Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
ppt Pravopisné rozcvičky s húseničkou Katkou
 Opakujeme vybrané a príbuzné slová.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 05.04.2018 19:12
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
docx Samostatná písomná práca M2 - 3. štvrťrok
 Dva PL na overenie vedomostí, zápis a usporiadanie čísel, porovnávanie, nerovnice, rozklad, SÚ vedúce k zápisu a-b, a...
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 11.04.2018 22:48
Komentáre v diskusii: 18 neprečítaných

 
pptx Rýchle počítanie s trochou zábavy - Tučniak M3
 Násobenie, delenie, sčítanie a odčítanie do 100 na pobavenie a motiváciu. Za správne vypočítanie jednej "kapitol...
Predmet: Matematika, Školský klub detí
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 05.04.2018 20:33
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
doc Vybrané slová
 Prehľad vybraných slov. Ja som to tlačila a žiakom zalaminovala.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Vagášová (ZŠ Michaľany)
Pridaný: 25.03.2018 15:32
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Čítame a dopisujeme vety - ia,ie,iu
 Pl na fixáciu učiva. Dopíš do vety slovo s dvojhláskou podľa obrázka, mláďatká, dopisovanie dvojhlásky do slov podľa ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 02.04.2018 19:27
Komentáre v diskusii: 18 neprečítaných

 
pptx Deň Zeme1
 Inšpirácia na aktivity
Predmet: Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Michaela Vráblová (ZŠ Gorkého, Trnava)
Pridaný: 26.03.2018 19:38
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Samostatná písomná práca M4 - 3. štvrťrok
 Dva PL na overenie (násobenie, delenie, + a - ) + 1 PL geometria. Odporúčam rozložiť na dve hodiny. Matematika Belic,...
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 15.04.2018 19:26
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
doc Hra bez slov
 Ak chcete v triede zaujať pozornosť... rozstrihajte, lístočky rozdajte žiakom a čakajte, čo sa bude diať. Zabavíte sa...
Predmet: Prírodoveda, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Slávka Kalakayová (ZŠ Masarykova, Košice)
Pridaný: 29.03.2018 20:22
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pdf Didaktické hry
 Hry na hodiny prvouky a prírodovedy.
Predmet: Prírodoveda, Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 22.03.2018 15:55
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
docx Testovanie zo SJL - trištvrťročná písomn práca
 Opakovanie učiva formou testovania zamerané na čítanie s porozumením.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Viera Vrlíková (ZŠ Hanušovce nad Topľou)
Pridaný: 12.04.2018 12:08
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.