Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili.


 
pdf Samostatná práca 3. štvrťrok
 Samostatná práca 3. štvrťrok podľa učebnice z vydavateľstva Aitec.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Debnárová (ZŠ ČSA, Moldava nad Bodvou)
Pridaný: 07.03.2023 17:51
Komentáre v diskusii: 0

 
ppsx Podstatné mená - Pád podstatných mien
 PPT - precvičujeme určovanie pádu podstatných mien
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Mačuhová (Piaristická spojená škola, Hlinku, Prievidza)
Pridaný: 02.03.2023 11:58
Komentáre v diskusii: 18 neprečítaných

 
docx Rozprávky
 Aktivita na marec mesiac knihy- vytlačiť rozstrihať rozdať a deti hľadajú páry obrázok a názov rozprávky.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 0. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Renáta Kollárová (ZŠ Slnečná, Námestovo)
Pridaný: 20.03.2023 16:41
Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných

 
pdf PL - píšeme písmená Ď, Ť, Ň, Ľ
 Upevňujeme písmená s mäkčeňom ď, ť, ň, ľ.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Viera Gulašová (ZŠ s MŠ Pod kláštorom, Hronský Beňadik)
Pridaný: 11.03.2023 20:29
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
pdf SPOLUHLÁSKY - opakovanie
 Opakovanie učiva - Spoluhlásky - test pre skupinu A, B - tvrdé, mäkké spoluhlásky - cvičenia podľa učebnice SJL - Aitec
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Maťufková (ZŠ s MŠ Slovenský Grob)
Pridaný: 04.03.2023 18:44
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx DEŇ VODY - Retiazkové počítanie do 20
 Rýchle počítanie bez prechodu cez základ 10. Vyfarbi v tabuľke správny výsledok. Pre 2 deti na 1 liste.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 19.03.2023 14:57
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pdf Pád podstatných mien (tabuľka) - SJL4
 Určujeme pády + hľadáme PoM. Jedna strana pre dve deti.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 06.03.2023 19:20
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
docx Podstatné mená - Rod, číslo, pád
 Určujeme ROD, ČÍSLO a PÁD podstatných mien - 3 cvičenia po 20 slov - na A4 pre 3 žiakov. Vhodné na precvičenie, utvrd...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Mačuhová (Piaristická spojená škola, Hlinku, Prievidza)
Pridaný: 01.03.2023 15:42
Komentáre v diskusii: 17 neprečítaných

 
pdf Deň vody-rozprávanie o vode-projekt
Predmet: Triednictvo, Výtvarná výchova
Ročník: 0. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 20.03.2023 23:19
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Upevňujeme T a M spoluhlásky - SJL2
 Upevňujeme pravopis po T a M spoluhláskach.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 05.03.2023 15:34
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
doc DEŇ VODY - Počítame do 100 MAT2
 Počítame + a - do 100 ku Dňu vody: dvojciferné čísla, bez prechodu. Môžeme využiť aj na prvouke.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 14.03.2023 13:41
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
docx Desaťminútovka SJL- rod, číslo, pád
 Rozcvička na vyhľadávanie podstatných mien vo vete a určenie ich gramatických kategórií.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Gabriela Leláková (ZŠ s MŠ Fintice)
Pridaný: 01.03.2023 16:41
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.