Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pptx Mapa - mierka mapy
 Mapa - mierka mapy
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Labudíková (ZŠ s MŠ, Divinka)
Pridaný: 11.09.2019 18:02
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Určovanie hlások na začiatku slova
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jozef Kováč (ZŠ Lastovce)
Pridaný: 15.09.2019 17:47
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pdf ŠKOLA - obrázok na vyfarbovanie
 Obrázok na vyfarbovanie - Škola.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Dagmara Švábová (ZŠ Podzáhradná, Bratislava)
Pridaný: 03.09.2019 07:16
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
ods TVVP che pre 9. roč
Predmet: Chémia
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Ján Pastierik (ZŠ Horná Ždaňa)
Pridaný: 02.09.2019 16:10
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
doc TVVP dejepis 7 ročník
 TVVP dejepis 7 ročník 1H týždenne
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Lucia Paludová (ZŠ s MŠ Trnovská, Žilina)
Pridaný: 01.09.2019 13:56
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf ZMYSLY
 Zmysly pre prvákov a tretiakov. Námet z webu.
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 1. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Viera Gulašová (ZŠ s MŠ Pod kláštorom, Hronský Beňadik)
Pridaný: 08.09.2019 17:05
Komentáre v diskusii: 21 neprečítaných

 
pdf BLESKOVKA - PREDPONY V SLOVÁCH
 HĽADANIE PREDPONY V SLOVE, VYTVÁRANIE SLOV S PREDPONAMI
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Labudíková (ZŠ s MŠ, Divinka)
Pridaný: 10.09.2019 17:50
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Zmeň najskôr sám seba
 Ponúk inšpiratívny príbeh vhodný na diskusiu s deťmi do ŠKD/hodiny ETV alebo OBN. :) Podľa môjho názoru motivuje deti...
Predmet: Etická výchova, Školský klub detí
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Nikola Hrebeňáková (SŠ Bratislavská, Malinovo)
Pridaný: 07.09.2019 16:25
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
docx Vieme sa predstaviť
 Text piesne Prekvapenie- Babmulkine dobrodružstvá
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Danišová (ZŠ P. Tótha, Senica)
Pridaný: 10.09.2019 20:18
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx Grafomotorika s číslami
Predmet: Matematika, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Petra Gáfriková (ZŠ s MŠ, Badín)
Pridaný: 07.09.2019 10:51
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.