Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pptx planimetria
 zozbierané úlohy z externej časti maturity od r. 2005
Predmet: Matematika
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Anna Černinská (SOŠ elektrotechnická, Celiny, Liptovský Hrádok)
Pridaný: 04.11.2018 09:37
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Rôzne spôsoby modlitby mariánskeho ruženca
 Materiál pre učiteľov. Píše sa v ňom, ako rôznorodo sa dá pristupovať k modlitbe sv. ruženca.
Predmet: Náboženská výchova
Ročník: 0. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Viera Poláková (ZŠ s MŠ v Oravskom Veselom)
Pridaný: 20.10.2018 18:58
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Vstupná previerka z MAT pre 5 roč. špec. triedy, var. A
Predmet: Matematika, Špeciálna pedagogika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Pavol Bulava (ZŠ Hranovnica)
Pridaný: 03.11.2018 11:34
Komentáre v diskusii: 0

 
docx písomka 6. ročník, mikroorganizmy žijúce s človekom po včely
Predmet: Biológia
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Michaela Ďurkáčová (ZŠ Karpatská, Žilina)
Pridaný: 22.10.2018 14:58
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Uhly pre šiestakov
 pracovný list, meranie, rysovanie a počtové operácie s nimi
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Bibiána Koledová (ZŠ Rohožník)
Pridaný: 07.11.2018 21:17
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Úvod do lomených výrazov
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
Učiteľ: Veronika Luptovská (SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska, Bratislava)
Pridaný: 19.10.2018 07:45
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Rozklad čísel na prvočísla
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Anna Letkovičová (ZŠ Pri kríži, Bratislava - Dúbravka)
Pridaný: 05.11.2018 17:56
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf 05_Nitrianske údelné vojvodstvo.pdf
 Poznámky z poslednej látky: Nitrianske údelné vojvodstvo. Prajem Vám pekné jesenné prázdniny.
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Marián Hajdučko (ZŠ J. Švermu, Michalovce)
Pridaný: 26.10.2018 12:19
Komentáre v diskusii: 0

 
docx 1.písomná práca SJL 4.r. ŠZŠ
 Blíži sa čas previerok. Možno sa zíde, prípadne si upravíte.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Špeciálna pedagogika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Andrea Cífferyová (ŠZŠ Za parkom, Veľký Krtíš)
Pridaný: 07.11.2018 16:26
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Matematické doplňovačky2
 pracovný list násobenie a delenie prir. čísel
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Bibiána Koledová (ZŠ Rohožník)
Pridaný: 07.11.2018 22:06
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.