Spoločné stanovisko reprezentatívnych organizácií v rezorte školstva k navrhovanej novele zákona č. 596/2003 Z. z.

Blog  |  Miroslav Sopko  |  Školstvo  |  13.05.2015 21:17

Dňa 13. mája 2015 sa stretli zástupcovia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Slovenskej komory učiteľov, Združenia základných škôl Slovenska, Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenskej republiky a Asociácie stredných odborných škôl Slovenska v súvislosti s navrhovanou zmenou zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) týkajúcej sa zmeny pri voľbe a vymenovaní riaditeľov škôl a školských zariadení. Účastníci stretnutia sa zhodli na nasledovnom spoločnom stanovisku:

Vyjadrujeme zásadný nesúhlas s navrhovanou úpravou, ktorá dáva zriaďovateľovi právo nevymenovať do funkcie riaditeľa školy kandidáta, ktorý vyhral výberové konanie. V dôvodovej správe k predloženej novele chýba akákoľvek analýza súčasného stavu fungovania a rozloženia kompetencií v školskej samospráve, ktorá by jasne definovala opodstatnenosť a celospoločenskú potrebu navrhovanej zmeny. Navrhovaná úprava popiera demokratické princípy rozhodovania školskej samosprávy, vytvára priestor pre politické nominácie riaditeľov, korupciu a rodinkárstvo a popiera princíp rovnosti príležitostí. 

Preto navrhujeme stiahnuť novelu zákona z legislatívneho procesu a otvoriť priestor na širšiu odbornú diskusiu.

Predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Pavel Ondek

 

Prezidentka Slovenskej komory učiteľov 

Mária Barancová

 

Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska

Alena Petáková

 

Prezident Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenskej republiky 

Pavel Sadloň

 

Prezident Asociácie stredných odborných škôl Slovenska

Felix Dömény

 

V Bratislave dňa 13. 5. 2015

Dokument k stiahnutiu
Hodnotenie:    | Zobrazení: 1314


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Katarína Martiňáková | (21.05.2015 22:24 - neprečítaný)

Absolútne súhlasím. Mohli by ste to urobiť tak, aby sme sa pod toto spoločné stanovisko mohli na znak súhlasu a podpory podpísať?


*Pridať komentár