ŠKOLA A EXTRÉMY, HODNOTIŤ ČI NEHODNOTIŤ

Blog  |  Ján Papuga  |  Konferencia  |  21.07.2018 19:36

Aj keď sú prázdniny, moje písanie neoddychuje. Kamarát z redakcie RegioPressu (tie reklamné noviny Bratislavsko, Senecko a pod.) mi zveril rubriku o škole. Teším sa, že môžem popularizovať aj touto cestou svoje názory o školstve, ktoré na rozdiel od iných pisateľov nevychádzujú z potreby presadiť si ego a vlastné zámery.

1. príspevok


Škola a extrémy

Pracujem v školstve dlho. Som z generácie, ktorá zažila 1989-ty, mám možnosť porovnávať „reformy“ školy. Nedávno som čítal článok o nápade zrušiť školy. Teraz nehľaďme na sociálne dôsledky. Zamerajme sa na extrémnosť tohto názoru. Alebo iných: odstrániť domáce úlohy, zrušiť predmety, neznámkovať , odstrániť memorovanie, elektronizovať vzdelávanie a i. To sú len útržky z trendov, ktoré sa objavujú v diskusiách. Často od predstaviteľov, ktorí majú s regionálnym školstvom minimálnu skúsenosť a tí sa inšpirujú podobnými „reformátormi“. Na druhej strane sú pretrvávajúce zastarané spôsoby učenia: učiteľský monológ, direktívnosť, štátne učebnice, diktovanie poznámok, ignorovanie multimédií, doslovné učenie poučiek a i. Veľmi škodlivé je to, ak sa do riadiacich pozícií dostávajú ľudia, ktorí sa demagogicky prikláňajú k prvému či druhému prístupu. Žiaľ, školstvo je riadené politicky, často bez odbornosti. Čo s tým? Nezostáva nič iné, ako hľadať strednú cestu medzi klasickým a liberálnym. V situácii, keď sa v školstve vyzná každý, kto dostal vysvedčenie, to bude veľmi zložité. Preto apelujem na všetkých, čo majú možnosť ovplyvňovať školstvo, aby ho konečne zmenili, no zachovali si objektívny prístup a počúvli skúsenosti reálnych učiteľov, nie kadejakých vizionárov či „expertov“. Ak sa k tomu nepristúpi, naše školstvo sa nedostane z marazmu, ktorý sa v ňom za posledných 20 rokov usadil. A vymeniť extrém za iný extrém v konečnom dôsledku pocíti celá spoločnosť.

2. príspevok


Hodnotiť či nehodnotiť?

V súčasnosti sa objavuje názor zrušiť hodnotenie žiakov. Argumentuje sa tým, že hodnotenie traumatizuje deti, ktoré strácajú vnútornú motiváciu, ba ohrozuje to ich život. Do istej miery je správny argument, že súčasné hodnotenie známkami nemá výpovednú hodnotu. Isto, pripraviť reálnejší a objektívnejší spôsob hodnotenia je možné: bodmi alebo slovne. No konzervatívne úrady a legislatíva kladú prekážky rôznym inováciám. Vráťme sa k idei zrušiť hodnotenie. Nemá škola priblížiť vyučovanie realite života? Globálne rozšíreným faktom je, že človeka od narodeniahodnotia: prijatie do materskej školy, prijímačky na školu, pracovný posudok, výplata, osobný príplatok či odmena, potlesk, získavanie certifikátov, uchádzanie sa o grant, konkurz alebo výberové konanie, súťaže, zdravotný posudok a i. Okrem iného sú naše deti svedkami nie práve empatického hodnotenia v rôznych talentových súťažiach. Takže rôznorodé posudzovania vlastností sa nesú celým profesionálnym, ale aj súkromným životom človeka. Je užitočné v rámci tendenčných argumentov uvažovať o zrušení akéhokoľvek školského hodnotenia a nepripraviť tak žiakov na chcené či nechcené získavanie škálovanej spätnej väzby? Z hľadiska súčasnej doby by to degradovalo základnú úlohy školy, ktorou je pripraviť žiakov na život. Skúsme takéto síce populárne, no kontraproduktívne diskusie zmeniť na optimalizáciu hodnotenia žiakov, ktorá by zodpovedala požiadavkám na kvalitné hodnotenie. A na interpretáciu hodnotenia žiakmi, rodičmi i učiteľmi.
Hodnotenie:    | Zobrazení: 1748


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Michaela Vráblová | (22.08.2018 21:10 - neprečítaný)

Učím na prvom stupni ZŠ, zväčša prváčikov. Je náročné hodnotiť tak krehkých žiačikov, preto sa prikláňam k názoru hodnotiť prvákov, ale zvoliť pozitívne hodnotenie. Tiež si myslím, že spoločnosť je naučená na hodnotenie: od pochváľ až k známke...Hodnotenie je téma na diskusiu. Na jednej strane vieme, prečo hodnotíme: aby sme vedeli, čo žiaci vedia, čo nevedia...aby žiaci prešli od vonkajšej motivácie k vnútornej- neučím sa pre niekoho, učím sa pre seba...preto je dôležité aj sebahodnotenie- ako žiakov, tak učiteľov. Rodičom viac povie známka ako napríklad počet chýb, bodové, či percentuálne hodnotenie( viem z vlastnej skúsenosti, keď sme s prvákmi písali diktáty- pýtala som sa, či im stačí počet chýb alebo dám do zátvorky známku...pravdaže chceli známku...hoci som im dala stupnicu hodnotenia)...Na druhej strane hodnotenie žiakov demotivuje, najmä tých, ktorí sú menej zdatní v učení...treba hľadať kompromis...napríklad, aby väčšina žiakov bola úspešná, mohli by si vybrať ročník podľa ich záujmu...resp. školu a to už v mladšom veku teda od 6.rokov...

* Reagovať | Ján Papuga | (22.09.2018 20:22 - neprečítaný)

Tie percentá a body sú užitočné. Možno nie na prvom stupni. Určite odvádzajú pozornosť žiakov od získavania abstraktnej známky. Percentá vypovedajú viac.


*Pridať komentár