Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
docx Tabuľka - spodobovanie spoluhlások
 Pomôcka pre žiakov, tabuľka s rozdelením spoluhlások podľa znelosti. Listy dám do laminovacej fólie a žiakom rozstrih...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Hana Černeková (ZŠ P. Tótha, Senica)
Pridaný: 02.12.2018 16:36
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Matematické rozcvičky
 Matematické rozcvičky zamerané n úlohy z testovania v 5. ročníku
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Viera Vrlíková (ZŠ Hanušovce nad Topľou)
Pridaný: 08.12.2018 22:07
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
ppt Vianočné makety
 Makety na vianočné tvorenie.
Predmet: Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 16.11.2018 18:30
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pptx Poprad s okolím
 Poprad, poloha, povrch, vodstvo, významné mestá.
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Husáková (ZŠ s MŠ Sebechleby)
Pridaný: 18.11.2018 22:48
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Opakovanie- Od Tatier... Tatry, Poprad, Nízke Tatry, Liptov
 Opakovanie tém. celku podľa Pracovnej učebnice- Dudášová, Mäsiar, Muchová; str. 40 - 52
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Katarína Škrhová (ZŠ Brestovec)
Pridaný: 21.11.2018 18:37
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pptx Obrázkové koleso šťastia - slovo (Nezábudka)
 PPT na fixáciu čítania slov a viet, čítanie s porozumením (výber správneho slova), prepis. Najmenším na pobavenie aj ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 21.11.2018 21:59
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
pptx Anjel
 Anjela vystrihneme z kartónu podľa šablóny. Pripravíme si vianočný papier, z ktorého vystrihneme obdĺžnik s rozmermi ...
Predmet: Pracovné vyučovanie, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Petra Gáfriková (ZŠ A. Sládkoviča, Sliač)
Pridaný: 25.11.2018 08:30
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Liptov
 Liptov, poloha, pohoria, rieky, významné mestá.
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Husáková (ZŠ s MŠ Sebechleby)
Pridaný: 25.11.2018 13:33
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx T5 2017
 T5 2017 prepísané do Wordu pre úsporu papiera, možná zmena poradia úloh.
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Erika Grapová (ZŠ s MŠ Brezovica)
Pridaný: 18.11.2018 11:38
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Malá písomka z Čítania
 Malá písomka z čítania na preverenie vedomostí.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Neshodová (ZŠ s MŠ Madunice)
Pridaný: 21.11.2018 19:01
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.