Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
docx Hviezdoslavov Kubín - próza - Majtaníková - 6., 7. ročník
 Úryvok pre 6. , 7. ročník - próza - vhodný na prednes Hviezdoslavov Kubín.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Beata Strculová (ZŠ s MŠ Ľubeľa)
Pridaný: 05.02.2019 18:03
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Prepis viet
 Pracovný list na prepis viet. Precvičovanie písmena š - šlabikár Lipka.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Viera Jančová (ZŠ Pionierska, Rajecké Teplice)
Pridaný: 13.02.2019 16:52
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Fašiangové úlohy
 Dopĺnanie I/Y, dopĺňanie mäkčeňov a priradenie vhodných slov do viet na základe porozumenia. Nech poslúži.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Veronika Košová (ZŠ Huncovce)
Pridaný: 14.02.2019 19:01
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Písomné sčítanie a odčítanie do 1 000 bez prechodu cez základ 10
 3 malé bleskovky - na 1 strane pre 4 žiakov
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Mačuhová (Piaristická spojená škola, Hlinku, Prievidza)
Pridaný: 15.02.2019 19:16
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pdf d D
 Precvičujeme si - d D.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Dagmara Švábová (ZŠ Podzáhradná, Bratislava)
Pridaný: 28.01.2019 10:23
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
docx Jednotky a desiatky
 Pripraviť si pastelky a šup maľovať balóny :) PL na upevnenie jednotiek a desiatok. Nech poslúži. Opäť fašiangová tem...
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Veronika Košová (ZŠ Huncovce)
Pridaný: 07.02.2019 20:02
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Obrázkový diktát T/ Nezábudka/
 Obrázkový diktát na opakovanie po prebratí písmena T,t - podľa šlabikára Nezábudka
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Rozália Krišková (ZŠ Konkolyho-Thege, Hurbanovo)
Pridaný: 06.02.2019 21:59
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf MOTIVÁCIA - čítanie
 Motivačná tabuľka k čítaniu pre prvákov
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Nina Majlingová (ZŠ s MŠ, Badín)
Pridaný: 11.02.2019 18:27
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
ppt Pravopisné rozcvičky s húseničkou Katkou
 Opakujeme vybrané slová a spodobovanie.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 13.02.2019 19:11
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pptx Objavujeme živočíchy - živočíchy s vnútornou kostrou, živočíchy bez vnútornej kostry
 Prezentácia na úvod celého celku: Objavujeme živočíchy. Možnosť rozdeliť na jednotlivé kapitoly - Cicavce, vtáky, pla...
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Kristína Jánošová (Súkr. spojená škola, Prešov)
Pridaný: 12.02.2019 13:03
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.