Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
docx SJL4 SPOJKY - materiál na nástenku
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 19.05.2019 19:37
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
pdf Od Hornádu po Dunajec
 Previerka + odpovede + hodnotenie z daného tematického celku. Prvá časť práca s mapou, druhá časť test + doplň odpov...
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Mačuhová (Piaristická spojená škola, Hlinku, Prievidza)
Pridaný: 30.05.2019 18:43
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
docx Slovné zadania matematických operácií - MAT3,4
 Opakujeme názvy matematických operácií, výber odpovede, jedna strana pre dve deti.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 22.05.2019 22:02
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pdf Domáce diktáty
 Domáce diktáty zamerané na písanie ä, ô, ŕ, ĺ.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Petra Jančíková (ZŠ s MŠ Hôrky)
Pridaný: 26.05.2019 21:34
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx MAT4 - záverečné opakovanie 1
 Záverečné opakovanie - úlohy slovné, výpočet obvodu, písomné sčítanie, odčítanie, aj výber odpovedí.
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Beata Strculová (ZŠ s MŠ Ľubeľa)
Pridaný: 19.05.2019 09:19
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
docx Koncoročná samostatná práca - MAT2
 Dva PL na overenie vedomostí, + a - do 100, doplň číslo v nerovnostiach, pojmy súčet a rozdiel, rozklad, písomné + a ...
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 09.06.2019 17:00
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
pptx Rozsvieť si svoj semafor - MAT1
 PPT na upevnenie spojov + a - do 20 (14 + 2, 16 - 4,..), retiazky a príklady rovnicového typu. Možné využiť na klasif...
Predmet: Matematika, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 26.05.2019 21:47
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pdf Výstupná práca
 Výstupná práca z matematiky
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Andrea Bosá (ZŠ Vinohrady nad Váhom)
Pridaný: 10.06.2019 14:32
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pdf MAT 4 koncoročné opakovanie, príprava na monitor 7
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Hana Černeková (ZŠ P. Tótha, Senica)
Pridaný: 01.06.2019 20:09
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pptx Počítame do 20 - hokej MAT1
 Malým na pobavenie, strieľame puk do bránky, + a - do 20.
Predmet: Matematika, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 19.05.2019 17:54
Komentáre v diskusii: 18 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.