Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
docx Ako sa dnes cítiš?
 Pomocou smajlíkov žiaci vyjadrujú svoje pocity v škole.
Predmet: Triednictvo
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Veronika Šulková (ZŠ s MŠ Kátlovce)
Pridaný: 10.09.2018 20:16
Komentáre v diskusii: 0

 
xlsx ANJ - 8. ročník
 Učebnica Project 4 / 3rd edition. Časová dotácia 3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín ročne. Témy sú rozpísané na jednot...
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Peter Škoviera (ZŠ sv. Uršule, Nedbalova, Bratislava)
Pridaný: 04.09.2018 17:34
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Abeceda nielen na pexeso
 Písmená abecedy v rybách- veľké a malé písmená- na preopakovanie pomocou pexesa, alebo vyfarbiť a na nástenku...s mož...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Michaela Vráblová (ZŠ s Mš Gorkého, Trnava)
Pridaný: 23.08.2018 09:07
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
doc Tematický plán učiteľa z OBN pre 8.ročník
 Pôvodný tematický výchovno-vzdelávací plán z OBN pre 8.ročník som prerobila podľa iŠVP.
Predmet: Občianska náuka
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Beáta Tkáčová (ZŠ Švedlár)
Pridaný: 16.09.2018 10:45
Komentáre v diskusii: 24 neprečítaných

 
pptx Sovy z obkreslených ručičiek
 Postup + videonávod
Predmet: Pracovné vyučovanie, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Petra Gáfriková (ZŠ A. Sládkoviča, Sliač)
Pridaný: 16.09.2018 21:57
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
docx MAT6 - úvodné opakovanie pred vstupným testom
 Malý PL - pre dvoch žiakov - úvodné opakovanie - obvod, prirodzené čísla, premena jednotiek, rímske čísla.
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Beata Strculová (ZŠ s MŠ Ľubeľa)
Pridaný: 12.09.2018 15:34
Komentáre v diskusii: 0

 
docx T5 Postupnosti a rady Výber z testovaní
 Výber úloh z piatackých testovaní na tému postupnosti a rady.
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Marianna Krajčová (ZŠ s MŠ Urmince)
Pridaný: 18.09.2018 16:56
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Čísla do 10
 Čísla do 10 materiál na nástenku
Predmet: Matematika, Školský klub detí
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Renáta Kollárová (ZŠ Slnečná, Námestovo)
Pridaný: 25.08.2018 20:51
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx T5 Obvody Výber z testovaní
 úlohy na obvod štvorca a obdĺžnika, výber z piatackých testovaní
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Marianna Krajčová (ZŠ s MŠ Urmince)
Pridaný: 19.09.2018 13:07
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx záložky1
 k čitateľskej gramotnosti patria aj záložky...a aj k súťažiam
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Triednictvo
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Michaela Vráblová (ZŠ s Mš Gorkého, Trnava)
Pridaný: 14.09.2018 20:05
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.