Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
url Chovateľsky významné cicavce
 Vzdelávacie video, ktoré obsahuje jednoduché vysvetlenie učiva a stručné poznámky. Vhodné aj pri fixácii učiva. Vytvo...
Predmet: Biológia
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Lucia Talánová (ZŠ s MŠ Poniky)
Pridaný: 19.11.2020 12:00
Komentáre v diskusii: 0

 
test Uhly - teória
 Test po ukončení tematického celku Uhly.
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Petrášová (ZŠ Školská ul. Dunajská Lužná)
Pridaný: 22.11.2020 15:39
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Rýchla päťminútovka + - do 7
 Rýchla päťminútovka do 7
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Molnárová (ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce)
Pridaný: 24.11.2020 20:41
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Výlet do USA
 Pracovný list na sčítanie a odčítanie v obore do 20, s pridaním problémových úloh.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Budovcová (ZŠ Jánošovka, Čierny Balog)
Pridaný: 18.11.2020 16:09
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
test Zjednotenie Talianska, Nemecka, zasľúbená zem- Amerika
 Test je zameraný na dve učivá z prvého tematického celku v ôsmackej učebnici dejepisu
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Lucia Vavrincová (ZŠ Školská, Hlohovec-Šulekovo)
Pridaný: 25.11.2020 08:41
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Premena jednotiek objemu m3, hl.docx
 ahojte, posielam materiál, ktorý budeme používať na online hodinách
Predmet: Fyzika
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Miriam Sklenárová (ZŠ Močenok)
Pridaný: 20.11.2020 17:15
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Čítanie s porozumením
 Maxík č. 3, Anča a metla
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Vladimír Martin (ZŠ Limbach, Vinohradnícka 70)
Pridaný: 16.11.2020 07:30
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Past simple
 Pracovný list pre potrebu dištančného vzdelávania na zopakovanie učiva.
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Zuzana Študencová (ZŠ s MŠ Jarovnice 464)
Pridaný: 18.11.2020 10:37
Komentáre v diskusii: 0

 
test Európa /Test A-B-C/
 Európa/ Vodstvo - Typy krajín - Vplyv človeka na krajinu
Predmet: Geografia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Zoltán Csázsár (ZŠ s MŠ Vlčany)
Pridaný: 10.11.2020 10:09
Komentáre v diskusii: 0

 
test Cudzie slová, pravopis, pôvod a význam
 Opakovanie cudzích slov, pravopis, pôvod a význam.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Lenka Malá (Súkr. ZŠ Štiavnická cesta, Ružomberok)
Pridaný: 23.11.2020 00:08
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.