Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
jpg farebný kruh
 farebný kruh, vhodný ako pomôcka na miešanie farieb.
Predmet: Umelecké predmety
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: František Roth (Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Brezno)
Pridaný: 20.05.2019 12:22
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
zip násobilka a delilka 5-10
 Násobilka a delilka od čísla 5 po 10. Cvičenie v Hot Pot programe.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Loduhová (ZŠ s MŠ D. Savia Školská ul., Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 12.06.2019 19:19
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
flipchart Osoba, číslo a čas slovies
 Osoba, číslo a čas slovies
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Júlia Karaffová (CZŠ sv. Demetera, Ražňany)
Pridaný: 29.05.2019 12:18
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx LOUVRE
 LOUVRE- galéria
Predmet: Výchova umením
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Renáta Kollárová (ZŠ Slnečná, Námestovo)
Pridaný: 13.06.2019 21:30
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
test Test
Predmet: Informatika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Andrea Koláriková (ZŠ Hronské Kľačany)
Pridaný: 06.06.2019 08:35
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Automatický obsah - úlohy
 Úlohy na tvorbu automatického obsahu - študent musí ovládať aj používanie štýlov a číslovanie strán.
Predmet: Informatika
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG), 4. ročník SŠ (Oktáva OG)
Učiteľ: Miroslava Vavrová (Gymnázium Ivana Kupca, Komenského, Hlohovec)
Pridaný: 23.05.2019 09:45
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Násobenie,delenie
 Prirodzené čísla - násobenie, delenie, poradie počtových operácií, slovná úloha.
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Libuša Hnatová (ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa)
Pridaný: 11.06.2019 22:15
Komentáre v diskusii: 0

 
gallery Vo vode
 V horúčavách je najlepšie sa schladiť do vody. A tak sme so žiakmi túto situáciu zrealizovali aspoň na výkrese. :) ...
Predmet: Výtvarná výchova
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Barbora Bieliková (ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá)
Pridaný: 16.06.2019 11:51
Komentáre v diskusii: 0

 
docx úlohy logaritmická rovnica
 úlohy na samostatnú prácu žiakov, prípadne domácu úlohu - rôzne varianty pre každého žiaka
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Anna Černinská (SOŠ elektrotechnická, Celiny, Liptovský Hrádok)
Pridaný: 20.05.2019 21:11
Komentáre v diskusii: 0

 
docx 2. svetová vojna - previerka
 Previerka z 2. sv. vojny - rôzne typy úloh + bonusové úlohy.
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska, Bratislava)
Pridaný: 16.06.2019 20:20
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.