Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
ppsx Diktáty na vlastné PM miest na mape
 Doplňovačky so samokontrolou na vlastné PM obcí, pohorí, riek, miest, ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Skybová- Kutilová (ZŠ Mládežnícka, Košice - Šaca)
Pridaný: 16.03.2021 20:35
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
test Neohybné slovné druhy
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Mária Mazár (ZŠ Hlavná 121, Gelnica)
Pridaný: 17.03.2021 10:49
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Samostatná práca
 Samostatná práca z matematiky - zaokrúhľovanie, premena jednotiek, násobenie a delenie, sčítanie a odčítanie, slovné ...
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 22.03.2021 21:11
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pptx Veľkonočné pohľadnice
Predmet: Školský klub detí, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Petra Gáfriková (ZŠ s MŠ, Badín)
Pridaný: 21.03.2021 10:06
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
pptx Easter
 Slovná zásoba aj s pesničkou.
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Strelcová (ZŠ s MŠ Vlkanová)
Pridaný: 21.03.2021 18:18
Komentáre v diskusii: 0

 
docx MAT - Písomná práca pre prvákov.
 Mat - Písomná práca pre prvákov.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Stanislava Šušelová (ZŠ s MŠ Ružindol)
Pridaný: 24.03.2021 17:18
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
ppt Doplňovačky so zajkom
 Opakujeme pravopis po obojakých spoluhláskach.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo)
Pridaný: 04.04.2021 17:14
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
docx Prídavné mená - PL
 Precvičujeme prídavné mená - vyhľadávanie, identifikácia, otázky, priradenie vlastnosti k podstatným menám...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 03.04.2021 20:40
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
doc Podstatné mená - Previerka (s riešením)
 Preverujeme vedomosti o podstatných menách - písanie vlastných mien, určovanie rodu, čísla a pádu podstatných mien ; ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 03.04.2021 20:42
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
pdf Počítame do 100 (s prechodom) - MAT2
 Rôzne typy príkladov a spôsobov na precvičovanie + a - s prechodom do 100 (dvojciferné a jednociferné). Obmena môjho...
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 04.04.2021 19:02
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.