Dištanc predsedu OZ PŠaV od extrémizmu - rekcia

Blog  |  Ľuboš Mišových  |  OZ PŠaV  |  14.03.2017 20:43

Dištanc

Na pozvanie rektorom UKF v Nitre Ľubomírom Zelenickým sa zastupitelia univerzitnej a vysokoškolskej elity na Slovensku zúčastnili na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Medzi pozvanými čestnými hosťami sa ocitli aj poslanec lsns a jej nitriansky predseda.

Rektor Zielenický sa ospravedlnil za účasť extrémistov na slávnostnom zasadaní, ale žiadne iné osobnosti zúčastnené na zasadaní tak nespravili. Po výzve k odstúpeniu z funkcie z dňa 4. 3. 2017 a následnom apele na česť pána Ondeka, vyhodnotil situáciu tak, že na internetovej stránke OZ PŠaV zverejnil toto stanovisko dňa 13. 3. 2017, z ktorého vyberám:

„S pánom Miroslavom Habánom sa dištancujeme od akýchkoľvek foriem extrémizmu a neznášanlivosti, odmietame akékoľvek invektívy spájané s extrémizmom na adresu zväzu. OZ PŠaV na Slovensku vykonáva odborársku politiku, nie stranícku politiku. Nakoľko sme neboli organizátori uvedeného slávnostného zasadnutia, nenesieme žiadnu zodpovednosť za pozvaných hostí. Miesta na sedenie boli určené organizátormi.“

Som rád, že funkcionári zastupujúcich pedagógov zaujali tento postoj, a ukázali aj ostatným zúčastneným „osobnostiam“, ako sa má zachovať predstaviteľ štátu či záujmových organizácií, k nežiadúcim tendenciám časti spoločnosti.

Avšak, zaráža ma doba, ktorá prebehla medzi samotným škandálom a dištancovaním sa. Takéto správanie verejných činiteľov by malo byť štandardom, a nie vynúteným krokom. Rovnako ma však zaráža postoj vyjadrený v posledných dvoch vetách, ktorými dištancujúci sa odborári poukazujú, že sa nemajú v podstate od čoho dištancovať, pretože nenesú žiadnu zodpovednosť.

Najväčším otáznikom však pre mňa zostáva fakt, prečo pán Ondek výzvy k jeho osobnému zlyhaniu spája s takzvanými „invektívami“ na adresu zväzu, ktorý bol v príspevkoch spomínaný iba ako vysielajúci subjekt svojho predsedu, ktorý sa na zasadnutí zúčastnil z titulu výkonu funkcie v spomínanom zväze.

Cením si vyjadrenie pána Ondeka, ako želateľný precedens v správaní sa predstaviteľov občanov, i keď nie dokonalý.

Cením si, že model správania sa k extrémizmu dostáva v našej spoločnosti, svoje ďalšie línie.
Hodnotenie:    | Zobrazení: 799


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

Žiadne komentáre


*Pridať komentár