ŠKOLA A EXTRÉMY, HODNOTIŤ ČI NEHODNOTIŤ

Blog  |  Ján Papuga  |  Konferencia  |  21.07.2018 19:36

Aj keď sú prázdniny, moje písanie neoddychuje. Kamarát z redakcie RegioPressu (tie reklamné noviny Bratislavsko, Senecko a pod.) mi zveril rubriku o škole. Teším sa, že môžem popularizovať aj touto cestou svoje názory o školstve, ktoré na rozdiel od iných pisateľov nevychádzujú z potreby presadiť si ego a vlastné zámery.

1. príspevok


Škola a extrémy

Pracujem v školstve dlho. Som z generácie, ktorá zažila 1989-ty, mám možnosť porovnávať „reformy“ školy. Nedávno som čítal článok o nápade zrušiť školy. Teraz nehľaďme na sociálne dôsledky. Zamerajme sa na extrémnosť tohto názoru. Alebo iných: odstrániť domáce úlohy, zrušiť predmety, neznámkovať , odstrániť memorovanie, elektronizovať vzdelávanie a i. To sú len útržky z trendov, ktoré sa objavujú v diskusiách. Často od predstaviteľov, ktorí majú s regionálnym školstvom minimálnu skúsenosť a tí sa inšpirujú podobnými „reformátormi“. Na druhej strane sú pretrvávajúce zastarané spôsoby učenia: učiteľský monológ, direktívnosť, štátne učebnice, diktovanie poznámok, ignorovanie multimédií, doslovné učenie poučiek a i. Veľmi škodlivé je to, ak sa do riadiacich pozícií dostávajú ľudia, ktorí sa demagogicky prikláňajú k prvému či druhému prístupu. Žiaľ, školstvo je riadené politicky, často bez odbornosti. Čo s tým? Nezostáva nič iné, ako hľadať strednú cestu medzi klasickým a liberálnym. V situácii, keď sa v školstve vyzná každý, kto dostal vysvedčenie, to bude veľmi zložité. Preto apelujem na všetkých, čo majú možnosť ovplyvňovať školstvo, aby ho konečne zmenili, no zachovali si objektívny prístup a počúvli skúsenosti reálnych učiteľov, nie kadejakých vizionárov či „expertov“. Ak sa k tomu nepristúpi, naše školstvo sa nedostane z marazmu, ktorý sa v ňom za posledných 20 rokov usadil. A vymeniť extrém za iný extrém v konečnom dôsledku pocíti celá spoločnosť.

2. príspevok


Hodnotiť či nehodnotiť?

V súčasnosti sa objavuje názor zrušiť hodnotenie žiakov. Argumentuje sa tým, že hodnotenie traumatizuje deti, ktoré strácajú vnútornú motiváciu, ba ohrozuje to ich život. Do istej miery je správny argument, že súčasné hodnotenie známkami nemá výpovednú hodnotu. Isto, pripraviť reálnejší a objektívnejší spôsob hodnotenia je možné: bodmi alebo slovne. No konzervatívne úrady a legislatíva kladú prekážky rôznym inováciám. Vráťme sa k idei zrušiť hodnotenie. Nemá škola priblížiť vyučovanie realite života? Globálne rozšíreným faktom je, že človeka od narodeniahodnotia: prijatie do materskej školy, prijímačky na školu, pracovný posudok, výplata, osobný príplatok či odmena, potlesk, získavanie certifikátov, uchádzanie sa o grant, konkurz alebo výberové konanie, súťaže, zdravotný posudok a i. Okrem iného sú naše deti svedkami nie práve empatického hodnotenia v rôznych talentových súťažiach. Takže rôznorodé posudzovania vlastností sa nesú celým profesionálnym, ale aj súkromným životom človeka. Je užitočné v rámci tendenčných argumentov uvažovať o zrušení akéhokoľvek školského hodnotenia a nepripraviť tak žiakov na chcené či nechcené získavanie škálovanej spätnej väzby? Z hľadiska súčasnej doby by to degradovalo základnú úlohy školy, ktorou je pripraviť žiakov na život. Skúsme takéto síce populárne, no kontraproduktívne diskusie zmeniť na optimalizáciu hodnotenia žiakov, ktorá by zodpovedala požiadavkám na kvalitné hodnotenie. A na interpretáciu hodnotenia žiakmi, rodičmi i učiteľmi.
Hodnotenie:    | Zobrazení: 777


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár


*Pridať komentár