Inklúzia po slovensky

Blog  |  Viktor Križo  |  Blog Virtuálnej knižnice  |  01.08.2017 20:39

       Počujúc slovo inklúzia, mnohým ľuďom sa už urobí nevoľno. Predstavia si triedu plnú hyperaktívnych detí, či detí so zdravotnými znevýhodneniami rôzneho spektra a niekde uprostred veľkého chaosu triedy ubitú vyhorenú pani učiteľku snáď aj s nejakým asistentom. Všetci sa prekrikujú, vzájomne sa obmedzujú. Na vstupnej nástenke školy za to vzorne visia obrázky usmiatych detí s májovými kvetinkami a metodickými pokynmi od r. 1960. A teraz sa držte. Toto nie je odborne navrhovaná inklúzia. Toto je slovenská adaptácia inklúzie, zdanie, ktoré budí posledné roky naše ministerstvo. Takže musím sklamať tých, čo si myslia, že takto má vyzerať skutočná inklúzia. Tá je totiž hlbokou úctou a rešpektom ku každej ľudskej bytosti v škole.  

            Rozhodol som sa opäť napísať tieto riadky s bolesťou a horkosťou, keď vidím ten neskutočný výsmech vlády a šliapanie po základných ľudských právach. Ono to znie krásne, keď vláda napíše do programového vyhlásenia vlády, že sa „sústredí na rozvíjanie inkluzívneho vzdelávania vo všetkých školách vrátane vytvorenia potrebných materiálno-technických podmienok na zabezpečenie naplnenia potrieb detí.“ Znie krásne, keď Štátny pedagogický ústav vycibrí vzdelávacie programy pre deti zo zdravotným znevýhodnením, pripraví príručky o inkluzívnom vzdelávaní, neustále odporúča inklúziu, znie krásne, ak sa to prípadne nazve aj Učiace sa Slovensko. Len sa páni predbiehajte vo fundovanej pretvárke. Ozdobte sa medailami sv. Gorazda. Dajte si taláre cisárových nových šiat. A pokojne prejdite s inkluzívnou opuchlinou na tvári okolo hladného a zbitého učiteľa, rodiča a žiaka. Podarujte mu prípadne nový iPhone z eurofondov alebo navrhnite ďalšie exotické opatrenia.

            O čom hovorím? Akiste viete, že 4. júla 2017 ministerstvo rozhodlo do slovenských škôl prideliť až o 6 asistentov viac ako v minulom roku, pričom máme tisíce čakajúcich detí, rodičov a učiteľov, stovky nefunkčných tried. Kráľovsky sa ale popri tom 9.6.2017 navýšila dotácia tisíckam osemročných gymnazistov na lyžiarske výcviky, aby neboli znevýhodnení. Idú sa prelievať ďalšie státisíce eur, aby sme našich vlastných mladých vedcov, ktorí odišli na západ, vrátili späť na Slovensko (Každému mladému vedcovi, ktorý sa vráti na Slovensko, sa ponúka 50.000 Eur a subjektu, ktorý ho zamestná, ďalších 150.000 Eur. A to na jeden rok. Tender vyhlásený počas uhorkovej sezóny letných prázdnin 2017.) Čo tam ale po rizikových alebo nadaných deťoch, čo tam po deťoch s autizmom, sluchovo či zrakovo znevýhodnených, čo tam po budúcnosti všetkých detí. Kde je minister a premiér krajiny s najnešťastnejšími deťmi podľa meraní OECD? Prečo sociálne nenačúvajú tisícom neuveriteľných príbehov živelnej integrácie v našich školách? Kde sú, keď sa aj z posledných zdravých učiteľov, riaditeľov a odborníkov  stávajú zúfalí neurotici znechutení zo svojej práce? Kde sú práva slušných rodičov, ktorí desiatky rokov platia dane a nedostanú pre svoje deti základný servis? Haló?! Nemáme na školách ľudí, ktorí by nám pomohli v tejto katastrofálnej situácii. Nemáme asistentov, psychológov, špeciálnych pedagógov, logopédov, terapeutov, nemáme podporné inkluzívne vzdelávanie pre učiteľov. Ako máme na hodine pracovať individuálne a podporne so všetkými deťmi v tomto stave? Toto nazývate inklúziou? Tento stav sa netýka len bežných ZŠ, ale rovnaké problémy majú aj špeciálne školy a zúfalá je situácia aj v materských školách. Táto krajina negarantuje dieťaťu základný servis v žiadnom zariadení, ale ponúka mu vstupné letáčiky - stopäťdesiatstranové metodiky, vzdelávacie programy ako na to. Myslíte vážne, že si prečítame návod a z luftu bez akýchkoľvek materiálnych a personálnych podmienok vyčarujeme moderné školy 21. storočia?

