Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
docx Častice - pomôcka
 Častice - na stenu, nástenku, lavicu, do tašky...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Kristína Jánošová (Súkr. spojená škola, Prešov)
Pridaný: 05.06.2018 21:25
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Výstupná kontrolná práca z prírodovedy 4. ročník
 Výstupná kontrolná práca - spojenie testových otázok + dopĺňania a dopisovania k obrázku. Spojenie písomných prác, kt...
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Kristína Jánošová (Súkr. spojená škola, Prešov)
Pridaný: 31.05.2018 23:16
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
docx Ohybné slovné druhy - previerka
 Určovanie slovných druhov, gramatických kategórií podstatných mien a slovies, skloňovanie, časovanie, správne písanie...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Ľudmila Juráková (ZŠ Lachova, Bratislava)
Pridaný: 26.05.2018 12:05
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx MAT5 - záverečné opakovanie č. 1
 Záverečné opakovanie učiva 5. ročníka- slovné úlohy sčitovanie, odčitovanie, prednosť matematických operácií, obvod,...
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Beata Strculová (ZŠ s MŠ Ľubeľa)
Pridaný: 03.06.2018 15:42
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Záverečné opakovanie pre piatakov PL4
 Opakujeme počítanie so zátvorkami a úlohy so stĺpcovým diagramom. Pracovný list pre 2 žiakov. Na spestrenie aj tajnička.
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Alena Naďová (ZŠ Čachtice)
Pridaný: 11.06.2018 10:16
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pdf PVO2 Spoznávame rastliny
 Úlohy na precvičenie alebo hodnotenie po prebratí tematického celku.
Predmet: Prvouka
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Markovičová (ZŠ s MŠ Liptovská Teplá)
Pridaný: 08.06.2018 20:21
Komentáre v diskusii: 13 neprečítaných

 
doc Výstupná písomná práca - geometria
 Výstupná písomná práca - geometria
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Alžbeta Martincová (ZŠ Šafárika, Prievidza)
Pridaný: 04.06.2018 22:03
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pdf Pravopisné rozcvičky
 Dopĺňame i, í/y, ý po tvrdých a mäkkých spoluhláskach. Pre 2 žiakov na 1 liste.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 05.06.2018 09:20
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

 
pdf Výstupná previerka z matematiky
 Dopĺňanie čísel na číselnej osi, porovnávanie, usporiadanie čísel, tvorenie štvorice príkladov,kontrola a oprava výs...
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Matiašková (ZŠ Mierové námestie, Handlová)
Pridaný: 11.06.2018 21:08
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
doc PL opakovanie učiva
 Pokúsila som sa zostaviť PL z celoročného učiva tretiackej vlastivedy, možno sa niekomu zíde...
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Edita Slobodová (ZŠ Energetikov, Prievidza)
Pridaný: 04.06.2018 20:00
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.