Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
docx Červená Čiapočka
 Je to učebný materiál, pracovný list ku rozprávke o Červenej Čiapočke. Je určený pre žiakov zo škôl s vyučovacím jazy...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Ibolya Kovács (ZŠ s VJM Silica 44)
Pridaný: 13.04.2021 19:47
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
gallery Násobenie
 Pomôcka do zošita
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Vargaeštokova (ZŠ Komenského, Trebišov)
Pridaný: 03.05.2021 21:19
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
url Písmeno CH - priraďuj
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Papšová (ZŠ s MŠ Skačany)
Pridaný: 08.04.2021 17:53
Komentáre v diskusii: 0

 
test Project 1 Unit 3 test
 použitie slovesa have got a slovnej zásoby z tretej lekcie
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Martina Maškarová (ZŠ s MŠ Jelšava)
Pridaný: 13.04.2021 20:55
Komentáre v diskusii: 0

 
url Písmeno ŕ - pomiešané písmenká
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Papšová (ZŠ s MŠ Skačany)
Pridaný: 22.04.2021 18:47
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx Hmyzí hotel z plastových fliaš
Predmet: Ekológia, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Petra Gáfriková (ZŠ s MŠ, Badín)
Pridaný: 03.05.2021 07:58
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx O,o
 pomôcka k vyvodeniu, nácviku...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 0. ročník ZŠ
Učiteľ: Iveta Bialková (ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami)
Pridaný: 06.04.2021 21:02
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pdf Project 5_Unit 5_Ela's email
 Cvičenie z PL (Project 5).
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Mária Konečná (ZŠ Ul. mieru, Bytča)
Pridaný: 23.04.2021 10:16
Komentáre v diskusii: 0

 
docx tajnička na desatinné čísla
 Dlhšia tajnička ( ak dobre viem, autorom je Zenón).písmenká tajničky sú priradené rôznym číslam- výsledkom po počítan...
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Adela Horváthová (ZŠ s MŠ Jelšava)
Pridaný: 04.05.2021 20:17
Komentáre v diskusii: 0

 
doc PL_prídavné mená3
 Pracovný list obsahuje 25 príkladov na určovanie druhov a vzorov prídavných mien
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Lucia Tamási (ZŠ J. A. Komenského, Nám. B. Bartóka, Veľký Meder)
Pridaný: 08.04.2021 22:00
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.