Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
docx Precvič vybrané slová, podstatné a prídavné mená, slovesá
 Precvič vybrané slová , podstatné a prídavné mená, slovesá
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Dana Križáková (ZŠ Českosl. armády, Prešov)
Pridaný: 15.01.2020 09:33
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Čítanie m,b,a,n,s,z,v - vety
 Čítanie m,b,a,n,s,z,v - vety s obrázkami
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Katarína Otrubová (ZŠ Ružová dolina, Bratislava)
Pridaný: 03.01.2020 09:45
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Matematika
 Úlohy na ráno.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Veronika Šimkovičová (ZŠ Záhorská Ves)
Pridaný: 23.01.2020 22:06
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Polročný test
 20 úloh na výber z možnosti a 2 úlohy na vypĺňanie.
Predmet: Biológia
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Alena Zaťková (ZŠ s MŠ Lazany)
Pridaný: 14.01.2020 15:12
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Polročný test DEJ 6
 19 otázok s výberom odpovede z možností a,b,c forma A/B + správne odpovede
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Lucia Mlázovská (ZŠ s MŠ Beňadovo)
Pridaný: 13.01.2020 18:23
Komentáre v diskusii: 0

 
docx SJL3 Pravopis VS po „p“ pred KD
 Doplňovačka na precvičenie pravopisu pred KD
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Marta Valkovičová (SŠ F. Assiského, Kláštorné nám., Malacky)
Pridaný: 05.01.2020 13:53
Komentáre v diskusii: 19 neprečítaných

 
doc Veruže mi zahraj
 Text ľudovej piesne, obrázok z netu
Predmet: Hudobná výchova
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Soňa Rečlová (ZŠ s MŠ Pod kláštorom, Hronský Beňadik)
Pridaný: 19.01.2020 17:46
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx MAT7 - zhrnutie percentá, promile
 PL - zhrnutie a opakovanie celku percentá, promile- slovné úlohy.
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Beata Strculová (ZŠ s MŠ Ľubeľa)
Pridaný: 08.01.2020 13:54
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Koláž
 Dokresľovaná koláž.
Predmet: Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Renáta Kollárová (ZŠ Slnečná, Námestovo)
Pridaný: 14.01.2020 16:29
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
xlsx Úlohy moja prvá brigáda
Predmet: Finančná Gramotnosť, Informatika
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Edita Velazquez (ZŠ SNP, Galanta)
Pridaný: 20.01.2020 08:45
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.