HĽADAJME KOMPROMISY

Blog  |  Ján Papuga  |  Konferencia  |  29.01.2018 23:40

Tieto dni sú o osemročných gymnáziách. Sám som sa k téme vyjadril, pokúšajúc sa o vyvážený pohľad, keďže mám skúsenosť so ZŠ i s OG. V celom svojom aktívnom prístupe k školstvu, k vyučovaniu i počas pôsobenia v škole, ktorú vyše roka riadim, sa snažím o hľadanie zlatej strednej cesty, teda nie o presadzovanie extrémov, ktoré vedú len k hádkam, konfliktom a nakoniec zostane téma neriešená, nech je akokoľvek spoločnosti neprospešná, ba škodlivá. To si dozaista všimli aj naši školskí úradníci, ktorí v momentoch, keď sa zdá, že sa zjednocujeme, nás rozbijú kontroverznými rozhodnutiami typu osemročné gymnáziá alebo pokračovanie vyučovania v ŠKD. A my im na to skočíme, navzájom sa do sebe púšťame, obviňujeme celý svet a seba navzájom, až sa vyčerpáme, demotivujeme a úplne zabudneme, že v školstve sú oveľa horšie deštrukcie. Ale dajú sa riešiť. Keď už úradníci a politici nie sú schopní zlatej strednej cesty, práve v školstve, v ktorom by mali byť politické vplyvy a záujmy zakázané Ústavou, budme schopní vyváženého a aspoň objektivizujúceho pohľadu aspoň my, reálni učitelia s praxou, ktorí často nepozerajú na financie, ale na dobro svojich zverencov. A ich šťastie. Úprimne poviem, že aj ja som proti rovnakému financovaniu súkromných a cirkevných škôl. Len nebudem na to pozerať subjektívne, lebo viem, že jestvuje časť takýchto škôl, majú opodstatnenie, je po nich dopyt a financie navyše vskutku investujú do zvyšovania kvality. Klin medzi nás vrhli okresné úrady. Neprotestujme však tak, že budeme proti redukcii OG. Hľadajme kompromis. Redukujme na základe kvality bez ohľadu na zriaďovateľa, na základe dopytu po škole, podľa spádu, podľa analýz zriaďovateľa, podľa výskumov nadaných detí a pod. Extrémom je totiž na jednej strane nerušenie OG, ale na druhej strane aj ich nepremyslené rušenie. Kompromis je možný určite. Len sa nedajme zviesť tým, že sa budeme hádať a každý bude chcieť egoisticky iba to svoje. Už Hviezdoslav hovoril, že egoizmus zapríčinil 1. svetovú vojnu. Ak sa necháme zviesť okliešteným pohľadom, máme tu ďalší druh extrémizmu, ktorí nám síce podsúvajú nekompetentné rozhodnutia vládnucich, no my na rozdiel od nich máme schopnosť hľadať riešenia, keďže na rozdiel od nich vychádzame zo záujmov živej školy, ktorá má vysoko humanistické poslanie. Aspoň by sme mali... PS: V rámci mnou vyhláseného roka politickej gramotnosti učme aj žiakov hľadaniu strednej cesty.
Hodnotenie:    | Zobrazení: 1782


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

Žiadne komentáre


*Pridať komentár