Odpovede SKU pre denník PRAVDA

Blog  |  Vladimír Crmoman  |  školstvo  |  08.09.2017 10:31

Tu sú otázky z redakcie PRAVDA z 21.8.2017 a odpovede SKU.

Čo od nového školského roka očakávate? 
Aké zmeny by mohli nastať? Čo by Vám najviac uľahčilo prácu? 

Tu je naša odpoveď: 

"Pri toľkých turbulenciách v rezorte školstva už učitelia stratili takmer všetky očakávania a tak, ako vlastne vždy, aj nadchádzajúci školský rok bude postavený na zodpovednosti hlavných aktérov vzdelávania, teda na učiteľoch a riaditeľoch škôl. Aj napriek realite, že sme bez ministra školstva, je však povinnosťou ministerstva predložiť konečnú podobu Národného programu výchovy a vzdelávania verejnosti a hlavne vláde a parlamentu na schválenie, mal byť hotový už v januári 2017. Prácu nám najviac uľahčia, ak ju nebudú sťažovať nezmyselnými a nesystémovými opatreniami, ktoré sú dokonca v rozpore s tézami chystaného národného programu. Napríklad aktuálne treba doriešiť antiinkluzívny vzdelávací program pre zdravotne znevýhodnené deti v materských školách, ktorý má byť uvedený do praxe už od 1. 9. 2017, s čím nesúhlasí sedem organizácii pedagógov, rodičov a odborníkov.
Je veľa sľubov, ktorých splnenie je v nedohľadne, pretože sa vládnej koalícii nepodarilo nájsť zhodu na ich plnení a vlastne ani elementárnu zhodu na tom, že školstvo má byť pre náš štát skutočne prioritou. Ani programové vyhlásenie vlády a absolútne nedostatočne nastavené zvyšovanie platov nie je zárukou zvýšenia atraktivity učiteľského povolania. Keďže jedinou významnou rozpočtovou investíciou v rezorte je investícia do budovania štadiónov a športovej infraštruktúry, očakávame, že z rozpočtu pre školstvo sa budú aj naďalej len hasiť havarijné stavy. Stále budú absentovať zásadné systémové investície, ktoré zabezpečia rovnakú príležitosť vzdelávania pre všetky deti, ako je napríklad viac ako polovica nevybavených žiadostí pre asistenta učiteľa a nedostatok miest pre deti v materských školách." Hodnotenie:    | Zobrazení: 1167


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

Žiadne komentáre


*Pridať komentár