Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pdf Čítanie s porozumením - Der Sommer
 zdroj: internet
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Simona Gondeková (ZŠ Levočská, Stará Ľubovňa)
Pridaný: 13.01.2021 23:25
Komentáre v diskusii: 0

 
url Goniometria ostrého uhla v pravouhlom trojuholníku
Predmet: Matematika
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Mária Pokrievková (Gymnázium sv. F. Assiského, Kláštorská ul., Levoča)
Pridaný: 14.01.2021 11:02
Komentáre v diskusii: 0

 
url Trpný rod, Passive, Project 4 U5
 Vysvetlenie trpného rodu- jednoduchý prítomný, jednoduchý minulý, predprítomný čas i priebehové časy.
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Tomáš Schneidgen (ZŠ J. Hollého, Topoľčany)
Pridaný: 17.01.2021 19:14
Komentáre v diskusii: 0

 
url too, enough, could, couldn´t, had to, didn´t have to, Project 4 U1CD
 Vysvetlenie too/enough + minulé časy modálnych slovies.
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Tomáš Schneidgen (ZŠ J. Hollého, Topoľčany)
Pridaný: 17.01.2021 19:27
Komentáre v diskusii: 0

 
test Sviatky až Historické pramene
 s. 15 - 22
Predmet: Dejepis
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Adriana Ogou (ZŠ Školská, Čierna nad Tisou)
Pridaný: 18.01.2021 12:17
Komentáre v diskusii: 0

 
gallery EPAS
 EPAS
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Mónika Kulcsárová (ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská, Bratislava)
Pridaný: 22.12.2020 18:28
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx Doprava na Slovensku
Predmet: Geografia
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 3. ročník SŠ (Septima OG)
Učiteľ: Martin Šušor (Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Brezno)
Pridaný: 05.01.2021 15:18
Komentáre v diskusii: 0

 
url bbb
 bbb
Predmet: Biológia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Kántorová (ZŠ s MŠ s VJM Trstice)
Pridaný: 09.01.2021 16:24
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Moje osobnostné vlastnosti
 Moje osobnostné vlastnosti - Meine Persönlichkeitsmerkmale Osobnostné vlastnosti človeka je súbor všetkých čŕt ...
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Rastislav Soták (ZŠ s MŠ Radvaň nad Laborcom)
Pridaný: 12.01.2021 06:28
Komentáre v diskusii: 0

 
url Modely automobilov
 Hračky pre dospelých
Predmet: Technika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Jozef Dinda (ZŠ Palešovo nám., Spišské Podhradie)
Pridaný: 12.01.2021 22:05
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.