Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pdf PL - žabkine úlohy na opakovanie
 Opakujeme a upevňujeme prvé písmenká (AMELIJ).
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Viera Gulašová (ZŠ s MŠ Pod kláštorom, Hronský Beňadik)
Pridaný: 04.11.2018 14:11
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pptx Civilizácie starého Orientu
 Učivo spracované podľa učebnice
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Erika Marcinková (ZŠ a MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 20.10.2018 15:49
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pdf Násobilkové kruhy 9,10,11,12
 Násobilkové kruhy aj na vymaľovanie
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Tekeljaková (ZŠ s MŠSvätý Kríž)
Pridaný: 17.10.2018 07:57
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx Slovensko v 20. storočí
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Dušan Matúška (ZŠ s MŠ Lubeník)
Pridaný: 06.11.2018 23:00
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
doc Usporiadanie a porovnávanie zlomkov
 2 pracovné listy
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Bibiána Koledová (ZŠ Rohožník)
Pridaný: 24.10.2018 16:33
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pdf Veselý list
 Maketa na výrobu veselého listu - jesenná výzdoba (na spájanie rúk a topánok použiť špagát/šnúrku)
Predmet: Všeobecné, Výtvarná výchova
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Michael Fuchs (ZŠ Červenica)
Pridaný: 14.10.2018 20:48
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pdf Hľadáme obrázok - A
 Pracovný list - vyhľadávanie a vyfarbovanie písmena A - vytlačiť 2 na jednu stranu.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Danka Spišáková (ZŠ Postupimská, Košice)
Pridaný: 17.10.2018 15:52
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf HMAT - aktivita
 Pracovný list k TC KRÁĽOVSTVO ŽIVOTA _ HMAT - vytlačiť len 1. stranu, ruku vystrihnúť a nalepiť predmety, ktoré majú ...
Predmet: Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Danka Spišáková (ZŠ Postupimská, Košice)
Pridaný: 04.11.2018 18:53
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pdf Príprava na 1.PP - 9.roč.
 Počítanie mocnín a odmocnín spamäti, veľké čísla, počítanie s mocninami, overovanie pravouhlého trojuholníka pomocou ...
Predmet: Matematika
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Xénia Píšová (ZŠ Energetikov, Prievidza)
Pridaný: 23.10.2018 19:16
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
docx Určovanie času- druháci- prvouka
 Námet na hodinu prvouky- téma: meranie času
Predmet: Prvouka, Výtvarná výchova
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Michaela Vráblová (ZŠ s Mš Gorkého, Trnava)
Pridaný: 24.10.2018 16:03
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.