Reakcia SKU na programové vyhlásenie vlády SR

Blog  |  Vladimír Crmoman  |  školstvo  |  15.04.2016 12:23

C:\Users\Administrator\Desktop\sku-sk-logo.jpgSlovenská komora učiteľov

Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava


Reakcia SKU na programové vyhlásenie vlády SR

Programové vyhlásenie vlády nesplnilo očakávania pedagogickej verejnosti. Napriek tomu, že sa v ňom objavujú formulácie sľubujúce zmeny v školstve v tomto volebnom období, nie sú konkrétne a nepredstavujú skutočný záväzok, ktorého odpočet bude musieť táto vláda predostrieť verejnosti v závere svojho mandátu. Zástupcovia Slovenskej komory učiteľov sa nepodieľali na tvorbe návrhu programového vyhlásenia v oblasti školstva, návrh sme len pripomienkovali a ministerstvu predostreli vlastné požiadavky. Žiaľ, absolútna väčšina z nich sa do definitívnej podoby PVV nedostala. Požiadavky zvýšenia miezd a navýšenia financovania školstva, ktoré považujeme za kľúčové a nevyhnutné návrhy na skvalitnenie školského systému, neboli zapracované v očakávanej miere. SKU sa ako jeden zo signatárov Deklarácie OZPŠaV a partnerských reprezentácií stotožňuje s vyhlásením, ktorým tieto organizácie vyjadrujú zásadnú nespokojnosť s nedostatočným finančným zabezpečením deklarovaných zmien, hlavne dôstojného postavenia zamestnancov v školstve  a vede.

SKU vyzýva svojich členov a sympatizantov k tomu, aby podporili protesty a nátlakové akcie, organizované OZPŠaV a Iniciatívou slovenských učiteľov. Len spoločným úsilím dokážeme vyvinúť dostatočný tlak na vládu, ktorá si napriek všetkým signálom neuvedomuje kľúčové príčiny súčasného stavu slovenského školstva. Kvalitné školy a vzdelaná spoločnosť sú základným pilierom jej prosperity a zabraňujú ďalšiemu šíreniu demagógie a intolerancie.

http://komoraucitelov.org/clanok-283-reakcia-sku-na-programove-vyhlasenie-vlady-sr.html
Hodnotenie:    | Zobrazení: 2319


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Ľuboš Michalík | (15.04.2016 13:57 - neprečítaný)

Súhlasím a podporujem.
Veď to známe vec je že v jednote je sila odjakživa.

* Reagovať | Mária Čechová | (15.04.2016 16:16 - neprečítaný)

Súhlasím, je to tak


*Pridať komentár