Čo z tohto vyplýva?

Blog  |  Vladimír Crmoman  |  školstvo  |  19.08.2017 02:47

Zovšadiaľ sa na nás valia eurofondové kauzy, či odvolávanie, abdikovanie a vymenovanie ministra. A tak sme zrejme už aj zabudli na to, čo sa udialo 24. júla 2017.

Robert Fico, predseda vlády: 

"Začnem teda, dámy a páni, zvyšovaním platov učiteľov, kde chcem skonštatovať, že došlo k sociálnej dohode medzi vládou, Združením miest a obcí Slovenska a predstaviteľmi školských odborov s tým, že školskí odborári dodávajú, že musia zvolať ešte jeden orgán svojich štruktúr, ktorý musí dodatočne schváliť to, čo už najvyšší predstaviteľ školských odborov pán Ondek aj v podobe listu nám potvrdil na konci minulého týždňa. Budem však veľmi presný, veľmi jasný, aby neboli o našom postupe žiadne pochybnosti. Dámy a páni podľa Programového vyhlásenia vlády, kde učitelia sú jedinou kategóriou zamestnancov verejnej správy, ktorí majú garantované zvyšovanie platov až do roku 2020, sme mali pristúpiť k prvému zvýšeniu platov od 1. januára 2018. My sme však berúc na zreteľ aj rôzne odporúčania či je to OECD alebo celkovo vzhľadom na odporúčania zvyšovať sociálny status pedagógov prijali rozhodnutie, že sme schopní pristúpiť k zvyšovaniu platov učiteľov na stredných školách, vysokých školách, na základných školách, to sa dotýka samozrejme aj učiteľov v škôlkach, v predškolských zariadeniach, to sú kompetencie miest, obcí, vyšších územných celkov že pristúpime už od 1. septembra 2017. Máme však podmienku, ktorá musí byť naplnená. A táto podmienka spočíva v tom, že ak bude zvyšovanie platov už od 1. 9. 2017, očakávame podpísanie memoranda o sociálnom zmieri až do roku 2020, čo v praxi znamená, že pokiaľ príjmu také skoré zvyšovanie platov odborári, že nebudú vyvíjať nátlakové aktivity vo vzťahu k vláde, pretože ide o bezprecedentné zvyšovanie platov. Takže dovoľte mi veľmi konkrétne. Dnes sme prijali rozhodnutie v podobe vládneho nariadenia, že platy učiteľov, ako som ich pred chvíľkou spomínal, sa zvyšujú o šesť percent už od 1. septembra 2017. Ďalšie zvyšovanie bude 1. septembra 2018 o šesť percent. Ďalšie zvyšovanie 1. septembra 2019 o šesť percent a ďalšie zvyšovanie o šesť percent 1. januára 2020. Toto je náš návrh, my sme dnes urobili prvé rozhodnutie. Za tento návrh očakávame podpísanie memoranda o sociálnom zmieri. Pokiaľ, a ja to jednoducho nemôžem vylúčiť, sa rozhodnú predstavitelia školských odborov, že takéto memorandum nepodpíšu, urobíme v septembri zmenu a zvyšovanie platov pôjde podľa programového vyhlásenia vlády, teda až v januári 2018, pretože inak nevidíme dôvod na takéto gesto...".    Neskôr zopakuje: "1. september 2017, 1. september 2018, 1. september 2019 a potom januára 2020".

Lucia Lukušová, redaktorka TA 3:

"Dobrý deň, ja by som sa chcela opýtať, pán minister, prečo ste upustili od vášho návrhu, keď ste ešte v júni predkladali, že by sa platy mohli zvyšovať od septembra 2017 a následne aj od januára 2018? Ďakujem." 

Peter Plavčan, exminister školstva:

"Výsledok, ktorý sme dnes dosiahli, je kompromisné riešenie. Tak to bolo deklarované aj v piatok. A školské odbory listom predsedu školských odborov pána Ondeka súhlasili s takýmto postupom. Ono faktom je aj to, že výsledná suma navýšenia finančných prostriedkov v tomto období o tieto percentá sa posúva. To znamená, to zvyšovanie platov bude teraz jemne pomalšie na začiatku obdobia a s urýchlení na konci obdobia, ale celková vyplatená suma prostriedkov je v zásade tá istá. To znamená, že školské odbory súhlasili s takýmto návrhom. Mali sme rokovania so školskými odbormi na úrovni ministerstva školstva a školských odborov v piatok. Všetci sociálni partneri súhlasia, to znamená, že na stole je dohoda o zvyšovaní platov. Práve 1. september, 1. september, 1. september a 1. január roku 2020." 

