Konkrétne návrhy k Testovaniu

Blog  |  Andrea Pösová  |  Testovanie 5  |  30.11.2017 13:22

žená pani ministerka,

doteraz som nedostala žiadnu odpoveď  od Vás, ale na môj mail odpovedala pani Pichaničová z NÚCEMu, ktorá veľmi úzkostlivo hájila Testovanie 5. Posiela Vám moju odpoveď a pár konkrétnych návrhov na zlepšenie Testovania 5 a 9 a jeho prijatie vo všeobecnosti.

 

Vážená pani Pichaničová,

ďakujem za Vašu vyčerpávajúcu odpoveď a páči sa mi, že ste presvedčená o svojej pravde. Ja som tiež za testovanie žiakov.

Za tým si stojím. Ale mám výhrady k spätnej väzbe, ktorú považujem za nedostatočnú. Chápem informatívny charakter monitorovania vedomostí pre všetkých, počnúc žiakmi a končiac Vami.  Hoci je to trochu pridrahý informatívny špás.

Spätná väzba by mala prebehnúť aj na úrovni žiakov a učiteľov učiacich tieto deti. Nielen na VŠ alebo ministerstve, ktorí zase hodnotia tieto testy len od stola. Prečo sa nespýtate priamo účastníkov testovania? Bojíte sa výsledkov alebo možných opráv? Myslím, že aj monitor by bol prijímaný oveľa lepšie, keby sa mohli vyjadriť vždy ľudia, ktorých sa to priamo dotýka.

K úpravám, ktoré akože prebiehajú po vyhodnotení testovania. Konkrétne viete Vy o nejakej zmene v osnovách, štandardoch alebo v učebniciach po vyhodnotení Testovania? Lebo ja nie. Pokiaľ viem , učebnice sa nemenili, ale zato sa žiakom pridalo nejaké to učivo, či už zo SJL alebo MAT. To ale nie je riešenie, čo žiaci nezvládnu, to pridáme do štandardov, naozaj by bolo fajn prehodnotiť štandardy a stiahnuť z nich niektoré veci. Ale pokiaľ viem, u nás sa to robí naopak. Pridá sa ešte.

Pani ministerka tvrdila, že na Testovanie 5 sa žiaci ani učitelia nemajú nejako extra pripravovať. Z Vášho listu je jasné, že viete, že každá škola robí extra prípravu na testovania...Čo mi vadí viac, prečo nedáte to Testovanie 5 do 4.ročníka na konci školského roka. Žiaci sú zabehnutí, majú všetko zopakované, bolo by to oveľa efektívnejšie ako v 5.ročníku. Pretože aj tak stále testujete vedomosti 1. stupňa, sama ste to napísali.

 

„Cieľom Testovania 5 je preto získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 a poskytnúť spätnú väzbu o stave vedomostí a zručností žiakov z testovaných predmetov, nadobudnutých v rámci vzdelávania na 1. stupni základných škôl.“

 

Toto by sa dalo predsa ľahko zmeniť a zase by to mnohí uvítali. Chúdence žiaci sa už počas celého 4. Ročníka pripravujú na Testovanie, pritom nemajú predsa prebraté učivo za 4.ročník, čiže stále vyskakujú problémy. Deti to zneisťuje, je toho strašne veľa. Napríklad toto by sa posunom termínu hneď vyriešilo. Taktiež učiteľ 4.ročníka pozná predsa triedu lepšie, ako nový učiteľ v 5.ročníku.

 

Už len posledná vec. Ak máte vplyv na to, aby niekto kompetentný vytvoril zbierky úloh alebo didaktických testov, ktoré by korešpondovali so štandardami a testovaním, to by bola celková výhra pre všetkých. Tie deti  treba to testovanie naučiť a takáto zručnosť sa nezíska tým, že si urobia pár Vašich testov. Na tom treba systematicky pracovať. Príklad, ak si kúpite učebnice z angličtiny zo zahraničia, v metodickej príručke nájdete súbor testov, preto naši žiaci nemajú väčšinou problém z angličtiny. Oni sa učia testovať od prvej učebnice, od prvej lekcie.

 Veľa úspechov a odvahu meniť veci k lepšiemu.

S pozdravom

 Andrea Pösová

P.S. Naozaj začínam uvažovať o vzdelávaní mojich detí v zahraničí. Bohužiaľ situáciu v školstve ľudia len prehliadajú, problémy sa len nabalujú, žiadne systematické riešenia, iba okamžité rozhodnutia bez analýz. Ešte jeden príklad: stupnica hodnotenia diktátov na 1. a 2. stupni sa sprísnila, hoci je slovenčina ťažká, máme veľa detí s disfunkciami a poruchami pozornosti. Na miesto toho, aby sme ich motivovali pozitívne a stupnicu zjemnili, urobí sa to naopak a stupnica sa sprísni. To je riešenie problémov?! To je pozitívna motivácia?

Hodnotenie:    | Zobrazení: 9418


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár


*Pridať komentár