Dajme mladým viac peňazí - stopneme extrémizmus

Blog  |  Miroslav Sopko  |  Školstvo  |  14.03.2017 16:55

Kto zastaví šíriaci sa strach a nebezpečenstvo? Táto otázka mnohým ľuďom nedáva spávať. Na stole sú rôzne návrhy. Prijímajú sa zákony. Tvoria špeciálne policajné jednotky. Ale na niečo sme zabudli.

Táto vláda odôvodnila svoj vznik vytvorením hrádze proti extrémizmu. Ale doteraz nenašla najmä v školskej politike žiadne obzvlášť účinné riešenia. Pritom platí to povestné, že ak hľadáte po celom háji, nájdete zvyčajne na samom kraji. A presne na samotnom okraji záujmu všetkých zodpovedných sa ocitla neformálna výchova a vzdelávanie, pričom je tu obrovský potenciál pre formovanie osobnosti detí a mladých ľudí. Má silný preventívny charakter. Rozvíja osobnostné a sociálne zručnosti. A najmä buduje aktívne demokratické občianstvo.

A čo má teda štát a konkrétne ministerstvo urobiť? Využiť aktívne skupiny, ktoré v ňom dnes pôsobia, túto mimoriadne dôležitú kritickú masu odhodlaných ľudí, ktorí v nich pôsobia a zmeniť celú architektúru a financovanie. Spomeniem v krátkosti niekoľko konkrétnych krokov, ktoré predstavujú návrhy odborníkov (za všetkých spomeniem aspoň A. Chlebničanovú, D. Rušinovú a P. Lenča) na prácu s deťmi a mládežou zaslali do tvoriaceho sa programu „Učiace sa Slovensko“.

Najprv musíme rozpoznať potreby a celkový prínos konkrétnej služby pre deti a mladých ľudí. Zodpovedať si na otázky aké službypre koho a prečo by mal štát podporovať.

Najdôležitejším bude nastavenie kvalitatívnych kritérií tej - ktorej služby, vzorom môže byť aj táto publikácia, ktorá spracovala i tento súbor podnetov oblastí hodnotenia kvality (berte ho však ako neúplný zoznam, ktorý musí zohľadniť aj poznatky detí, mladých ľudí a ľudí, čo s nimi pracujú).

Dôležité je i nastavenie finančných mechanizmov podpory – prečo napr. v zahraničí sa takéto služby môžu podporovať aj výnosom z lotérií, kým u nás idú výlučne iba do oblasti športu.

Otvoriť systém rôznym poskytovateľom za rovnakých podmienok. Tu sa musíme pozrieť na súčasnú diskusiu, ktorú najlepšie bolo dobre vidieť i na tlačovej konferencii ZMOS v utorok 7.3.2017. Videli sme tu len nárast výdavkov na originálne kompetencie, pričom sa zabudlo povedať, že rovnako rástol aj výnos z podielových daní, a výsledkom bol smer diskusie - zoberme základným umeleckým školám, tí majú veľa, dajme viac iným organizáciám. V zmysle princípu rozdeľuj a panuj je to presne to isté, akoby sme zobrali z jednej malej kopy a prihadzovali na ďalšie ešte menšie.

A najmä toto všetko vybudovať na princípe spolupráce všetkých zainteresovaných. Výsledkom je potom vytváranie skutočných komunít priateľských k deťom a mladým ľuďom. Sociálna inklúzia a súdržnosť v spoločnosti (tak na celospoločenskej, ako aj na lokálnej úrovni) sú najlepšou prevenciou proti radikalizácii.

... celý článok so záverom viažúcim sa najmä k dnešnému dňu si môžete prečítať na https://miroslavsopko.blog.sme.sk/c/449244/dajme-mladym-viac-penazi-stopneme-extremizmus.html

Článok môžete podporiť svojim hlasom na https://vybrali.sme.sk/c/Dajme-mladym-viac-penazi-stopneme-extremizmus
Hodnotenie:    | Zobrazení: 665


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

Žiadne komentáre


*Pridať komentár