Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pdf Vytvor si vlastnú knihu z prázdninových zážitkov
 Žiaci napíšu najkrajší prázdninový zážitok. Obohatia ho o ilustráciu. Zozbierame všetky príbehy a zviažeme ich do knihy.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Výtvarná výchova
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Labudíková (ZŠ s MŠ, Divinka)
Pridaný: 07.09.2019 15:48
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
flipchart Hlásky a písmená A,E.I.O,U
 Jednoduché cvičenia na precvičenie a uvedomovanie si hlások A,E,I,O,U, obrázky z internetu
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Hana Madrová (ZŠ s MŠ Chtelnica)
Pridaný: 17.09.2019 18:07
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pdf PZ ENGLISH WORLD 1 _WELCOME UNIT_M-S
 SLOVNÁ ZÁSOBA
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Labudíková (ZŠ s MŠ, Divinka)
Pridaný: 10.09.2019 17:26
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Doplň a odober - číslo 5
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jozef Kováč (ZŠ Lastovce)
Pridaný: 14.09.2019 18:05
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
pptx Opakovanie - 2.svetová vojna
 Opakovanie k ohlásenej písomke po ukončení tematického celku k 2. svetovej vojne.
Predmet: Dejepis
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Nikola Hrebeňáková (SŠ Bratislavská, Malinovo)
Pridaný: 07.09.2019 16:45
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Rovnice pre prvákov
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jozef Kováč (ZŠ Lastovce)
Pridaný: 07.09.2019 11:08
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
jpg Austrália - obrysová mapa
 Obrysová mapa Austrálie vytvorená v Editore Máp 2 a upravená.
Predmet: Geografia
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Marek Bolech (Spojená škola Školská 1087/54, Sládkovičovo)
Pridaný: 10.09.2019 15:58
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Oporná a pohybová sústava stavovcov
 Poznámky pre žiakov
Predmet: Biológia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Dana Zajícová (ZŠ Zámutov)
Pridaný: 14.09.2019 18:55
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Lienka-čiernobiela a farebná,univerzálne využitie.
Predmet: Všeobecné
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jozef Kováč (ZŠ Lastovce)
Pridaný: 15.09.2019 10:31
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
mp3 Alphabet - song
 anglická abeceda - pieseň
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Labudíková (ZŠ s MŠ, Divinka)
Pridaný: 17.09.2019 16:40
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.