Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pptx 3D púpavy.
 Námet na 3D obrázok. Zvládnu aj menší žiaci.
Predmet: Školský klub detí, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Emília Letková (ZŠ a MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 04.02.2019 11:32
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx DÚ Od Dunaja po Hornád -riešenia pre učiteľa
 riešenia ku 48 otázkam od Podunajska po Štiavnické vrchy
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Holendová (ZŠ Odborárska, Nové Mesto nad Váhom)
Pridaný: 18.02.2019 20:40
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx Súčet a rozdiel do 20.
 Pracovné listy na precvičovanie.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Emília Letková (ZŠ a MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 05.02.2019 12:31
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Tvvrdé spoluhlásky samostaná práca
 práca na vyhľadávanie tvrdých slabík, pravopis... slová s ly, výnimky,
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Dáša Dovičičová (ZŠ Výčapy - Opatovce)
Pridaný: 13.02.2019 12:56
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Tráviaca sústava
 Nové učivo + pracovný list téma? Tráviaca sústava.
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Kristína Jánošová (Súkr. spojená škola, Prešov)
Pridaný: 07.02.2019 22:46
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx HRA NA DETEKTÍVA
 PPT s didaktickou hrou Hra na detektíva - 16.časť - slová s C
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Danka Spišáková (ZŠ Postupimská, Košice)
Pridaný: 11.02.2019 14:44
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pdf Dopĺňame p a b
 Žiaci do slov dopíšu p alebo b. Slová prepíšu.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Dagmara Švábová (ZŠ Podzáhradná, Bratislava)
Pridaný: 01.02.2019 11:02
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pptx Cicavce, vtáky, plazy, obojživelníky, ryby, bezstavovce
 Vyvodenie učiva, všetko pokope.
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Kristína Jánošová (Súkr. spojená škola, Prešov)
Pridaný: 15.02.2019 21:47
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Opakovanie - včela, mravec
 Pracovný list zameraný na opakovanie témy - včela medonosná, mravec lesný
Predmet: Prvouka
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Hana Hulínová (ZŠ s MŠ M. Rešetku Horná Súča)
Pridaný: 12.02.2019 16:32
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx O koľko viac
 Môžete použiť na vyvodenie, utvrdenie... Názorne odčíta gombíky klikaním na snehuliaka s ceruzkou na boku a ukáže spr...
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Michalíková (ZŠ Benkova, Nitra)
Pridaný: 10.02.2019 18:24
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.