Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
url Dvojhlásky - Ktoré slovo je napísané správne?
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Papšová (ZŠ s MŠ Skačany)
Pridaný: 06.04.2021 16:53
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pdf Have you ever.... ? (Speaking flashcards)
 Kartičky na precvičovanie Have you ever... ? a short answers, prípadne celé odpovede (She has never/I have never). Sl...
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Michaela Privrelová (ZŠ Radošovce)
Pridaný: 03.05.2021 19:39
Komentáre v diskusii: 0

 
docx tajnička na desatinné čísla
 Dlhšia tajnička ( ak dobre viem, autorom je Zenón).písmenká tajničky sú priradené rôznym číslam- výsledkom po počítan...
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Adela Horváthová (ZŠ s MŠ Jelšava)
Pridaný: 04.05.2021 20:17
Komentáre v diskusii: 0

 
test Juhozápadná Ázia
 Test s jednou správnou možnosťou.
Predmet: Geografia
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Marianna Aronová (ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves)
Pridaný: 06.04.2021 18:24
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Bábková a filmová rozprávka
 Test na pojmy z témy bábková hra, filmová rozprávka.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Paulína Roháčková (ZŠ Stará Turá)
Pridaný: 12.04.2021 13:06
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Ako meriame teplo
Predmet: Fyzika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Marek Baláž (ZŠ s MŠ Važec)
Pridaný: 19.04.2021 08:27
Komentáre v diskusii: 0

 
test Hustota 2
Predmet: Fyzika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Alexandra Cisárová (ZŠ Černyševského, Bratislava)
Pridaný: 23.04.2021 00:54
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Hrncová polička
Predmet: Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
Pridaný: 25.04.2021 22:16
Komentáre v diskusii: 0

 
docx ZASAĎ PRE MAMKU KVET DO KVETINÁČA
Predmet: Školský klub detí, Výtvarná výchova
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
Pridaný: 02.05.2021 21:52
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx P5-Unit6- Indirect question
 Tvorenie priamej a nepriamej otázky, ich štruktúra, úvodná veta, precvičenie.
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Ivona Kellnerová (ZŠ Nejedlého, Spišská Nová Ves)
Pridaný: 06.04.2021 16:23
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.