Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
docx PÁD podstatných mien - PL
 Precvičujeme určovanie pádu podstatných mien.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 22.02.2021 21:57
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
docx Počítame do 10 s Dinom - PL
 Precvičujeme sčítanie a odčítanie do 10; porovnávame; dopĺňame; riešime slovnú úlohu.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 16.02.2021 17:44
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pptx Lastovička
Predmet: Školský klub detí, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Petra Gáfriková (ZŠ s MŠ, Badín)
Pridaný: 18.02.2021 10:53
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Živočíchy - pojmová mapa_word
 Pojmová mapa k učivu o živočíchoch - vyplnená a aj čistá (bublinky sú bez textu). Do knižnice som pridala aj totožný ...
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Kundrátová (ZŠ s MŠ Masarykova, Košice)
Pridaný: 16.02.2021 09:59
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pdf Úlohy na jarné prázdniny SJL a MAT
 Mix úloh na zopakovanie učiva zo SJL a MAT.
Predmet: Matematika, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Šoltésová Bochňová (ZŠ Českosl. armády, Prešov)
Pridaný: 17.02.2021 15:10
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf VS po V - pravopisné cvičenia
 2 pravopisné cvičenia zamerané na VS po V. Jedna verzia pre chlapcov a druhá pre dievčatá.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 09.02.2021 21:07
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx SJL4 Podstatné mená/všeobecné, vlastné/PL1
 PL na precvičenie pravopisu pre žiakov bez PC a internetu.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Marta Valkovičová (SŠ F. Assiského, Kláštorné nám., Malacky)
Pridaný: 09.02.2021 08:40
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pptx Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100 - Okienka
 Klikacia aktivita - sčítanie, odčítanie do 100 - dvojciferné číslo a celá desiatka - okienkové príklady + 3 moje nové...
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Mačuhová (Piaristická spojená škola, Hlinku, Prievidza)
Pridaný: 11.02.2021 20:14
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pptx SJL4 Vlastné mená svetadielov a vesmírnych telies
 Opakovanie a fixácia učiva.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Marta Valkovičová (SŠ F. Assiského, Kláštorné nám., Malacky)
Pridaný: 11.02.2021 16:25
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pptx 3 - ciferné čísla.
 Súčet a rozdiel 3 - ciferných čísel - úlohy na precvičovanie.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Emília Letková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 20.02.2021 23:02
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.