Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pptx Dóza na perá a farbičky
 Obrázkový návod na výrobu dózy - stojanu na perá a farbičky.
Predmet: Pracovné vyučovanie
Ročník: 4. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Hudecová (ZŠ Valaliky)
Pridaný: 11.11.2018 17:12
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Project 5_Unit 2_JOBS (exercises)
 3 cvičenia v PPT, rozširovanie slovnej zásoby + odpovede.
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Mária Konečná (ZŠ Ul. mieru, Bytča)
Pridaný: 01.11.2018 10:26
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
ppt Najväčší spoločný deliteľ
 Pomôcka k výkladu učiva Najväčší spoločný deliteľ. Opäť tematická, samozrejme si ju môžte pomeniť. Spracované podľa u...
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Alexandra Jombíková (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
Pridaný: 18.10.2018 07:27
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Rastlinstvo, živočíšstvo a pôdy
Predmet: Geografia
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Dušan Matúška (ZŠ s MŠ Lubeník)
Pridaný: 17.10.2018 21:57
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Pexeso-atóm, molekula
 Učíme sa hraním.
Predmet: Chémia
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Darina Červencová (ZŠ Ul. mieru, Bytča)
Pridaný: 06.11.2018 22:45
Komentáre v diskusii: 0

 
docx test WIR1/MOD2/L3
 Jednoduchý test, zostrojený pomocou učebnice WIR1, použijeme aj rádio, alebo text na posluch môžeme aj diktovať.
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Martina Rosinová (ZŠ s MŠ Podzávoz, Čadca)
Pridaný: 17.10.2018 09:47
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Šípky.pptx
 A ešte jeden jednoduchý námet na odtlačky
Predmet: Špeciálna pedagogika, Výtvarná výchova
Ročník: 0. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Hozzová (ZŠ Bystrany)
Pridaný: 04.11.2018 16:49
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pdf KARTIČKY NA ODČÍTANIE DO 10
 Pomôcka na odčítanie do 10. Rozstrihať a zalaminovať.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Danka Spišáková (ZŠ Postupimská, Košice)
Pridaný: 11.11.2018 21:11
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Project 5_Unit 2_JOBS (a short test)
 Kontrolka na slovnú zásobu - povolania. Na jednej A4 pre dvoch žiakov + správne odpovede.
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Mária Konečná (ZŠ Ul. mieru, Bytča)
Pridaný: 01.11.2018 10:27
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Prirodzené čísla PL II.
 Násobenie, delenie, poradie počtových operácií, rímske čísla, slovné úlohy
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Xénia Píšová (ZŠ Energetikov, Prievidza)
Pridaný: 20.10.2018 19:31
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.