Pripravujeme ďalšie bezplatné elektronické publikácia pre podporu výučby techniky a fyziky v ZŠ

Blog  |  Roman Stadtrucker  |  Podpora výučby techniky a fyziky v základných školách  |  01.06.2018 16:02

Od školského roka 2015/2016 sa v nižšom strednom vzdelávaní uplatňuje Inovovaný Štátny vzdelávací program. Učitelia predmetu technika privítali navýšenie týždennej hodinovej dotácie na 1 hodinu v 5. až 9. ročníku. Žiaľ, k dnešnému dňu žiaci ani učitelia po troch školských rokoch nedisponujú aktuálnou učebnicou pre tento povinný predmet. Argumenty vedenia rezortu školstva, že k tomuto predmetu nie sú učebnice nevyhnutné, nepotrebujú detailnejší komentár, najmä pokiaľ je súčasťou vzdelávacieho štandardu aj tematický okruh Ekonomika domácnosti, pre ktorú učiteľ techniky nemá kvalifikáciu. 

Rozhodli sme sa pre učiteľov pripraviť viacero elektronických publikácií zameraných na kvalitnú podporu technického i prírodovedného vzdelávania (najmä pre vyučovacie predmety technika a fyzika). Publikácie sú vytvorené tematicky, teda nie podľa ročníkov tak, ako sú zamerané dostupné pracovné zošity. Vďaka sponzorom sa nám zatiaľ podarilo vydať a učiteľom sprístupniť bezplatne dve elektronické publikácie:

Ø  Grafická komunikácia v technike – súbor pracovných listov pre 6. a 7. ročník základnej školy (autor: R. Stadtrucker), rok vydania 2017,

Ø  Elektrotechnika a elektronika pre základné školy – súbor pracovných listov pre vyučovací predmet technika (autori: R. Stadtrucker – M. Ďuriš), rok vydania 2018.

Obidve elektronické publikácie sú recenzované a obsahujú rôznorodé učebné úlohy. K dnešnému dňu si obidve publikácie vyžiadalo viac ako 450 učiteľov z celého Slovenska. Ohlasy na publikácie zo strany riaditeľov i učiteľov sú veľmi pozitívne. Aj z tohto dôvodu pripravujeme už čoskoro vydať ďalšie elektronické publikácie:

Ø  Stroje a technické zariadenia vo vyučovaní fyziky a techniky – súbor pracovných listov pre základné školy (autor: R. Stadtrucker) – publikácia je postavená na koncepte STEM, rok vydania 2018,

Ø  Svet práce a ekonomika domácnosti pre základné školy – súbor pracovných listov pre predmet technika (autor: R. Stadtrucker), rok vydania 2019.

Pre inovatívnych učiteľov, pre učiteľov pripravujúcich sa na atestácie a študentov učiteľských fakúlt, budú určené elektronické publikácie:

Ø  Žiacke portfólio a jeho využitie v škole – odborno-metodická príručka pre učiteľov (autor: R. Stadtrucker), rok vydania 2018,

Ø  Začíname s akčným výskumom v edukácii – metodická príručka pre akčných učiteľov (autor: R. Stadtrucker), rok vydania 2019.

Autor príspevku srdečne ďakuje všetkým učiteľom za pozitívne ohlasy, podporu do ďalšej práce s cieľom skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu v našich základných školách v kontexte pripravovaných zmien v našom školstve. Čoskoro Vás budeme informovať o možnosti vyžiadať si bezplatne uvádzané elektronické publikácie.

Roman Stadtrucker, učiteľ ZŠ s MŠ Mateja Bela Funtíka v OčovejHodnotenie:    | Zobrazení: 1515


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Oľga Šmatláková | (05.06.2018 17:32 - neprečítaný)

Ďakujeme za Vaše aktivity v prospech učiteľov.

* Reagovať | Renata Halásová | (11.06.2018 10:46 - neprečítaný)

Pán Stadtrucker,
vyjadrujem vám týmto svoje úprimné Ďakujem! Vaše pracovné listy už využívam. Sú kvalitné a inšpirujúce.
Nech vám elán vydrží.


*Pridať komentár