1.atestačná práca z matematiky

1.atestačná práca z matematiky ... pokračovanie článku

Monika Jurášeková  |  06.11.2018 16:25  |  Počet komentárov: 1   |     Pomoc

Prosba - učebnica Prírodoveda 3. ročník

Vyučovanie vlastivedy od rôznych autorov ... pokračovanie článku

Ľubica Bayerová  |  05.11.2018 11:38  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc

Ako na školský časopis

Ako si uľahčiť tvorbu školského časopisu. ... pokračovanie článku

Michael Fuchs  |  02.11.2018 14:56  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc

2. atestácia 1. stupeň

prosba o pomoc ... pokračovanie článku

Katarína Jurašeková  |  29.10.2018 18:30  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc

Vypracované tézy - Výchovný poradca ako dôležitý článok celoživotného poradenstva

Špecializačné vzdelávanie - výchovný poradca ... pokračovanie článku

Michaela Turňová  |  18.10.2018 09:44  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc

1 atestácia - matematika KE

1 atestačná skúška ... pokračovanie článku

Katarína Midlíková  |  14.10.2018 22:06  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc

Prípravy pre 1. - 4. roč SJLvzorové pre rozširujúce štúdium

Poprosila by som, či nemá niekto Prípravy pre 1. - 4. roč SJL a vlastiveduvzorové, potrebujem pre rozširujúce štúdium prim pedagogiky. ... pokračovanie článku

Dana Ruňaninova  |  10.10.2018 16:31  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc

2. atestácia

zdroje k 2. atestácii ... pokračovanie článku

Erika Zajičková  |  17.09.2018 21:35  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc

Dotazník pre učiteľky MŠ

Dotazník pre učiteľky MŠ, týkajúci sa profesionálneho rozvoja učiteľstva MŠ. ... pokračovanie článku

Jana Novická  |  11.09.2018 11:44  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc

Špecifické predmety pre žiakov so ZZ

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ako máme na základnej škole realizovať špecifické predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školskej integrácii. Ide o predmety Individuálna logopedická intervencia, Rozvíjanie... ... pokračovanie článku

Miroslava Čopiková  |  10.09.2018 17:55  |  Počet komentárov: 2   |     Pomoc