VÝZVA NA PUBLIKOVANIE V ČASOPISE SLOVENČINÁRI

Spoločenstvo učiteľov a priateľov slovenčiny vyzýva kolegov na prípravu časopisu Slovenčinári 5. Viac nižšie uvedenom texte. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  15.02.2020 19:21  |  Počet komentárov: 2   |     Vzdelávanie

Akadémie veľkých diel, druhý ročník

Akadémia veľkých diel je voľnočasový program pre stredoškolákov, ktorý sa zameriava na rozvoj charakteru, kritického myslenia, čítania s porozumením a schopnosti sústrediť sa. Hľadajú sa do spolupráce stredoškolskí učitelia na celom Slovensku,... ... pokračovanie článku

Slávka Kalakayová  |  14.01.2020 18:15  |  Počet komentárov: 0   |     Vzdelávanie

prosba

Prosím kolegov z 1. stupňa o vyplnenie dotazníka: Uplatnenie tanca a tanečných techník v primárnom vzdelávaní ... pokračovanie článku

Eugénia Čellárová  |  17.02.2020 09:44  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc

Hravá matematika 5 .ročník

Hravá matematika 5.ročník ... pokračovanie článku

Milada Kristínová  |  16.02.2020 14:28  |  Počet komentárov: 1   |     Pomoc

Zo spravodajstva: predvolebná politická nedeľa

Ďalší postreh z nedeľného spravodajstva. Aj vy si myslíte,m že tu zrazu máme kopec odborníkov na školstvo? ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  09.02.2020 14:59  |  Počet komentárov: 0   |     Spoločnosť

ZO SPRAVODAJSTVA: SPRZNENÉ DETI

Ešte k téme dokazovania bezúhonosti pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s deťmi. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  15.02.2020 17:46  |  Počet komentárov: 3   |     Spoločnosť

Film

Film "Kto je ďalší?" je v PRIAMOM ROZPORE s odporúčaniami ped.-organizačných pokynov. Ministerstvo školstva o tom vedelo už 2 roky a napriek tomu nezabránilo, aby ho videlo už vyše 32 000 detí. ... pokračovanie článku

Mária Sabová  |  17.11.2019 01:54  |  Počet komentárov: 0   |     Rôzne

ZVÁŽTE premietanie filmu "Kto je ďalší?" maloletým a rizikovým skupinám žiakov

Upozornenie na riziká hromadného premietania filmu "Kto je ďalší?" v ZŠ a SŠ. ... pokračovanie článku

Mária Sabová  |  16.11.2019 00:32  |  Počet komentárov: 0   |     Rôzne