Naše skúsenosti s programom Erasmus+

Blog  |  Marcela Čambalová  |  Erasmus KA1 na našej škole  |  31.07.2017 16:52

Naše skúsenosti                                      

s programom Erasmus+

 

V priebehu tohto školského roku sme realizovali náš projekt ErasmusPlus KA1  „Učme zaujímavejšie, vyskúšajme nové metódy a spolupracujme s priateľmi v Európe!“ (autor a koordinátor M. Čambalová), na ktorý naša škola ZŠ s MŠ sv. Uršule v Bratislave získala grant.

Urobili sme množstvo práce.

Ako to všetko začalo?


Účasť učiteľov našej školy na mobilitách

 Naše dve pani učiteľky J. Magulová a M. Čambalová sa počas letných prázdnin zúčastnili na učiteľských kurzoch vo Veľkej Británii v mestách Portsmouth a Cheltenham.

V dňoch 8.8. – 20.8.2016 sa v Cheltenham, Veľká Británia, konal kurz pre učiteľov C.L.I.L. – content and language integrated learning, methodology and language for teachers who teach Science or Maths or technical subjects „bilingually“ in English at secondary level. Na tomto kurze sa zúčastnila pani učiteľka M. Čambalová:

Cheltenham je kúpeľné mesto, jedno z najkrajších vo Veľkej Británii, známe svojou architektúrou z obdobia regentstva a množstvom krásnych parkov. Nachádza sa v grófstve Gloucestershire, na okraji pohoria Cotswolds. Má bohatú a slávnu tradíciu, ktorá sa odvíja od návštevy Georga III. v r. 1788 a ďalších členov kráľovskej rodiny.

 

Zaujímavé je, že v rokoch 1951-1990 bol Cheltenham sídlom komunikačného oddelenia britskej tajnej služby, kde pracovalo veľa obyvateľov mesta, ktorí dodnes majú mnoho poznatkov o živote v Strednej Európe v časoch studenej vojny a ovládajú základy poľštiny, češtiny. Náš domáci pán hovoril lámanou češtinou.

V tomto krásnom meste som bývala spolu so španielskou kolegyňou Laurou v tomto starobylom typicky anglickom dome: