Je načase zriadiť funkciu správca počítačovej techniky na školách.

Blog  |  Ľuboš Michalík  |  Sme krajinou Krivých zrkadiel???  |  19.08.2018 11:29

Chýba mi v návrhu nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 36 špecializované činnosti funkcia správca počítačovej techniky.
Keďže počítačov ako aj techniky - dataprojektor, interaktívne tabule . . . je už na školách dosť veľa bolo by vhodné zriadiť zákonom takúto funkciu na školách aby sa mal o techniku kto starať a mal to aj platovo zohľadnené.
Zriadiť zákonom funkciu správca počítačovej techniky a takýto učiteľ vo funkcii správcu počítačovej techniky by mohol mať znížený úväzok napr. o 2-3 hodiny týždenne podobne ako to má napr. výchovný poradca.


Hodnotenie:    | Zobrazení: 1065


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Viera Kramáreková | (28.08.2018 22:52 - neprečítaný)

súhlasím, ale úväzok by som skrátila aj o 5 hodín

* Reagovať | Radovan Zajíc | (29.08.2018 08:31 - neprečítaný)

Nie je potrebné to dávať do zákona. Spravovať počítačovú techniku, môže aj externý dodávateľ a učiteľ sa môže venovať iba svojej práci. Ak takúto možnosť škola nemôže využiť a robí to interný učiteľ, je to na individuálnej dohode zamestnávateľa a zamestnanca, aké podmienky/odplatu si stanovia.

* Reagovať | Mária Maďarová | (29.08.2018 17:45 - neprečítaný)

Ja som za to, aby správcom IT boli externí pracovníci, pokojne môže byť pre viacej škôl z okolia jeden. Pretože odborník je predsa kompetentnejší ako učiteĺ informatiky. Ja osobne urobím veĺa vecí, ale na niektoré si ozaj netrúfnem a aj tak sa volá odborník. Ide o to, aby na neho boli náležité financie, pretože za učiteĺský plat toto nikto robiť nebude.

* Reagovať | Ľuboš Michalík | (29.08.2018 20:05 - neprečítaný)

Opravu treba často realizovať hneď a nedá sa čakať na nejakého externého pracovníka kedy to príde spraviť nakoľko vyučovací proces musí bežať bez prestávky. Je preto vhodné aby to bol interný učiteľ.A až keby to on nezvládol dá to nastaviť či opraviť externej firme. Veď aj doteraz to robia väčšinou interní učitelia ale často za menu "pán boh zaplať", alebo že ak sa bude dať tak Vám to "nejako" zaplatíme alebo nezaplatíme. Preto by bolo nanajvýš dobré mať to v zákone tak ako je tam funkcia triedneho učiteľa či výchovného poradcu...

* Reagovať | Marcela Lysá | (08.10.2018 10:23 - neprečítaný)

Úplne súhlasím. Presne takto by to malo byť ošetrené a zastrešené. Niekoľko rokov som robila správcu PC učebne za dobré slovo. Práce veľmi veľa, neocenená. Ak by boli vyčlenené peniaze (resp. čas) pre správcu, boli by to lepšie investované peniaze ako externý pracovník, ktorý vždy nemá čas prísť vtedy, keď ho potrebujeme. Každá IT firma, alebo IT externista toho má toľko, že nestíha :-((((((

* Reagovať | Štefan Slivka | (09.10.2018 12:33 - neprečítaný)

Môj názor je, že každá škola má organizačnú štruktúru, ktorá má poskytovať plynulú organizáciu všetkých činností školy, nie len správu PC a ostatnej didaktickej techniky. Oprava PC je niekedy minútová, ale niekedy aj viac hodín. Vtedy ma byť pedagogický proces zastavený? Nie, musí pokračovať plánom B. Preto neberme zodpovednosť riadiacim pracovníkom školy, ale naopak podľa vlastných schopností prispejme k plynulosti chodu školy a konajme tak, aby žiaci na školu spomínali aj po mnohých rokoch. Nič nefunguje večne, preto aj systém riadenia kvality sa sústreďuje na trvalé zdokonaľovanie procesov. Už podľa predchádzajúcich komentárov vidíme, že každý je ináč orientovaný. Ktorá možnosť bude pre školu tá najvhodnejšia?


*Pridať komentár