Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pdf Slovné zadania matematických operácií 1- MAT3,4
 Opakujeme názvy matematických operácií, výber odpovede + počítanie spamäti, jedna strana pre dve deti.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 01.05.2022 13:45
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
docx Slovesá - opakovanie
 Krátke obojstranné opakovanie učiva o slovesách.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Skybová- Kutilová (ZŠ Mládežnícka, Košice - Šaca)
Pridaný: 09.05.2022 21:21
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
ppsx Premena jednotiek dĺžky - Hokejová 2
 Precvičujeme premenu jednotiek dĺžky - hokejová
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Mačuhová (Piaristická spojená škola, Hlinku, Prievidza)
Pridaný: 16.05.2022 19:15
Komentáre v diskusii: 17 neprečítaných

 
pdf PL Moja mamička
 Pracovný list ku Dňu matiek.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Miriam Bencová (ZŠ s Mš Dobšinského, Prievidza)
Pridaný: 02.05.2022 19:21
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pdf Písomné sčítanie a odčítanie do 10 000 (netradične) - MAT4
 Cez súčin, podiel, súčet a rozdiel precvičujeme písomné sčitovanie a odčitovanie. Môžu skúsiť aj tretiaci.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 08.05.2022 19:54
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pptx Na babkinom dvore (+ a - do 100, dvojciferné) - MAT2
 + a - dvoch dvojciferných čísel bez prechodu cez základ, zábavná forma precvičovania, obmena prváckej PPT.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 25.04.2022 21:28
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pptx Zámená (základné a privlastňovacie, obrázok) - SJL4
 Zábavná forma triedenia osobných zámen na základné a privlastňovacie, odkrývanie obrázka.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 26.04.2022 16:36
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pdf Odposijeme prvé vety - ô
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Dagmara Švábová (ZŠ Podzáhradná, Bratislava)
Pridaný: 08.05.2022 13:08
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
pdf Písomné sčítanie a odčítanie do 10 000 (prechod) - MAT4
 Precvičujeme písomné sčitovanie a odčítanie do 10 000.
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 04.05.2022 13:04
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
ppsx Pravopis s mamičkou
 Tématická prezentácia k Dňu matiek - precvičujeme pravopis, opakujeme - označ podstatné, prídavné mená
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Mačuhová (Piaristická spojená škola, Hlinku, Prievidza)
Pridaný: 04.05.2022 16:26
Komentáre v diskusii: 23 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.