Super výrok :-)

Od kamarátovej dcéry ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  20.06.2016 22:08  |  Počet komentárov: 9   |     Rôzne

Výzva: septembrový Slovenčinár, novembrová konferencia SAUS

Vážení kolegovia, milé kolegyne, slovenčinári, 1)      v prípade, že máte zaujímavé články, príspevky o predmete SJL (SJSL) do septembrového čísla Slovenčinára, pošlite nám ich, aby sme ich mohli... ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  10.06.2016 20:58  |  Počet komentárov: 0   |     Rôzne

Pozvánka na Hviezdoslavov Kubín

sprostredkovane ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  09.06.2016 17:28  |  Počet komentárov: 1   |     Rôzne

Zjednotenie financovania škôl v TV

Postreh k reportáži ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  30.05.2016 21:53  |  Počet komentárov: 4   |     Rôzne

Postreh z doučovania SJL - "exkluzívne" školy

Osobný názor ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  28.05.2016 14:44  |  Počet komentárov: 9   |     Rôzne

Ponuka spolupráce ŠPÚ v oblasti SJL

Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  26.05.2016 16:53  |  Počet komentárov: 1   |     Rôzne

Novinky na webe SAUS a podpora deklarácie organizácií

SAUS ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  16.05.2016 21:47  |  Počet komentárov: 0   |     Rôzne

Sobotné dialógy - školstvo

nezamestnateľnosť ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  14.05.2016 12:49  |  Počet komentárov: 11   |     Rôzne

KONFERENCIA SLOVENČINÁROV 2016 + ODPOVEĎ NÚCEM K T 9 2016

Informácie ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  12.05.2016 17:06  |  Počet komentárov: 8   |     Rôzne

Stretnutie s ministrom (kniha Sekerou a nožom)

Osobné vyhlásenie ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  06.05.2016 13:50  |  Počet komentárov: 4   |     Rôzne

NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU SLOVENČINÁR

Časopis Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  05.05.2016 13:18  |  Počet komentárov: 0   |     Rôzne

Ponuka nezvyčajného divadla: J. Barč-Ivan: Dvaja

Nejde o reklamu! ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  29.04.2016 14:07  |  Počet komentárov: 1   |     Rôzne