Dajme poslancom vedieť ako je to s výberom a prijímaním učiteľov

Blog  |  Miroslav Sopko  |  Školstvo  |  02.03.2011 19:05


Citujem z dotazníka:
Ďakujeme Vám za ochotu vyplniť tento dotazník. Dotazník obsahuje niekoľko otázok o Vašej osobnej skúsenosti s tým, ako sú reálne vyberaní a prijímaní pedagógovia. Dotazník je jedným zo zdrojov informácií, ktorý naša komisia využije pri zisťovaní skutkového stavu v tejto oblasti. Na jej základe budeme môcť Národnej rade SR aj vláde odporúčať ďalšie kroky. Naopak, cieľom dotazníka j nie je perzekvovať učiteľov, riaditeľov ani zriaďovateľov a preto sa nemusíte báť byť úprimný...
No tak som neváhal, vyrobil som podľa výzvy článok i na stránke Slovenskej komory učiteľov, ktorú mám to potešenie spravovať a ešte som tam pridal i dve pekné tlačítka, aby sa niekto nepomýlil a vyplnil ten správny dotazník viď - http://komoraucitelov.org/clanok-55-dotazniky-pre-ucitelov-a-riaditelov.html.
Dnes p. Beblavý na Facebooku uviedol, že ho už vyplnilo 2600 učiteľov a 600 vedúcich zamestnancov, ale určite to číslo do 15. marca 2011, kedy sa uzatvoria, bude väčšie, ak sa nás zapojí čo najviac.
A na záver krátke zamyslenie - nemusí sa nám všetko páčiť, čo tu súčasna vládna koalícia predvádza, ale nemožno jej aspoň uprieť v mnohých veciach snahu o zistenie stavu a následnej...no bolo by to určite krásne...zmenu. Môžeme sa k tomu otočiť chrbtom, zašomrať si, že sa nič nezmení v zborovni pri káve, zavzdychať nad vlastným údelom. Ale ak poznáte príbeh o ceruzke od B. Ferreru, tak viete ako stále za sebou zanechávame stopy, či už sme niečo urobili alebo neurobili, no aj keď sa urobí niečo zlé, vždy sa dá použiť guma. Čo sa dá použiť, keď neurobíme vôbec nič?
No poviete si, aha ďalší optimista = zle informovaný pesimista, no nehľadajme už stále tie rozdiely medzi nami, ale dajme sa dokopy pri každej možnosti, ktorá len potencionálne môže niečo zmeniť.


Hodnotenie:    | Zobrazení: 855


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Pavol Hulík | (02.03.2011 19:47 - neprečítaný)

Skôr si myslím, že by bolo dobré zistenie "skutkového stavu " v tom, ako sa s učiteľmi "narába" po prijatí !!!

* Reagovať | Miroslav Sopko | (02.03.2011 21:45 - neprečítaný)

Určite súhlasím - treba to napísať do návrhov v 12. bode dotazníka

* Reagovať | Pavol Hulík | (02.03.2011 22:45 - neprečítaný)

A ešte mám pocit, že si nás ( učiteľov) všetci zainteresovaní držia na " dištanc" dotazníkmi, miesto toho, aby prišli medzi ľudí a zisťovali situáciu " in medias res "!

* Reagovať | Miroslav Sopko | (02.03.2011 22:51 - neprečítaný)

Asi sa nás boja ;-)

* Reagovať | Silvia Bodláková | (06.03.2011 18:31 - neprečítaný)

S týmto plne súhlasím.

* Reagovať | Pavol Hulík | (02.03.2011 23:19 - neprečítaný)

Ani tak nie nás, ako ťažko riešiteľnej reality v školstve, na ktorej majú rozhodujúci podiel !!!

* Reagovať | Miroslav Sopko | (02.03.2011 23:47 - neprečítaný)

To u vás v Senci je to tiež také zlé? Myslel som, že len u nás na Východe Ale neviem o nikom alebo ničom, kto/čo by ich nútilo zisťovať daný stav - lebo verme/neverme verejnosť o našom postavení nemá "ani šajnu" (* šajn = rakúska papierová mena nízkej hodnoty po roku 1813).

* Reagovať | Andrej Ilčík | (03.03.2011 21:07 - neprečítaný)

Nakoniec predsa len dvaja? Teda - traja, so mnou môžete rátať tiež!

* Reagovať | Judita Romanová | (03.03.2011 21:44 - neprečítaný)

Ja som ten dotazník vyplnila a zaslala hneď

* Reagovať | Ľubov Petrovajová | (05.03.2011 18:45 - neprečítaný)

MŠ by pedagógom viac pomohlo, keby nové učebnice pre 8.ročníky boli na škole už pred prázdninami.
Administratívne by nám uľahčili vytvoriť si časovo tematické plány.
Dotazník som si prečítala. Vylepší sa jeho vyplnením samotná práca pedagógov?

* Reagovať | Judita Romanová | (06.03.2011 13:08 - neprečítaný)

Ten, kto ho vymyslel a vahodnotí, tie výsledky odovzdá ďalej a dačo sa celkom iste udeje, ale ak je pomaly každý ku všetkému je ľahostajný, tak sa nepohne s ničím.

* Reagovať | Magdaléna Suchaničová | (18.03.2011 09:40 - neprečítaný)

Súhlasím s p. Ľ.Petrovajovou, takýmito dotazníkmi sa posunieme neviem kam, ale kvitujem možnosť vyjadriť sa. MŠ by sa skutočne skôr malo zaoberať praktickým fungovaním školstva, pretože podľa môjho názoru sa tiež veľmi veľa teoretizuje. Prvým predpokladom je kvalitný učiteľ, ktorý má k dispozícií základný učebný materiál a tým sú učebnice. Nie je zaťažovaný byrokraciou a plne sa môže venovať učeniu. Na druhej strane mi nedá, aby som sa po 28 ročnej praxi nevyjadrila aj k tomu, že nie je učiteľ ako učiteľ. Mám dosť učiteľov, ktorí nadobudnú vzdelanie podľa vzorca - skončia učňovku, dorobia si maturitu, skončia katolícku univerzitu a hor sa učiť. Niekedy mám dojem, že učiť môže každý a všetko toto je úbohosť nášho školstva.

* Reagovať | Valéria Holeková | (19.03.2011 19:29 - neprečítaný)

Plne s Vami súhlasím, hlavne o tom postupe vo vzdelaní mám zopár bývalých žiakov čo u mňa boli vtedy medzi stupňom 3 - 4 a urobili týmto systémom všetko vzdelanie a ešte sa snažia "uči5ô a každý rok putujú zo školy na UP a potom nová škola.. a ja som bola zlá. že viseli nad " štvorkou z matiky".. ich a terajšie vedomosti a vôbec vystupovanie


*Pridať komentár