Babysitting Day – Deň varovania - AKO SA ZAPOJIŤ?

Blog  |  Ľuboš Sibert  |  školstvo  |  02.12.2015 17:55

Babysitting Day – Deň varovania 

Cieľ: 
Chceme upozorniť rodičov, verejnosť, ale aj samotných učiteľov na skutočnosť, že naša mzda je na úrovni opatrovateliek (http://www.komoraucitelov.org/clanok-264-stanovisko-slovenskej-komory-ucitelov-k-spolocenskemu-a-ekonomickemu-postaveniu-pedagogickych-a-odbornych-zamestnancov-v-regionalnom-skolstve.html) detí alebo i nižšia. Naším cieľom je dať diskusii o stave nášho školstva nový rozmer. 

Ako sa zapojiť? 
*  Pripravte si na tento deň aktivity, ktoré nerobievate dennodenne. V rámci vyučovania sa pokúste obmedziť vzdelávaciu činnosť na minimum a zamerajte sa najmä na výchovnú činnosť. Fantázii sa medze nekladú! Vzhľadom na cieľ akcie to výnimočne s prípravou na hodiny netreba preháňať. 

* Informujte kolegov mailom a vyveste tento manuál v zborovni školy. Najúčinnejšie je motivovať kolegov osobným rozhovorom. Je dôležité, aby nás bolo čo najviac. 

* S tým, aký priebeh hodiny zvolíte, nemáte povinnosť oboznamovať vedenie školy inak ako zápisom v triednej knihe. 

* BD môže byť zorganizovaný ako celoškolská akcia alebo ako individuálne hodiny jednotlivých učiteľov podľa ich rozvrhu. 

* Ak sa chcete zapojiť, ale z rôznych dôvodov musíte učiť, pridajte sa k protestu aspoň symbolicky, napr. vyvesením a nosením loga Moja škola (link na stiahnutie - http://ibu7.webnode.sk/babysitting-day-den-varovania/), krátkym oboznámením žiakov s protestom či vyvesením požiadaviek Slovenskej komory učiteľov. 

* V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte a obráťte sa na ibu7.webnode@gmail.com. 

* Ak sa do BD zapojíte, registrujte sa prosím tu http://izu4.webnode.sk/products/skladacka-nebo-peklo. Podobne ako pri Dni zdravia budeme priebežne informovať o počte zapojených škôl. Dúfame, že Babysitting Day – Deň varovania strávite spolu so žiakmi v príjemnej atmosfére. Hoci tentoraz nezatvoríme školy, aj táto akcia je prejavom nášho nesúhlasu so súčasným stavom slovenského vzdelávania

Príklady aktivít 
 • spoločenské hry 
 • filmové premietanie 
 • diskusia 
 • beseda so zaujímavým hosťom (spisovateľ, vedec, lekár, atď.) 
 • vyrábanie vianočných darčekov 
 • kreslenie školy snov 
 • športové aktivity 
 • návšteva múzea či galérie 
 • tvorivé dielne 
 • návšteva kultúrneho podujatia 
ŠPECIÁLNE TIPY: 

Ak máte obavu, že by vás mohlo vedenie školy postihovať za účasť na BD, môžete si hodiny prispôsobiť podľa školského zákona, POP a ŠVP. Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon - http://www.minedu.sk/data/att/8684.pdf) 

§4 Pedagogicko-organizačné pokyny: (http://www.minedu.sk/data/att/8352.pdf)
 • Globálne vzdelávanie a env. výchova (str. 11) 
 • Mediálna výchova (str. 12) 
 • Zdravý životný štýl (str. 13) 
 • Ľudské práva, práva detí (str. 14) 
 • Bezpečnosť a prevencia (str. 14) 
Štátny vzdelávací program – prierezové témy (http://www.statpedu.sk/clanky/statny-vzdelavaci-program-svp-pre-gymnazia/prierezove-temy)
 • Multikultúrna výchova 
 • Mediálna výchova 
 • Osobnostný a sociálny rozvoj 
 • Environmentálna výchova 
 • Ochrana života a zdravia 
 • Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
Informácia pre rodičov 
Oboznámte rodičov (najneskôr 9.12.2015) mailom alebo poznámkou v elektronickej žiackej knižky o tom, že sa chystáte zapojiť do BD. Znenie správy pre rodičov: 
Milí rodičia, dňa 10.12.2015 sa koná akcia Babyssiting Day – Deň varovania. Štát poskytuje na vzdelávanie a výchovu Vášho dieťaťa tak malé prostriedky, že to pokryje výdavky iba na jeho stráženie – varovanie. Zajtrajší babysitting je ale pre každé dieťa málo, preto upozorňujeme na to, že my ho chceme aj vychovávať a vzdelávať. V momentálnych podmienkach to nie je možné. A my sa odmietame ďalej len nečinne prizerať. 

V prípade ich kladných reakcií budeme radi, ak sa s nami o ne podelíte na ibu7.webnode@gmail.com.

VIAC INFORMÁCIÍ NA http://ibu7.webnode.sk/babysitting-day-den-varovania/

Kolektív Iniciatívy bratislavských učiteľov.Hodnotenie:    | Zobrazení: 2119


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Miriam Bzdilíková | (09.12.2015 13:29 - neprečítaný)

V našej škole sa zapája takmer každá učiteľka. Len sme si nie isté, čo zapísať do triednych kníh. Poradí niekto? Ďakujem

* Reagovať | Ľuboš Sibert | (09.12.2015 19:37 - neprečítaný)

možností je veľa
v deň štrajku je aj Medzinárodný deň ľudských práv, preto môžete uviesť ako tému do triednej knihy \"diskusia k MD ľudských práv\". Ostatní kolegovia odporúčajú napr. didaktická hra, zážitkové vyučovanie, prierezová téma..., beseda na tému..., skupinová práca žiakov, práca na projektoch... a pod.
dúfam, že sme Vám dostatočne poradili.
Zároveň sa tešíme, že sa aktívne zapájate. Bojujeme spoločne a budeme až do konca!


*Pridať komentár