List ISU poslancom NR SR, prezidentovi SR a organizáciám a iniciatívam v školstve k schvaľovaniu rozpočtu.

Blog  |  Zuzana Hronová  |  Dotazník pre pedagógov  |  22.11.2016 22:15

Dnes v skorých ranných hodinách Iniciatíva slovenských učiteľov zaslala email všetkým organizáciám a iniciatívam v školstve v nasledujúcom znení:

Vážení kolegovia,

v nasledujúcich dňoch bude Národná rada SR schvaľovať rozpočet na rok 2017. Návrh, ktorý predkladá vláda, nezohľadňuje potreby rezortu školstva. Predstavitelia našej krajiny dlhodobo zanedbávajú ústavné právo na bezplatné vzdelanie a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu pre všetky deti. Preto by sme Vás chceli upozorniť na leták, ktorý je obrazom toho ako je to s financovaním nášho školstva v skutočnosti.

http://isu.sk/assets/Uploads/2016-03-30-letak-A5.pdf
Pridajte sa i Vy k verejnému tlaku. Zdieľajte tento email a priložený leták!

Ďakujeme za Váš záujem"Iniciatíva slovenských učiteľov dnes 22.11.2016, práve v deň keď začala 11. schôdza NR SR, na ktorej sa bude rokovať o štátnom rozpočte, zaslala poslancom NR SR nasledovnú správu a list. Rovnakú informáciu sme dali na vedomie aj prezidentovi SR.

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,      

    obraciame sa na Vás v mene pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa každodenne potýkajú s nedostatkom finančných prostriedkov v rezorte školstva. Je pre nás veľmi obmedzujúce pracovať v podmienkach, keď naše povolanie nie je ohodnotené primerane jeho spoločenskému významu. Navyše sa veľmi často dostávame do situácie, keď od rodičov žiadame finančné prostriedky, ktoré súvisia s prevádzkou školy (vyberáme príspevky na vymaľovanie triedy, opravu triedneho nábytku, kúpu nových školských lavíc, hygienické prostriedky) alebo s priebehom vyučovacieho procesu (vyberáme príspevky na učebnice, pracovné zošity, na zabezpečenie prevádzky kopírovacích zariadení, vybavenie laboratórií pomôckami a technikou a pod.). V tejto situácii vyvstáva otázka, či je slovenské školstvo naozaj bezplatné, ako to garantuje Ústava SR.

 

Myslíme si, že Vám nemusíme zdôrazňovať význam kvalitného vzdelania pre budúcnosť Slovenska. Podľa nám dostupných informácií  predchádzajúca vláda od roku 2012 minula na investičné stimuly 272 miliónov eur, ktorých návratnosť renomovaní ekonómovia spochybňujú. Štát v roku 2015 vybral na daniach o 1,284 miliardy viac ako predpokladal.

V návrhu rozpočtu, ktorý Vám predkladá vláda na schválenie, rezort školstva nedostal toľko prostriedkov, aby naše školy mohli byť kvalitnejšie. Obraciame sa na Vás ako na tých, ktorí môžu zásadným spôsobom ovplyvniť smerovanie nášho štátu s otázkou, či naše detí nie sú hodné investičného stimulu, ktorého výsledok sa prejaví v budúcnosti celej krajiny.

 

Vážené dámy, vážení páni, v záujme zabezpečenia ústavného práva rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelaniu pre všetky deti Vás vyzývame, aby ste zabezpečili navýšenie rozpočtov MŠVVaŠ SR a MV SR tak, aby sa:

a)   vyrovnali existujúce rozdiely v materiálno-technickom  vybavení škôl;

b)   zabezpečilo umiestnenie cca 10 000 detí do materských škôl;

c)   výrazne zlepšili  personálne podmienky pre integráciu detí so špeciálnymi potrebami.

Tieto požiadavky sú v súlade s odporúčaniami OECD a EK a tiež s požiadavkou deklarácie z februára 2016  zvýšiť podiel HDP do školstva počas volebného obdobia najmenej o 0,5% každoročne.

 

O návrhu rozpočtu, ktorý Vám predložila vláda SR a ktorý na zabezpečenie kvalitného vzdelávania rozhodne nestačí, Iniciatíva slovenských učiteľov informuje rodičov a širokú verejnosť:

http://r.mail-isu.sk/2v6xh74ujsqrf.html

http://isu.sk/manualy/letak-k-schvalovaniu-rozpoctu/

https://www.facebook.com/iniciativa.slovenskych.ucitelov/photos/a.1638089849796290.1073741828.1637693859835889/1792457261026214/?type=3&theater

https://dennikn.sk/blog/k-schvalovaniu-rozpoctu/
http://ibu7.blog.pravda.sk/2016/11/20/k-schvalovaniu-rozpoctu/
http://slovenskychucitelov.blog.sme.sk/c/439482/k-schvalovaniu-rozpoctu.html

https://www.zborovna.sk/novinky/blog.php?action=show&id=2130

 

Ďakujeme, že budete obhajovať záujmy svojich voličov a budúcnosti Slovenska.

 

 

 

                                         S úctou za Iniciatívu slovenských učiteľov

Mária Rothensteinová a Viktor Križo, učitelia

 

Na vedomie: prezident Slovenskej republiky

 
Hodnotenie:    | Zobrazení: 927


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár


*Pridať komentár