Spomeňte si na Otta Žarnaya

V tohtoročnej česko-slovenskej novinárskej cene sa medzi nominovanými objavil aj novinár Dušan Karolyi s článkom "Odmena pre známu?", v ktorom ako prvý poukázal na kauzu právne služby na OA Polárna Košice. Po tomto článku nasledovalo prepustenie... ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  15.04.2014 20:56  |  Počet komentárov: 13   |     Rôzne

Dve vystúpenia v rozhlase

V priebehu posledných dní boli zástupcovia Slovenskej komory učiteľov požiadaní o vyjadrenia pre Rádiožurnál. ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  02.04.2014 15:00  |  Počet komentárov: 6   |     Rôzne

Zahraničná stáž od LEAF

Jedinečná príležitosť pre budúce osobnosti so silnou túžbou učiť a s odvahou rozvíjať sa v inšpiratívnom prostredí. ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  21.02.2014 17:46  |  Počet komentárov: 1   |     Rôzne

Stanovisko SKU k inklúzii žiakov so syndrómom ADHD do ZŠ

Nedopatrením došlo k zverejneniu pracovnej verzie stanoviska, za čo sa všetkým ospravedlňujeme. Finálna verzia bude zverejnená v najbližšom možnom termíne. Mgr. Miroslav Sopko, viceprezident pre manažment a komunikáciu ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  11.01.2014 18:17  |  Počet komentárov: 11   |     Rôzne

Testovanie 5 ako kritérium prijímania na osemročné gymnáziá

Prinášame Vám spoločné stanovisko Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny a Slovenskej komory učiteľov k Testovaniu 5 ako kritériu pre prijímanie na osemročné gymnázia, ktoré bolo zaslané ministrovi školstva D. Čaplovičovi. ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  08.01.2014 15:23  |  Počet komentárov: 8   |     Rôzne

Stanovisko SKU k vyjadreniam o šikanovaní zo strany učiteľov

Slovenská komora učiteľov ako stavovská organizácia obhajujúca záujmy učiteľov musí reagovať na slová ministra školstva SR p. Čaploviča, ktoré zverejnili 15.12. 2013 tlačová agentúra TASR: „...na pocit šťastia u detí má vplyv učiteľ, prostredie... ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  18.12.2013 15:56  |  Počet komentárov: 7   |     Rôzne

Nepreceňujme testovanie

Prinášam Vám otvorený list od predsedu Slovenskej asociácie učiteľov slovenského jazyka a člena výkonného manažmentu SKU J. Papugu. ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  10.12.2013 08:28  |  Počet komentárov: 8   |     Rôzne

Prečo slovenskí žiaci dosahujú v medzinárodných meraniach slabé výsledky a niekoľko návrhov na riešenia

Spoločné vyhlásenie NŠO, SKU a iniciatívy "Peniaze do škôl". ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  08.12.2013 09:15  |  Počet komentárov: 3   |     Rôzne

17. november na facebooku

Mnohí možno poznáte možnosť vytvárania stránok s vlastnými užívateľskými menami (žiadne čísla a písmena s podivnými znakmi v url adrese) a funkciu timeline (časovú os) na tejto sociálnej sieti, ale možno neviete, že ich môžete využiť i pri... ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  17.11.2013 15:27  |  Počet komentárov: 1   |     Rôzne

Úvaha o právnej subjektivite škôl

Krátka úvaha prezidentky SKU M. Barancovej o podstate právnej subjektivity alebo aj inak čo vyplýva zo súčasného "čiastočne tehotenského" stavu. ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  21.10.2013 06:21  |  Počet komentárov: 1   |     Rôzne

Čo je choré na slovenských zdravotných odvodoch?

Od nášho prispievateľa a člena, Doc. Ing. Ľuboša Pavelku, PhD z Ekonomickej univerzity v Bratislave. ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  25.09.2013 13:42  |  Počet komentárov: 1   |     Rôzne

Nech žije debyrokratizácia

V piatok a rovnako celý týždeň odchádzam z práce večer za tmy. Robím štatistiky, zbierame vzdelávacie poukazy, zaraďujeme ku krúžkom, skúmame, či žiak odovzdal poukaz nám alebo mestskému centru voľného času. Dnes sme dotláčali prijatie... ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  20.09.2013 20:54  |  Počet komentárov: 20   |     Rôzne