Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pptx Babôčka pávooká
 Prezentácia - bezstavovce. Babôčka pávooká + nejaké video k tomu. Poznámky z učebnice Prírodovedy pre 3. ročník.
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Kristína Jánošová (Súkr. spojená škola, Prešov)
Pridaný: 19.02.2019 15:29
Komentáre v diskusii: 0

 
url Matematika
 opakovanie matematiky pre I. st. ZŠ
Predmet: Informatika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Barbora Vidová (ZŠ Dolný Pial)
Pridaný: 31.01.2019 08:24
Komentáre v diskusii: 0

 
docx O..viac, o..menej do 100 - tabuľky
 PL zameraný na príklady o..viac, o.. menej v obore do 100 (bez prechodu), počítanie v tabuľkách, rýchla kontrola. Mož...
Predmet: Matematika, Školský klub detí
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 21.02.2019 22:13
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
docx Výrazy s premennou I.
 Zápis výrazov s premennou, jednoduché sčitovanie a odčitovanie výrazov. Pracovný list je vypracovaný podľa úloh v Zbi...
Predmet: Matematika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Mariana Kramárová (Spojená škola Školská 1087/54, Sládkovičovo)
Pridaný: 29.01.2019 14:56
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Opakovanie 5.roč.
 Opakovanie - násobenie, delenie v obore násobilky, +, -, rímske čísla
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Xénia Píšová (ZŠ Energetikov, Prievidza)
Pridaný: 01.02.2019 16:11
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Kontrolná práca - premena jednotiek dĺžky a hmotnosti- druhá skupina
 Overenie vedomostí - rôzne typy úloh
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Dašena Kodadová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 15.02.2019 11:19
Komentáre v diskusii: 0

 
docx PL: Halogenidy
 Precvičovanie na rôznych úlohách.
Predmet: Chémia
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Darina Červencová (ZŠ Ul. mieru, Bytča)
Pridaný: 13.02.2019 22:24
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pdf Test - mocniny
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
Učiteľ: Iveta Hermanovská (SOŠ drevárska Lúčna, Vranov nad Topľou)
Pridaný: 17.02.2019 18:37
Komentáre v diskusii: 0

 
docx SJL9 - prívlastok vo vetách
 Vety, v ktorých vyhľadávame prívlastok- zhodný i nezhodný.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Beata Strculová (ZŠ s MŠ Ľubeľa)
Pridaný: 12.02.2019 15:35
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Priemyselná revolúcia a modernizácia
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Erika Marcinková (ZŠ a MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 27.01.2019 15:29
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.