Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pdf RTVVP- 7. ročník 2020/2021
 Ročný tematický výchovno- vzdelávací plán- 7. ročník 2020/2021
Predmet: Občianska náuka
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Vladimíra Madejová (ZŠ Kračúnovce)
Pridaný: 10.11.2020 17:48
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Zlaté dvadsiate roky?
 Zlaté dvadsiate roky?- prezentácia spracovaná očami žiakov. Súčasné osobnosti ako Jay- Z, Lady Gaga či Rihanna nie sú...
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Vladimíra Madejová (ZŠ Kračúnovce)
Pridaný: 26.11.2020 09:48
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Vianočná výzdoba - inšpirácie, námety
Predmet: Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 01.12.2020 15:12
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pdf Staroveká Mezopotámia
 Staroveká Mezopotámia- POZNÁMKY
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Vladimíra Madejová (ZŠ Kračúnovce)
Pridaný: 19.11.2020 10:56
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Epika
 vymedzenie pojmu epika, druhy, charakteristia
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Aneta Kladivíková (ZŠ s MŠ Čebovce)
Pridaný: 27.11.2020 09:46
Komentáre v diskusii: 0

 
test Vojny, terorizmus
 Krátky test na opakovanie učiva.
Predmet: Občianska náuka
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Alexandra Horňáková (ZŠ Nábrežná, Nové Zámky)
Pridaný: 29.11.2020 12:17
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Christmas - pexeso
 Hra na precvičenie slovnej zásoby
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Strelcová (ZŠ s MŠ Vlkanová)
Pridaný: 02.11.2020 08:51
Komentáre v diskusii: 0

 
test Test - Stavba Zeme, pohyb litosférických dosiek, minerály a horniny
Predmet: Biológia
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Nikoleta Lásková (ZŠ s MŠ Jelšava)
Pridaný: 10.11.2020 10:03
Komentáre v diskusii: 0

 
test Glóbus, rovnobežky
 Rýchle opakovanie prebraného učiva .
Predmet: Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Iveta Opálková (ZŠ s MŠ Svätý Peter)
Pridaný: 12.11.2020 00:11
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Svaly človeka
 Prehľad svalov človeka s obrázkami.
Predmet: Biológia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Veronika Bosáková (ZŠ J. Švermu, Michalovce)
Pridaný: 15.11.2020 18:05
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.