Tu je celé vyjadrenie predsedu vlády aj exministra Plavčana z 24.7.2017: http://www.ta3.com/clanok/1109635/tb-r-fica-a-p-plavcana-po-rokovani-vlady.html  

Ako môžu odbory, ktoré sa postavili do čela všetkých organizácií, všetkých zamestnancov v presadzovaní tejto deklarácie: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/deklaracia-odboroveho-zvazu-pracovnikov-skolstva-a-vedy-na-slovensku-a-partnerskych-reprezentac.alej , vyhlásiť  niečo takéto: "Je nevyhnutné, aby sa platy týchto zamestnancov zvyšovali aj v ďalších rokoch minimálne tak, ako to uvádza programové vyhlásenie vlády".

K tomu sa 14. 4. 2016 podieľali na takomto vyhlásení k Programovému vyhláseniu vlády SR: 
zradaozpsav.png

https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/Vyhlasenie-k-Programovemu-vyhlaseniu-vlady-SR.alej

Čo vyplýva z takéhoto vyjadrovania odborov: 
"Predovšetkým  očakávame, že dôjde k realizácii schváleného nariadenia vlády SR, ktorým sa od 1. septembra 2017 majú valorizovať tarifné platy všetkých pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva a učiteľov vysokých škôl o 6%. Táto valorizácia je výsledkom početných rokovaní medzi sociálnymi partnermi a opakovaného  verejného prísľubu ministra školstva. Zároveň sa domnievame, že tento krok by mal vychádzať zo všeobecného presvedčenia zástupcov vlády o potrebe zlepšenia platového ohodnotenia zamestnancov školstva a nemal by byť sprevádzaný nátlakom a vyhrážkami."
https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/ocakavania-od-noveho-skolskeho-roka.alej
A čo to znamená, ak odbory na svojej webstránke zverejnia "nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. septembra 2017": 
https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/nariadenie-vlady-sr-ktorym-sa-ustanovuju-zvysene-stupnice-platovych-tarif-zamestnancov-pri-vyko-1.alej  ???

Správne, schopné a k niečomu súce odbory vyvíjajú sústredený tlak na vládu, aby vyjednali lepšie platové a pracovné podmienky. Čo to znamená, ak sa naopak odbory bránia pred "nátlakom a vyhrážkami" vlády? A aj to iba jednou vetou potom, čo kapitulovali na svoje požiadavky?
K tomu aj reformný materiál „Učiace sa Slovensko“ obsahuje vyššie požiadavky, než na čo sa tieto odbory chystajú pristúpiť podpisom memoranda o sociálnom zmieri s vládou.

Ach,  tá pamäť... 
https://www.zborovna.sk/novinky/blog.php?action=show&id=2498
https://www.zborovna.sk/novinky/blog.php?action=show&id=2495

Mimochodom, staré odbory sa volajú: "Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy".
Na vedcov ale akosi úplne zabudli: "Vedeckí a výskumní pracovníci na univerzitách vyučujú, vedú záverečné práce a robia vedu rovnako ako pedagógovia. Zvyšovanie platov, ktoré ministerstvo chystá pre učiteľov, sa ich však netýka." https://dennikn.sk/844792/fico-slubil-vyssie-platy-ucitelom-vyskumnikom-na-vysokych-skolach-ich-vsak-neda/
Hodnotenie:    | Zobrazení: 1655


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Pavol Hulík | (19.08.2017 08:37 - neprečítaný)

čo z toho vyplýva ? ... že v najbližších najmenej 10 rokoch sa žiadne zásadné zmeny v školstve nestanú ...

http://www.teraz.sk/slovensko/kiska-na-ocakavanie-zasadnych-zmien/275992-clanok.html


*Pridať komentár