Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
docx Stojaté vody. Živočíchy žijúce v stojatých vodách
 BIO 7.ročník ŠZŠ Stojaté vody. Živočíchy žijúce v stojatých vodách PL
Predmet: Biológia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Petra Hrčková (Sp. škola internátna Sama Chalúpku, Kremnica)
Pridaný: 04.11.2020 08:31
Komentáre v diskusii: 0

 
test Určovanie hodín
 Určovanie hodín v ruj
Predmet: Ruský jazyk
Ročník: 3. ročník SŠ (Septima OG)
Učiteľ: Štefan Kohári (Gymnázium P. J.Šafárika, Akademika Hronca, Rožňava)
Pridaný: 04.11.2020 13:51
Komentáre v diskusii: 0

 
test Opakovanie
 Opakovanie od Vysokých Tatier po Súľovské vrchy (Pracovná učebnica: M.Nogová, V.Zvončeková)
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Šaffová (ZŠ s MŠ Malčice)
Pridaný: 26.11.2020 12:00
Komentáre v diskusii: 0

 
gallery Sčítanie, odčítanie prirodzených číseldo a nad milión
 Popis sčítania a odčítania prirodzených čísel s názornými príkladmi a príkladmi na precvičenie učiva.
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Maroš Scholtz (ZŠ Krížová Ves)
Pridaný: 03.11.2020 08:29
Komentáre v diskusii: 0

 
test Rozlišovacie znamienka
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Katarína Mitrengová (ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný Koniec)
Pridaný: 04.11.2020 17:56
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
jpg Rozlišovacie znamienka
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Martina Pántiková (ZŠ E. M. Šoltésovej, Štefánika, Krupina)
Pridaný: 13.11.2020 16:46
Komentáre v diskusii: 0

 
ppt Kovy, polokovy, nekovy 2
 Prezentácia - Kovy, polokovy, nekovy - dokončenie témy, chémia 8
Predmet: Chémia
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Lucia Tamási (ZŠ J. A. Komenského, Nám. B. Bartóka, Veľký Meder)
Pridaný: 18.11.2020 10:23
Komentáre v diskusii: 0

 
test Opakovanie
 Opakovanie prvého tematického celku. Pri niektorých otázkach môže byť viac správnych odpovedí.
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Ján Rusinko (ZŠ Gajary)
Pridaný: 03.11.2020 09:00
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Čaro vonnej sviečky II.diel
 Čítanie s porozumením II. diel o uhľovodíkoch a ich vlastnostiach pre 9r.
Predmet: Chémia
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Lívia Lichnerová (ZŠ Benkova, Nitra)
Pridaný: 08.11.2020 12:54
Komentáre v diskusii: 0

 
test Kvitnúce byliny a lesný ekosystém
 Jednoduchý test na tému : kvitnúce byliny a lesný ekosystém
Predmet: Biológia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Antónia Magurová (ZŠ Jovsa)
Pridaný: 11.11.2020 12:26
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.