MYSLIME!

Blog  |  Ján Papuga  |  Konferencia  |  17.09.2018 01:25

MYSLIME!

            Všade na učiteľských fórach čítam: Máte ŠKVP s prierezovými témami? Máte plán finančnej gramotnosti? Máte vypracovaný tematický plán (!) krúžku? A šíri sa panika, keďže každý to má vypracované inak, v odlišnom rozsahu a v rôznej štruktúre. Len aby bol uspokojený byrokratický fetiš niektorých riaditeľov alebo sa predišlo opatreniam a bezduchým zápisom od reality vzdialenej inšpekcie (pozri ďalej). Namiesto toho, aby sme sa zamysleli nad opodstatnenosťou príkazov, ktoré si často škola vysvetľuje po svojom, keďže nejestvuje systematická pomoc od riadiacich inštitúcií. A ešte si nás dovoľujú kritizovať a podsúvať nám mechanizmy nepodložených legislatívou. Je jasné, že sa zľaknú aj niektorí (mnohí) riaditelia, pre ktorých je zápis z inšpekcie nepríjemný z hľadiska zriaďovateľa. Tak sa z nich stanú byrokratickí úradníci.

            Vráťme sa však k otázkam z úvodu a pristúpme k nim konštruktívne a hlavne racionálne. Bez zdrvujúceho strachu z kontroly. A myslime! Kto uzákonil podobu ŠKVP? Že má vyzerať ako neprehľadná mnohostranová tabuľka? A do nej majú byť implikované rôzne požiadavky z desiatok metodík? Kde v legislatíve je povinnosť robiť plán finančnej gramotnosti? Kde je predpísaná jeho hyperštruktúrovaná podoba, ktorú požadujú niektorí riaditelia či inštitúcie? Kto prikázal, aby mal tematický plán krúžku štruktúru ako školský vzdelávací program? Kto vôbec nariadil vypracovať plán krúžkov? Ak ste aj našli nejaký text, ktorý odpovie opačne, ako naznačujú moje otázky, poriadne zvažujte, akú právnu oporu má ten text, ktoré moje rečnícke otázky vyvracia. Samozrejme, ak si riaditeľ povie, že to tak má byť, lebo o tom počul tam a tam, s tým veľa nenarobíte. Ale keď vás pranierujú za „chybu“ kontrolné inštitúcie, mali by vám ju dokázať citáciou legislatívy a treba si potom od nich takúto argumentáciu vyžiadať. Bez strachu a poníženia. Inak neustále budeme podporovať bujnejúcu byrokraciu spoliehaním sa, že tak to má byť, lebo... A debyrokratizácia, ktorá sa naozaj deje, je potom bezpredmetná.

