Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
docx podstatné mená - previerka TC
 Komplexná previerka z TC o podstatných menách - rozlišovanie a pravopis všeobecných/vlastných podstatných mien, rozpo...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska, Bratislava)
Pridaný: 26.03.2019 08:43
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Deň Zeme 2019_fakty
 Číselné fakty kampane Dňa Zeme 2019, použiteľné do relácie. Údaje spracované z https://www.earthday.org/
Predmet: Biológia, Triednictvo
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Katarína Hulínková (ZŠ Medňanská, Ilava)
Pridaný: 28.03.2019 19:30
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Veľkonočné počítanie do 20 - MAT1
 Dva PL na + a - bez prechodu do 20, usporiadanie, retiazka, orientácia na ploche, doplň znamienko, slovné úlohy, dopo...
Predmet: Matematika, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 05.04.2019 00:37
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
pptx Rozsvieť si svoj semafor - MAT1
 PPT na upevnenie spojov + a - do 20 (10 + 2, 12 - 10,..), retiazky a príklady rovnicového typu.
Predmet: Matematika, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 25.03.2019 20:26
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pptx Rozsvieť si semafor (slabiky de, ...li) - SJL 1, 2
 Aktivitka na doplnenie chýbajúceho písmena v slove (slabiky de, te,.....li). Malým na pobavenie.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 28.03.2019 17:53
Komentáre v diskusii: 15 neprečítaných

 
docx Previerka - spoločenstvo lesa, lúk a polí
 Previerka
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Ľudmila Sulačeková (ZŠ Lachova, Bratislava)
Pridaný: 27.03.2019 17:17
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf stavby z kociek (ivvp)
 stavby z kociek - vhodné ako písomka, resp. vyvodenie vhodné využitie pri stavaní zo skutočných kociekň využité nám...
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Dominika Kružičová (ZŠ Nováčany)
Pridaný: 04.04.2019 09:32
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Dvojhlásky: ia, ie, iu
 Precvičujeme dvojhlásky: ia, ie, iu
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 08.04.2019 15:55
Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných

 
docx PL MAT
 PL - počítanie so zátvorkami pre štvrtákov
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Vladimír Martin (ZŠ Limbach)
Pridaný: 28.03.2019 12:56
Komentáre v diskusii: 0

 
docx literárne pojmy 4. roč. 2. časť
 Práca s ukážkou a opakovanie pojmov: poézia/próza, umelecký/vecný text, autorská rozprávka, znaky rozprávky, Hans Chr...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska, Bratislava)
Pridaný: 25.03.2019 19:00
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.