Stanovisko k hodnoteniu 100 dní ministra školstva

I keď 100 dní v školskom roku nie je nijako významné obdobie, minister školstva sa rozhodol zhodnotiť svoje pôsobenie. Sebahodnotenie v spojení s externým hodnotením môže posunúť naše školstvo vpred a preto i Slovenská komora učiteľov si dovoľuje... ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  26.07.2012 07:44  |  Počet komentárov: 0   |     Rôzne

List od ministra školstva

Včera prezidentka Slovenskej komory učiteľov, PaedDr. Mária Barancová, obdržala list od ministra školstva. ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  11.05.2012 11:43  |  Počet komentárov: 8   |     Rôzne

SKUtok - informačný tok o školstve, učiteľoch a žiakoch i študentoch od Slovenskej komory učiteľov

Od 6. apríla 2012 som spustil vďaka službe Scoop.it, elektronický magazín SKUtok - informačný tok o školstve, učiteľoch a žiakoch i študentoch od Slovenskej komory učiteľov. ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  24.04.2012 21:20  |  Počet komentárov: 13   |     Rôzne

Odporúčania Slovenskej komory učiteľov k zmenám v školstve

Slovenská komora učiteľov na svojom zasadnutí správnej rady, ktoré sa uskutočnilo 31. marca 2012 v Bratislave po zapracovaní podnetov a pripomienok z učiteľskej obce pripravila pre nastupujúcu vládu súbor opatrení, o ktorých si myslíme, že ich... ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  05.04.2012 09:05  |  Počet komentárov: 20   |     Rôzne

Stretnutie s expertom OECD

Stručná správa o stretnutí zástupcov Slovenskej komory učiteľov s expertkou OECD p. Claire Shewbridge k problematike evalvácie, ale nielen k nej. ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  02.02.2012 18:25  |  Počet komentárov: 4   |     Rôzne

2 % pre SKU

Slovenská komora učiteľov (v skratke SKU) vyzýva všetkých svojich členov a sympatizantov a zároveň prosí všetkých ľudí, ktorým nie je ľahostajné slovenské školstvo, o podporu poukázaním 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb či právnických... ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  25.01.2012 11:45  |  Počet komentárov: 0   |     Rôzne

Pripomienkujte zmeny školského zákona a zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Vo štvrtok, 19. 1. 2012 bude expertná skupina MŠVVaŠ rokovať o vecných zámeroch noviel Zákona 245/2008 Z.z. (Školského zákona) a Zákona 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Zasadnutia expertnej skupiny sa za SKU... ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  16.01.2012 16:05  |  Počet komentárov: 5   |     Rôzne

Diskusné fórum ŠPU

Štátny pedagogický ústav pripravuje revíziu štátnych vzdelávacích programov. Už v priebehu tvorby by chcel poznať názory v prvom rade odbornej, ale i laickej verejnosti. ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  06.01.2012 11:15  |  Počet komentárov: 63   |     Rôzne

Prezentácia Svetovej banky k vzdelávaní žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) a tímu Svetovej banky 16.12.2011 o 9:00 (piatok) pozýva zástupcov Slovenskej komory učiteľov, ktorí majú skúsenosti s prácou s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít na prezentáciu... ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  09.12.2011 18:10  |  Počet komentárov: 3   |     Rôzne

Valné zhromaždenie Slovenskej komory učiteľov

Tlačová správa o konaní valného zhromaždenia SKU, ktorú vypracoval výkonný riaditeľ pre Prešovský kraj Mgr. Matúš Baňas pre TASR a SITA. ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  22.11.2011 06:50  |  Počet komentárov: 20   |     Rôzne

Lekcia spolupráce

Posledné udalosti nás prekvapili správami o pristúpení vlády na požiadavky zvýšenia platov pre zdravotné sestry i lekárov. Je to v príkrom rozpore s tým, že "v situácii niekoľko mesiacov pred predčasnými voľbami by sľuby o raste platov učiteľov... ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  15.11.2011 08:20  |  Počet komentárov: 20   |     Rôzne

Podpora pripomienky

Hromadnú pripomienku k novele zákona 317/2009 podporilo k 5. 6. 2011 870 ľudí. ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  05.06.2011 23:10  |  Počet komentárov: 17   |     Rôzne