            Kontrolné inštitúcie nie sú zákonodarné. A už vôbec nie neomylné. Tak ako spochybňujú nás, spochybňujte vy ich. Poviem vám príklad: Moja  žaloba na Štátnu školskú inšpekciu je pomerne známa a trvám na nej (v súčasnosti sa čaká na vyjadrenie súdu, žalobu som už podal). Spustilo to to, že som si dovolil vyjadriť sa k Testovaniu 5. Nastúpila inšpekcia a obvinila ma z  toho, čo sa nestalo. (Atď.) Napísali mi, že mám spraviť opatrenia na zabezpečenie účasti na Testovaní 5 v roku 2019 v našej škole. Keďže mienim súd vyhrať, chcel som všetky opatrenia naplniť, nech nemajú zámienku. Jedno z nich bolo takéto: „V prípade, že Pedagogicko-organizačné pokyny zverejnia termín T5 v čase, keď sa vydávajú na nový školský rok (v minulom školskom roku bezprostredne po vydaní POP informácia o termíne T5 chýbala, preto sme nemohli žiakov a zákonných zástupcov informovať), budeme žiakov i zákonných zástupcov preukázateľne informovať o termíne T5. Údaj zverejníme na webovej stránke, v elektronickej žiackej knižke a na nástenke výchovného poradcu. Doporučeným listom pošleme zákonným rodičom základnú informáciu o T5.“ Neškodné opatrenie, však. Ale poskytlo im dobrú zámienku na „buzeráciu“. Prečo také tvrdé slovo? Lebo odpoveď inšpekcie: „Opatrenia, ktoré ste prijali, a ich uplatnenie podmieňujete vydaním Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2018/19 s uvedením termínu testovania. Takýto postup je však v rozpore s platnými právnymi predpismi. (...) Z uvedeného dôvodu Vám prijaté opatrenia posielame na prepracovanie...“ Pripomínam, že takúto nekompetentnú odpoveď mi napísali v čase, keď ešte POP na nový školský rok neboli vydané, preto som to musel podmieniť ich vydaním - logické, nie? Myslím tú POP-ku, ktorá obsahuje údaje o termínoch testovania! Vtedy som mal cúvnuť ako väčšina a mali nasledovať môj strach zo zápisu a snaha odprosiť inšpekciu tak, že opatrenia minimálne raz prepracujem? Takú chybu by som ja nespravil! Sme predsa v 21. storočí a v demokratickej spoločnosti. ŠŠI poslala nezmyselné a očividne účelové stanovisko, ako to spravila aj v prípade kontroly na škole, ktorú riadim. A to ste nevideli právny nález plný ich ďalších pochybení (nemôžem ho zverejniť...zatiaľ). Ja si dozaista po hlave po toľkej práci pre školstvo skákať nenechám. Kým v tom budem sám, tak s touto socialistickou organizáciou nič nespravíme. Moja odpoveď bola takáto: „Odsek č. 1 z opatrení, ktoré som Vám predložil, píše: ,V prípade, že Pedagogicko-organizačné pokyny zverejnia termín T5 v čase, keď sa vydávajú na nový školský rok (v minulom školskom roku bezprostredne po vydaní POP informácia o termíne T5 chýbala, preto sme nemohli žiakov a zákonných zástupcov informovať), budeme žiakov i zákonných zástupcov preukázateľne informovať o termíne T5. Údaj zverejníme na webovej stránke, v elektronickej žiackej knižke a na nástenke výchovného poradcu. Doporučeným listom pošleme zákonným rodičom základnú informáciu o T5.´ Tento odsek hovorí o termíne testovania a o tom, že budem žiakov i zákonných zástupcov informovať o termíne Testovania 5 po vydaní harmonogramu v POP pre nasledujúci školský rok. To nie je žiadne podmieňovanie, ale skutočný fakt, keďže termín testovania sa zverejňuje výlučne v POP. V smerniciach, o ktorých ma informujete, sa neuvádza konkrétny dátum Testovania 5. Jediným zdrojom ešte môže byť webová stránka NÚCEM-u, avšak po mnohých zlyhaniach tejto inštitúcie sú pre mňa relevantným zdrojom Pedagogicko-organizačné pokyny. Práve tie, v ktorých termín testovania nebol v aktuálnom školskom roku zverejnený. Odsek číslo 1 mojich opatrení teda hovorí iba o tom, že termín môžeme zverejniť a informovať o ňom jedine po jeho uverejnení v POP, najneskôr však do septembra 2016 (preklep v pôvodnom liste, myslel sa r. 2019), keďže dúfam, že v tomto termíne už budú známe harmonogramy všetkých testovaní. Inak sa k termínu testovania neviem dostať a už vôbec nie v čase, ktorý ste mi vymedzili na vypracovanie a predloženie opatrení. (...) Mrzí ma, že v čase riešenia a prípravy nasledujúceho školského roka ma chcete poveriť činnosťou, ktorá ma odvádza od problémov vo výchovno-vzdelávacom procese. V predchádzajúcom texte som Vám však jasne a preukázateľne zdôvodnil, že k pochybeniu nedošlo napriek Vašim obvineniam. Aj z toho dôvodu opatrenia k výsledkom tematickej inšpekcie n e p r e p r a c u j e m a predkladám ich opätovne v nezmenenej podobe v náhradnom termíne, ktorý ste určili.“ Inšpekcia sa viac neozvala a ja som rád, že som sa nezľakol očividne nezmyselnej požiadavky. A riadim sa tým stále. Ak sa čosi niekomu nepáči, nech vám ukáže čierne na bielom, že sa vy mýlite a oni majú pravdu. Nedajte sa zmiasť dojmológiou a vžitými (prežitými) postupmi, ktoré často nemajú oporu v legislatíve. Aj za cenu súdu. Lebo kým sa tak nestane, budeme ako vo feudalizme pod hrozbou pánov, ktorí si ešte neuvedomili, že sú prežitkom.

