horenie
 Otázky a úlohy
Predmet: Chémia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Lucia Tamási (ZŠ J. A. Komenského, Nám. B. Bartóka, Veľký Meder)
Pridaný: 04.10.2018 22:19
Komentáre v diskusii: 0

 
jpg Hrozno
Predmet: Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Zdena Pšenková (ZŠ s MŠ pre deti a žiakov s NKS internátna, Brezolupy)
Pridaný: 18.10.2018 19:35
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Kamenná doba - Pastieri a roľníci
 Poznámky pre žiakov k uvedenej téme
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Miroslava Vojtková (ZŠ s MŠ Liesek)
Pridaný: 02.10.2018 18:22
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Kolmice a rovnobežky A
 KP - určovanie kolmých a rovnobežných priamok, meranie dĺžky úsečky, usporiadanie dĺžok...
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Xénia Píšová (ZŠ Energetikov, Prievidza)
Pridaný: 07.10.2018 19:34
Komentáre v diskusii: 0

 
gallery Tiene
 Pomôcky: baliaci papier, čierny tuš, fixky, pastelky:). Deti obkreslia svojho kamaráta. Následne ho vymaľujú a dotvoria.
Predmet: Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Michalíková (ZŠ Mládežnícka, Krásno nad Kysucou)
Pridaný: 12.10.2018 14:47
Komentáre v diskusii: 0

 
test Slovná zásoba - teória
 Základné poznatky zo slovnej zásoby
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Štefan Kohári (Gymnázium P. J.Šafárika, Akademika Hronca, Rožňava)
Pridaný: 15.10.2018 21:56
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Vecný alebo umelecký text? (5)
 Vecný alebo umelecký text? - opakovanie (5-minútovka).
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Petríková (ZŠ Malčice)
Pridaný: 20.10.2018 18:30
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Ľúbostná lyrika - previerka
 Previerka z ľúbostnej poézie (po J. Kráľa). Práca s ukážkou aj teória. Vhodné aj ako PL.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Katarína Medvecká (ZŠ s MŠ Sibírska, Bratislava)
Pridaný: 21.10.2018 11:14
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Projekty voda-II
 Projekty voda- pokračovanie triednych projektov
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Renáta Kollárová (ZŠ Slnečná, Námestovo)
Pridaný: 15.10.2018 21:16
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Desatinné čísla B
 Úvod k desatinným číslam: porovnávanie, usporiadanie, zaokrúhľovanie, číselná os
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Xénia Píšová (ZŠ Energetikov, Prievidza)
Pridaný: 11.10.2018 06:25
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.