VZNIK ČASOPISU - SLOVENČINÁRI

Blog  |  Ján Papuga  |  Konferencia  |  04.03.2018 23:30

Vážené kolegyne, kolegovia, milí slovenčinári a slovenčinárky a všetci priatelia vyučovania slovenčiny,

Spoločenstvo učiteľov a priateľov slovenčiny Vám oznamuje, že zakladá časopis SLOVENČINÁRI s literárno-kultúrnou prílohou UMKA. Časopis bude zameraný na problematiku vyučovania slovenského jazyka a literatúry z pohľadu odborníkov, ale priestor budeme otvárať aj laikom, rodičom, žiakom, neslovenčinárom. Naším cieľom je otvoriť konštruktívnu a zrozumiteľnú diskusiu o predmete SJL, ktorá sa musí dostať do širšieho povedomia. Iba tak dospejeme ku skutočnej reforme predmetu, ktorý je roky v nevyhovujúcom, zastaranom a v príliš akademickom stave. Časopis bude obsahovať aj odborné texty, no jeho celkové vyznenie má mať populárno-náučný charakter. Bude obsahovať tieto základné rubriky: Dialóg (rozhovor s osobnosťou alebo s učiteľom slovenčiny), Pohľady vedy (odborné, akademické články), Anketa SJL (názory na tému), Na vyučovaní slovenčiny (námety, nápady, inšpirácie z reálnych hodín), Jazyk a reč (o jazyku, slovách, výrazoch), Stalo sa, stane sa (informácie), Od priateľov slovenčiny (texty rodičov, žiakov, neslovenčinárov), Predmetové pramene (zaujímavé knihy, multimédiá, divadelné predstavenia), Neviem si rady (odpovede na rôzne predmetové otázky), Škola v kontexte (témy o vyučovaní vo všeobecnosti, neslovenčinárske).

Novinkou nášho časopisu bude, že otvorí priestor aj témam, ktoré sú všeobecnejšie a nesúvisia so slovenským jazykom a literatúrou. Prečo? Pretože náš predmet súvisí aj so všeobecnou koncepciou, filozofiou a podmienkami vyučovania.  

Aj z úcty k Štúrovým Slovenským národným novinám prikladáme k nášmu časopisu (ako on) literárnu prílohu Umka. Rozširujeme jej prívlastok o kultúrny rozmer, teda bude to príloha literárno-kultúrna, čo znamená, že sa nebránime publikovaniu aj iných druhov umenia, teda nie iba literárneho. Prezentovať sa v tejto prílohe môžu školy, učitelia, žiaci i rodičia. Jednoducho každý, kto sa venuje tvorivej činnosti. Jedinou podmienkou je napísať niekoľko slov k svojmu dielku alebo dielu. Využite teda možnosť sebaprezentácie alebo prezentácie svojho pracoviska. 

Prvé číslo časopisu chceme vydať už v tomto polroku. Bude to prieskumné číslo s cieľom zistiť záujem čitateľov i autorov o takéto periodikum. Na základe tohto prieskumu rozhodneme aj o periodicite. Časopis bude mať výlučne elektronickú podobu. Informácie o príprave časopisu nájdete na FB nášho Spoločenstva. V budúcnosti založíme časopisu webovú stránku. Ak sa časopis ujme, budeme organizovať raz za rok veľkú slovenčinársku konferenciu. Časopis sa bude zasielať všetkým školám.

Vyzývame záujemcov o publikáciu v prvom čísle časopisu, aby nám príspevky v elektronickej podobe posielali na email spoločenstvo.slovencinari@gmail.com. Takisto budeme radi, ak nám budete posielať rôzne námety, nápady. Vítame aj záujemcov o členstvo v redakčnej rade.  Keďže sme zatiaľ neformálnym združením, príspevky nebudú finančne ohodnotené.

Veríme, že sa Slovenčinári, časopis Spoločenstva učiteľov a priateľov slovenčiny, stane mienkotvorným médiom v našom predmete a otvorí postupom času nové možnosti publikovania a spolupráce. Na naplnenie tohto zámeru potrebujeme aktívnych, tvorivých a odvážnych slovenčinárov, ktorí nám pomôžu pripraviť prvé a potom každé ďalšie číslo.  

Tešíme sa na spoluprácu a na vytvorenie nového diela.

FB: Spoločenstvo učiteľov a priateľov slovenčiny

4. 3. 2018
Hodnotenie:    | Zobrazení: 528


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Jana Halászová | (14.03.2018 12:18 - neprečítaný)

Držím vám palce,vítam nápad a činnosť. Je veľa problémov, ktoré sa budú postupne hromadiť. Ľudia budú prispievať, možno prvé číslo nebude podľa vašich predstáv, ale ďalšie a ďalšie budú naplnené, možno aj preplnené nápadmi, problémami,otázkami......
Želám veľa úspechov, výborných nápadov a silnú čitateľskú verejnosť , teda nielen slovenčinárov, ale ako píšete, časopis bude chodiť do škôl, každý učiteľ môže aspoň nahliadnuť a verím, že mu aj čosi napadne, čo bude vhodné rozobrať na tejto pôde.
O. Gromová, Prievidza

* Reagovať | Ján Papuga | (17.03.2018 21:21 - neprečítaný)

Ďakujeme, uvidíme. Kvalita závisí práve od príspevkov.


*Pridať komentár