PS: Drobný zážitok z jednej konferencie. Prednášala tam akási predstaviteľka z inšpekcie a povedala, že učitelia majú problémy so zavádzaním multimediálnych kompetencií do vyučovania. Potom si dala USB do notebooku, aby premietla prezentáciu. Zapla powerpoint a nasledovala jej otázka: Ako sa to spúšťa? ...

 
Hodnotenie:    | Zobrazení: 8578


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Petra Villemová | (02.10.2018 19:41 - neprečítaný)

Ďakujem pán Papuga za to, že mi dávate nádej.... Viete, som v kolektíve, kde sa neustále rieši, čo ak inšpekcia, keď príde na kontrolu....... Stále to máme na tanieri už niekoľko rokov a už mám z toho "žihľavku". Nech príde, nech mi dá opatrenie za to, že som použila arabskú číslicu namiesto rímskej. Takmer pravidelne každý rok prerábame alebo dopĺňame dokumentáciu hlavne kvôli finančnej gramotnosti, čitateľskej gramotnosti, prierezovým témam ..... Namiesto kvalitnej prípravy na vyučovanie, plytváme energiou na byrokratické "s+ačky" a poviem vám úprimne, keď to všetko krvopotne vypracujeme, počas roka o to ani nezavadím a vôbec to neovplyvní kvalitu mojej práce. Pretože som kreatívna, aktuálna, deti učím veci zo života nad rámec učebných osnov, aby sa v živote nestratili a našli jednoduchšie riešenia problémov. Všetci sa bojíme, akoby inšpekcia boli nejakí nadľudia, ktorí rozhodujú o tom, či prežijeme alebo nie. Moja osobná skúsenosť s inšpektorkou, ktorá bola na Testovaní 9 je taká, že som sa s ňou normálne bavila o problémoch, ktoré ma ako učiteľku trápia a ona bola mojou úprimnosťou veľmi milo prekvapená a zanechala som u nej dobrý dojem. Tak verím, že aj medzi inšpektormi sa nájdu aj normálni ľudia, čo chápu problémy v školstve. Nech sú radi, že za tie peniaze a s obrovským množstvom problémov, s ktorými sa denne boríme, ešte vôbec niekto v školstve zostal.....

* Reagovať | Ján Papuga | (02.10.2018 19:48 - neprečítaný)

Veľmi sa mi páči Vaša veta: "keď to všetko krvopotne vypracujeme, počas roka o to ani nezavadím a vôbec to neovplyvní kvalitu mojej práce.". Ešte ju niekde použijem. Pravdou je, že inšpekcia mnohé veci, ktoré chcú riaditelia, nechce. Len problémom je aj to, že nikto nevie ako to či ono má vyzerať. No na boj s byrokraciou je nutných viac suverénnych riaditeľov, ktorí sa neboja toho, že ich pripravia o funkciu.

* Reagovať | Petra Villemová | (02.10.2018 20:34 - neprečítaný)

nemáte zač, dávam vám súhlas na použitie mojich slov, viete, ja som v našom kolektíve známa tým, že si nedávam servítku pred ústa a pomenúvam veci pravým slovom .

