Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pptx Nitrianske kniežatstvo a Veľká Morava
 Prezentácia k téme Nitrianske kniežatstvo a Veľká Morava, rozdelená na dve vyučovacie hodiny. Obsahuje obrázky pre sp...
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Martina Buzinkaiová (ZŠ Komenského, Trebišov)
Pridaný: 15.09.2018 21:59
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Tematický plán OBN 7
 Upravený tematický plán podľa novej učebnice z roku 2017.
Predmet: Občianska náuka
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Dana Čvartinská (ZŠ s MŠ Rosina)
Pridaný: 06.09.2018 18:06
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
docx Inovovaný TVVP Vlastiveda 4.ročník
 Inovovaný TVVP Vlastiveda 4.ročník
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Ingrid Modrovičová (ZŠ Jur nad Hronom)
Pridaný: 19.09.2018 05:28
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pptx skladáme, striháme, lepíme
 ako vyrobiť zajaca...postup...prepojiť výtvarnú výchovu a pracovné vyučovanie alebo výtvarnú výchovu a prírodovedu, č...
Predmet: Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Michaela Vráblová (ZŠ s Mš Gorkého, Trnava)
Pridaný: 09.09.2018 10:55
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
xlsx Rozvrh hodín - obrázkový
 Pre prváčikov
Predmet: Triednictvo, Všeobecné
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Gastnerová (ZŠ s MŠ Papradno)
Pridaný: 01.09.2018 21:12
Komentáre v diskusii: 24 neprečítaných

 
doc Rozvrh hodín
 Obrázkový rozvrh hodín pre prvákov.
Predmet: Triednictvo
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Sopková (ZŠ s MŠ, Chlebnice)
Pridaný: 27.08.2018 16:45
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Učebné štýly. Proces učenia sa
 Žiaci si najskôr urobia dotazník na určenie učebných štýlov VARK, potom rozprávame o spôsoboch učenia sa. V závere zo...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
Učiteľ: Andrea Tolarovičová (Gymnázium Sv. Uršule, Nedbalova ul., Bratislava)
Pridaný: 05.09.2018 23:56
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Ježko
 Jednoduchý návod na ježka s listami
Predmet: Pracovné vyučovanie, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Petra Gáfriková (ZŠ A. Sládkoviča, Sliač)
Pridaný: 16.09.2018 11:12
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pptx Na čo myslím?
 Prezentácia v PowerPointe - úlohou detí je podľa indícií určiť na čo myslím. Deti hľadajú, musia dobre počúvať, pozer...
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: predškolská príprava
Učiteľ: Edita Lukáčiková (ZŠ s MŠ Horná Streda)
Pridaný: 24.08.2018 09:35
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx SJL9 - vstupný test - jazyková + literárna zložka- výber odpovedí + správne odpovede
 Druhý vstupný test, skrátený, obmenené otázky alebo odpovede. Výber možností z jazykovej i literárnej zložky a na kon...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Beata Strculová (ZŠ s MŠ Ľubeľa)
Pridaný: 16.09.2018 16:14
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.