Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
docx Pravopis radových čísloviek
 Stručné vyvodenie učiva so vzorovými príkladmi a príkladmi na ich precvičenie
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Marta Segľová (ZŠ Českosl. armády, Prešov)
Pridaný: 11.05.2020 14:12
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Ježko - čítanie s porozumením
 Pracovný list zameraný na čítanie s porozumením. V prvej časti text Ježko a následne niekoľko otázok, či žiaci porozu...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 06.05.2020 19:57
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
test Číslovky - test
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Anna Paulišinová (ZŠ Bernolákova, Šurany)
Pridaný: 11.05.2020 17:46
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
ppt Opakujeme s Emkou
 Opakujeme pravopis vybraných a príbuzných slov.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo)
Pridaný: 17.05.2020 19:41
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
doc Opakovanie prvákov
 Opakovanie pre prvákov - rôzne úlohy na precvičenie čítania, písania
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Slávka Kalakayová (ZŠ s MŠ Masarykova, Košice)
Pridaný: 27.04.2020 21:02
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx SJL5 Synonymá, antonymá (nové učivo)
 Pripravila som pre piatakov nové učivo, poslúži aj pri opakovaní.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Marta Valkovičová (SŠ F. Assiského, Kláštorné nám., Malacky)
Pridaný: 27.04.2020 17:11
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
test Busy Bee 1 Body
 jednoduchý test Busy Bee 1 časti tela
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Grillusová (ZŠ S. Chalupku, Prievidza)
Pridaný: 27.04.2020 15:46
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
test Slovné úlohy zo záhradky
 10 slovných úloh so záhradkárskou tematikou na sčítanie a odčítanie do 100.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 13.05.2020 15:51
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
test Pravopisné cvičenie
 testík 20 slov a slovných spojení na precvičenie pravopisu po tvrdých a mäkkých spoluhláskach - prerobený a rozšír...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Alena Žovincová (SŠ Ľ. Štúra, Dudince)
Pridaný: 21.05.2020 08:27
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
test Matematická rozcvička
 Postupné odčítanie do 20 bez prechodu cez 10
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Antónia Nagyová (ZŠ s MŠ Masarykova, Košice)
Pridaný: 28.04.2020 14:59
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.