* Reagovať | Ján Papuga | (05.10.2018 00:23 - neprečítaný)

Super, takí ako Vy to tu zmenia...

* Reagovať | Jana Čillíková | (04.10.2018 22:04 - neprečítaný)

Konečne jeden normálny riaditeľ. V našom školskom kolektíve bojujem podobne ako pani Villemová. Aj za cenu toho, že som už ociachovaná ako burička. Odmietla som vypracúvať TVVP do vedením predpísanej nezmyselnej tabuľky, odmietla som posielať školský poriadok jednotlivým rodičom na podpis. Predsa máme školský poriadok na stránke školy a každý rodič si ho môže prečítať a odmietam plniť aj iné nezmyselné pokyny. Odmietla som vypracovať plán finančnej gramotnosti, pretože ho kompletne vypracovala poverená kolegyňa pre všetky ročníky a my ostatní sme ho mali znovu rozpracovať pre jednotlivé ročníky, ktoré učíme - duplicita ako vyšitá. Teraz si vymysleli testovanie prvákov z telesnej zdatnosti. Samozrejme, nedodali žiadne pomôcky - však učiteľ poraď si, ako vieš. Náš nový riaditeľ napísal dotyčnej inštitúcii, že cviky, na ktoré nedostal a nemá certifikované učebné pomôcky, testovať nebude. Konečne jeden odvážny, ktorý sa vzoprel. Bodaj by takých riaditeľov, ako je on a vy bolo viac. Ubudlo by nezmyselnej byrokracie, ktorá každému normálnemu učiteľovi strpčuje život.

* Reagovať | Ján Papuga | (05.10.2018 00:25 - neprečítaný)

Super, som rád, že sú takí. Mali by sme sa nejako pospájať A držať spolu...

* Reagovať | Monika Solárová | (11.11.2018 21:23 - neprečítaný)

Som rada, že o našom školstve si to nemyslím len ja, ale napriek tomu svoju prácu mám veľmi rada a snažím sa svojim deťom odovzdávať to, čo mne voľakedy odovzdávali moje super učiteľki (boli to však len ojedinelé lastovičky) , ktoré boli láskavé, priateľské a mali prirodzenú autoritu. Ďakujem za to, že som také stretle na ZŠ, SŚ aj VŠ. Doteraz sú pre mňa veľkým vzorom.

* Reagovať | Henrieta Hrešková | (25.11.2018 16:37 - neprečítaný)

Skutočne výborný postup riaditeľa!!!

* Reagovať | Slávka Hanáčková | (09.01.2019 18:58 - neprečítaný)

Som veľmi rada, že sú učitelia so zdravím rozumom. Bohužiaľ mnohí naši kolegovia radšej splnia nezmyselné požiadavky vedenia školy, než by mali povedať svoj názor. Majú vôbec učitelia názor? A vedia vôbec argumentovať? Bojíme sa kontrol a straty zamestnania. Ako potom vychováme generáciu sebavedomých ľudí,ak nám chýba sebavedomie? Čo s množstvom vedomostí a zručností, ak sa v živote nepresadím. Potom aj človek bez maturity bude ako starosta nadriadený napr. riaditeľovi školy s 10-timi titulmi (myslím tým aj na právo veta pri voľbe riaditeľa). Tento stav však môže vyhovovať politikom a tak sa nečudujme, ako to v našej krajine vyzerá.

* Reagovať | Jaroslav Boroš | (11.03.2019 11:35 - neprečítaný)

Len tak ďalej, .... držím palce.

* Reagovať | Jozef Sasko | (24.03.2019 10:43 - neprečítaný)

Pekne ste to Janko napísali! Mňa však hnevá (chcel som napísať serie, ale to tu vraj nepatrí , že tisíce, možno desaťtisíce učiteľov si myslia to isté,ale radšej strčia hlavu do piesku a budú ticho. Pýtam sa prečo??? Možno aj zo zúfalstva, že hoci budeme všetci proti nezmyselným testovaniam a ďalším hlúpym rozhodnutiam ministerstva, NÚCEMu a vlády, niekoľko diletantov si aj tak presadí svoj názor, lebo sú pri moci.