Už školská reforma v r. 2008 sľúbila a stanovila všetko to, čo sa dnes predstavuje ako novinka na ďalších 10 rokov. Ale stále nie je nič garantované, ZMOS tu hrá vopred nachystané divadlo s vládou o platy učiteľov, ale nie sú ochotní vzdať sa socialistického práva veta, pustiť financovanie škôl cez ich účty, poslanci parlamentu odmietajú vynechať slovíčko „môže“ pri pridelení asistentov v zákone 597/2003 v § 4, už roky sa sľubuje legislatívne zaviazať povinnosť odborných tímov do škôl. Udržujeme umierajúceho pri živote, prípadne mu ponúkneme za 64 miliónov rýchlejší internet. Ministerstvo uvádza, že sa usporilo 16,5 milióna, čo by postačilo okamžite na 1826 asistentov a pokrylo aktuálne potreby detí! Ale možno je budúcnosť inklúzie v tom, že budeme všetci potichu surfovať v triede na edunete alebo pokrikovať s pivom v ruke extrémistické heslá na štadióne.

            Milí poslanci, vláda, spamätajte sa. Toto je hazard najvyššieho zrna. Nevládzeme ako učitelia, odborní zamestnanci, rodičia ďalej takto realizovať vzdelávanie! Pozerať sa na tú púšť v preplnených živelne integrovaných triedach, kde trpí už aj školník, keď musí prísť opraviť štyri krát za deň zdevastované umývadlo. Zastavme túto degradáciu škôl a presuňme peniaze z lyžiarskych, vlakov a štadiónov na kvalitný podporný servis do škôl. A pesničku o tom, že je tu europrojekt „V základnej škole úspešnejší“ už nespievajte, je to len ďalší  podvod na školstve, nevysvetliteľný projekt bez kritérií, slepá uli(eva)čka peňazí bez komplexného riešenia, údajné doplnkové financovanie k aktuálnemu suterénu. Zablokovala sa tým možnosť konečne legislatívne zakotviť model a horúci zemiak sa len odložil o ďalšie tri roky pre novú vládu. Financujte si lyžiarske a vlaky cez eurofondy, ale nie základné ústavné a medzinárodné práva detí. Školy nevládzu písať po nociach byrokratické projekty a formulky na zabezpečenie ústavných práv, to je vaša úloha. A ak aj spustíte cez europrojekt do pár škôl asistentov a špeciálnych pedagógov, kde ich chcete nájsť a ako ich chcete vzdelávať bez funkčného MPC? Inkluzívna škola, ktorá si z posledného zabezpečila odborníka, už nemá nárok na EÚ podporu, ale neinkluzívna škola dostane almužnu na vytvorenie nového pracovného miesta. Rátate s tým, že ten odborník odíde z tej inkluzívnej do neinkluzívnej školy robiť za tie isté peniaze na tri roky? Alebo pošlete absolventov robiť vysoko kvalifikovanú odbornú prácu?

            „Máte zvýšené normatívy na integrovaných žiakov,“ odbíja nás ministerstvo. To nemôžete myslieť vážne, to ideme vysokoškolsky vzdelaných ľudí ešte aj klamať? Sčítajte si sumy a zistíte, že zvýšený normatív pokryje mzdu asistenta pre dieťa s autizmom max. na 3,5 mesiaca, nie na celý rok! A aká je realita? Zvýšenými normatívmi si riaditelia zabezpečia polku špeciálneho pedagóga alebo znížia počty detí v triede z 29 na 25, aby sa tam dalo prežiť, učiť by bolo silné slovo. Hoci, od 1.9.2015 ste vyhláškou o ZŠ prosociálne dovolili mať neobmedzený počet detí napr. s ADHD v jednej triede.

Spravodlivosť je minimálna miera lásky. Klop, klop, pán premiér, prosím o pohár vody tu a teraz pre znevýhodnené deti, vlastne pre všetky deti, učiteľov a rodičov, malý sociálny balíček. Je to spravodlivé, hoci k inklúzii to má ešte ďaleko...

venované pracovníkom a organizáciám MŠ SR

Viktor Križo, špeciálny pedagóg
Hodnotenie:    | Zobrazení: 6705


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Ľuboš Mišových | (02.08.2017 14:09 - neprečítaný)

hrajú hluchých, slepých a spoločnosť ich akceptuje ....

* Reagovať | Agneša Mikócziová | (07.08.2017 09:34 - neprečítaný)

Absolútna pravda o tom, čo sa v našom školstve deje (alebo vlastne "nedeje"?!). V plnej miere súhlasím s autorom!

* Reagovať | Alexandra Tomanová | (09.08.2017 23:25 - neprečítaný)

Viktor..., to si tak trefne, úžasne výstižne pomenoval, do bodky presne, bolestne presne... Kto z tých "tam hore" si to však prečíta? A ak prečíta, porozumie?? A a ak porozumie, čo spraví pre záchranu???
Vystihol si to presne, sedí to "jak r.ť na šerbli"...
Stačí klop,klop??
"Klobúk dole", Viktor! V´daka!


*Pridať komentár