Zastavme experimenty na deťoch

Blog  |  Miroslav Sopko  |  Školstvo  |  27.07.2017 15:34

Naša matička vlasť sa rozhodla pre neskutočne odvážny experiment, do akého sa ešte nijaká civilizovaná krajina nepustila. Pôjde (ak im to prejde) o vrcholný pedagogický počin, ktorý má byť určite vyjadrením tých najinkluzívnejších ideálov pedagogiky. Keďže ide o metodicky nesmierne sofistikovaný 283-stranový dodatok k štátnemu vzdelávaciemu programu, na ktorom sa tuho pracovalo takmer päť rokov, pokúsim sa ho interesovanej verejnosti priblížiť primeraným príkladom.

Predstavte si, že vytvoríte tréningový bežecký program pre 3 – 6 ročných kvadruparetikov (to sú deti s detskou mozgovou obrnou). Alebo aby sa deti s autizmom naučili prezentačným zručnostiam. Dajme slepému udicu. Hoďme škôlkára do vodičky ako rybičku.

Tak to je ono.

A ony, naše pedagogičky v materských školách, to dokážu. Každučký deň budú pracovať navyše s každým dieťaťom, ktoré bude mať nejaký problém, aby vedelo a zvládalo viac než jeho intaktní (odborný výraz pre bežné, zdravé deti) rovesníci. Samozrejme, všetko budú usilovne dokumentovať a poctivo zapisovať. Pretože papier musí byť,  čo nie je napísané, neexistuje.

Konkrétne? Kým väčšine triedy bude stačiť poznávať pozorovateľné znaky zvieratiek, detičky s mentálnym znevýhodnením sa naučia rozlišovať, ktoré živočíchy sú voľne žijúce a ktoré domestikované. Aby mali v škole náskok. Nevymýšľam si, to sa tam naozaj píše! Navyše, to už v tomto veku vieme tak spoľahlivo určiť stupeň mentálneho postihu?

celý článok si môžete prečítať na https://dennikn.sk/blog/zastavme-experimenty-na-detoch/ a podporiť na https://vybrali.sme.sk/c/Zastavme-experimenty-na-detoch/

Hodnotenie:    | Zobrazení: 1644


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Miroslav Sopko | (27.07.2017 15:35 - neprečítaný)

A aká bola reakcia ministerstva?

MINISTERSTVO SPOLUPRACOVALO S ODBORNÍKMI

Vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie vypracoval Štátny pedagogický ústav v spolupráci so špičkovými odborníkmi z oblasti špeciálnej pedagogiky a špeciálnymi pedagógmi z praxe pre jednotlivé druhy zdravotného znevýhodnenia. Uvádza sa to v reakcii hovorkyne rezortu školstva Ivany Skokanovej.

“Vzdelávacie programy boli navyše prekonzultované aj s inými renomovanými odborníkmi zo špeciálnopedagogickej praxe a teoretikmi z oblasti špeciálnej pedagogiky v rámci osobitnej odbornej komisie ŠPÚ pre problematiku vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením. Špecifické ciele výchovy a vzdelávania týchto detí sa totiž v každom vzdelávacom programe líšia s prihliadnutím na zdravotné znevýhodnenie dieťaťa. Obsah a ciele vzdelávania príslušných vzdelávacích oblastí sú prispôsobené stupňu a charakteru zdravotného znevýhodnenia a z toho vyplývajúcich individuálnych schopností a možností dieťaťa,” uviedla Skokanová.

PRIMERANÉ METÓDY

Príklad poznávania živočíchov, ktorý spomenul opozičný poslanec je podľa ministerstva vytrhnutý z kontextu a porovnáva neporovnateľné. “Je totiž potrebné zdôrazniť, že pri vzdelávaní detí s mentálnym postihnutím, ale aj detí s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami sa nepostupuje podľa obsahového a výkonového štandardu, ale tieto deti majú určený obsah vzdelávania a špecifické ciele vzdelávania. Obsah a ciele vzdelávania jednotlivých vzdelávacích oblastí sú prispôsobené najmä stupňu mentálneho postihnutia a jeho individuálnym špecifickým potrebám a osobitostiam,” povedala Skokanová s tým, že vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda sú pri plnení cieľov hlavným zdrojom poznania jednoduché pozorovania prírody, jednoduché pokusy a praktické činnosti.

“Volia sa primerané špeciálno-pedagogické metódy, ktoré sa opierajú o zmyslové poznávanie detí. Deti sa učia chápať jednoduché vzájomné vzťahy a súvislosti v prírode na základe zmyslového vnímania a činností s jednoduchými prírodninami alebo s ich modelmi a vyobrazenými materiálmi. Učivo sa podáva takými metódami a formami, ktoré sú pre dieťa s mentálnym postihnutím najprijateľnejšie,” dodala Skokanová.

* Reagovať | Viktor Križo | (30.07.2017 19:19 - neprečítaný)

Miro, zásadný problém týchto krásnych dokumentov nie je ani tak v tom, ako sú vzletne nastavené, ale ich des a hrôza je v tom, že v krajine, kde nie sú zabezpečené základné ústavné a medzinárodné ľudské práva na vzdelávanie pre všetky deti, v krajine, kde učiteľ môže učiť v triede 29 deti a z toho polovica detí je integrovaných a nedostane žiadnu podporu asistenta, špec. pedagóga, či psychológa a na všetko je sám, je skutočne groteska, že vyrábame takéto dokumenty. Lenže to nie je nové, vzdelávacie programy pre deti so ZZ sú na svete v podstate od r. 2008, aj pre MŠ, hoci neboli tak prepracované. Tu je vidieť sila reformy. Je odvtedy 10 rokov, čo sme spustili šk. reformu a po 10 rokoch sa dozvedáme, že sme na začiatku, takmer nič sme neurobili. A potom hodíme školám rýchlo upečený EÚ projekt v ZŠ úspešnejší alebo Učiace sa Slovensko a čudujeme sa, že sa učiteľská obec nijako nenadchne. Ideme presne diagnostikovanému pacientovi s rakovinou v poslednom štádiu ponúkať brožúrku o rakovine, alebo dieťaťu v Ugande, ktoré umiera od hladu na zemi ponúkame iPhone. Ja neverím vlastným očiam...

* Reagovať | Zuzana Hronová | (31.07.2017 08:08 - neprečítaný)

Odpovedať a priamo reagovať by mal ŠPÚ.Mojím najúprimnejším želaním je, aby sa kompetentní ľudia spojili a hlavne počúvali rozsiahle pripomienky učiteľov z praxe. Deti nám rastú, vzdelávame ich podľa utopických programov, ktoré v školách nemajú potrebnú personálnu podporu.

* Reagovať | Lucia Porubčanská | (31.07.2017 19:20 - neprečítaný)

Ja stále nerozumiem, ako je možné, že jedna novovzniknutá komisia na špu nie je ochotná a schopná reflektovať pripomienky prvej a ignorovať spätnú väzbu a požiadavky z praxe?! Ako sa dá robiť si prdelz yoľkých učiteliek a chúďat najbezbrannejších detí?

* Reagovať | Stanislava Bartóková | (01.08.2017 14:46 - neprečítaný)

Keď sa začala rozvíjať téma o inklúzii v Českej republike, pán prezident Zeman sa ku tejto téme vyjadril nasledovne:,,Rýchlosť kolóny áut určuje rýchlosť najpomalšieho auta". A tak bude prebiehať aj výchovno- vzdelávací proces v MŠ a ZŠ. Šikovní žiaci budú čakať na tých menej šikovných až pochopia danú látku a potom budú pokračovať vo výučbe ďalej za predpokladu , že tí menej šikovní ju nezabudnú, čo by bol ten lepší prípad/, aby sa nemuseli ku danej téme vrátiť. Len mám obavy, či budú do konca školského roka splnené výchovno - vzdelávacie plány.


*Pridať komentár