* Reagovať | Ľubica Havavková | (09.08.2019 06:09 - neprečítaný)

Áno. A serie je určite výstižnejšie ako hnevá. Aj ja to tak cítim.

* Reagovať | Ján Papuga | (27.03.2019 18:47 - neprečítaný)

A to je zlé... Ono, chce to veľkú odvahu ozvať sa, lebo vraj sa nepatrí vytŕčať... Ale treba byť pripravený na následky...

* Reagovať | Mária Černá | (02.08.2019 17:53 - neprečítaný)

....ak sa k tomu môžem vyjadriť stručne: Svoju prácu milujem a mojou úlohou bolo tiež vypracovať pre školu, ktorú mám veľmi rada, Plán čitateľskej gramotnosti. Keďže som puntičkárka vo všetko, čo robím, aj tento plán som sa snažila precízne vypracovať. Myslela som si, že to zvládnem ľavou-zadnou, avšak nevedela som ho vypracovať podľa žiadnej predlohy. Môjho dvojročného synčeka, ktorý bol viac ako pol dňa v jasličkách, som každý večer dala spinkať 20.00 a ja som si sadla za PC a hľadala som nejakú pomôcku alebo predlohu na vypracovanie tohto plánu. Stretla som sa s mnohými plánmi ČG z iných škô - od 4 stranových po 10 str.. No ja, keďže som si pri písaní seminárnych prác vrátane diplomovej veľmi oddýchla a písala som ich rada, som vypracovala skoro 40 stranový plán ČG pre našu školu. Moja šéfka, pred ktorou sklánam klobúk dole, lebo je to super osôbka, bola z toho v nemom úžase, avšak tematika ČG je veľmi rozsiahla a ja som 3 mesiace každý večer do 00 00 hod. sedela za počítačom a premýšľala, ako dať plán dokopy - čo by tam malo byť a čo nie. A preto sa pýtam a ma mrzí, že na SR máme inštitúcie, ktoré nám pri tvorbe takých plánov, možno aj TUP vôbec nepomáhajú a nedajú nám nejakú predlohu alebo niečo podobné.. Tým som len žiakov ukrátila o zaujímavejšie aktivity na hodinách, ktoré som s nimi chcela robiť, no keďže som sa venovala administratíve,
musela som si ch z určitých dôvodov vynechať alebo presunúť na inokedy. Ja som mladá učiteľka (31.r.), avšak.....tiež sa mi nepáčia isté veci v školstve a ak sa my - mladá generácia učiteľov neozveme, školstvo pôjde dole vodou. A týmto príspevkom som prvýkrát verejne vyjadrila svoj názor do celého sveta.
* Reagovať | Ján Papuga | (03.08.2019 23:54 - neprečítaný)

Ja si s tým ťažkú hlavu nerobím. Máme to na stranu. Ak to niekto vie lepšie, nech mi to ukáže.

* Reagovať | Ľubica Havavková | (09.08.2019 06:16 - neprečítaný)

Mária, ak vám môžem poradiť, venujte svoju energiu synčekovi a nie vypracovávaniu 40 stranových elaborátov. Vaša rodina to ocení viac, ako ktorýkoľvek riaditeľ školy!

* Reagovať | Mária Černá | (02.08.2019 17:55 - neprečítaný)

...a ospravedlňujem sa za prípadné chyby, čakám na okuliare z optiky

* Reagovať | Lucia Paulíková | (07.09.2019 14:21 - neprečítaný)

parádny článok...

* Reagovať | Štefan Ištok | (08.09.2019 10:33 - neprečítaný)

Klobúk dole, brilantné.

* Reagovať | Ján Papuga | (30.09.2019 22:36 - neprečítaný)

Vďaka všetkým!


*Pridať komentár