Je práve päť rokov po dvanástej!

Blog  |  Vladimír Crmoman  |  školstvo  |  13.09.2017 22:54


Je práve päť rokov po dvanástej!
Za tieto požiadavky sme štrajkovali pred piatimi rokmi:

Požiadavky na vládu SR – rok 2012

Žiadame, aby vláda garantovala, že:
1.   bude systémovo zvyšovať výšku finančných zdrojov na školstvo tak, aby podiel z HDP na školstvo bol do konca jej volebného obdobia porovnateľný s vyspelými štátmi EÚ minimálne 6 %, uplatnením postupových krokov v štvorročnom volebnom období docieliť financovanie školstva so stanovením ročného navýšenia o 0,3 % z HDP oproti predchádzajúcemu roku.

2. upraví systém odmeňovania zamestnancov v školstve tak, aby platy pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve boli na úrovni 1,2 až 1,6 -násobku priemerného platu v národnom hospodárstve a u vysokoškolských pedagógov 1,7 – 3,0 - násobku priemerného platu v národnom hospodárstve a platová tabuľka pre nepedagogických zamestnancov začínala v prvom platovom stupni a prvej platovej triede minimálnou mzdou.

3. zvýši mzdové ohodnotenie zamestnancov školstva     minimálne nasledovne:
 
· 10 % do tarifných platov pre pedagogických a odborných zamestnancov všetkých typov škôl
· 10 % pre nepedagogických zamestnancov všetkých typov škôl
----------------------------------------------------------------------
A za tieto pred rokom: https://www.youtube.com/watch?v=RHzE-Vu8XeY&feature=youtu.be
Hodnotenie:    | Zobrazení: 555


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

Žiadne komentáre


*Pridať komentár