Lekcia spolupráce

Blog  |  Miroslav Sopko  |  SKU  |  15.11.2011 08:20

Posledné udalosti nás prekvapili správami o pristúpení vlády na požiadavky zvýšenia platov pre zdravotné sestry i lekárov. Je to v príkrom rozpore s tým, že "v situácii niekoľko mesiacov pred predčasnými voľbami by sľuby o raste platov učiteľov na 3 až 4 roky boli populistické a nezodpovedné" (zdroj: Vyhlásenie MŠVVaŠ SR k rokovaniu s OZPŠaV), keďže pri inej skupine pracovníkov platených z verejných zdrojov toto neplatí. A tak sa spolu zamyslime.

Zamyslime sa nad tým, prečo to s učiteľmi (na rozdiel od sestričiek a lekárov) tak dopadlo a hneď ma aj napadlo, že je to vlastne celý komplex javov, ktoré sa navzájom ovplyvňovali. A ako dospelí ľudia, ktorí dokážu triezvo a bez zbytočných emócii zvážiť všetky pre aj proti, máme v podstate dve možnosti.

1. Začneme sa medzi sebou obviňovať, kto má aký podiel viny. Bude sa utápať v sebaľútosti, fňukať nad svojim stavom, nekoordinovane podnikať rôzne druhy aktivít, ktoré si nikto nevšimne, zakladať nekonečné diskusie, ktoré nič nevyriešia. Pre všetkých, ktorí by sa chceli pustiť touto cestou, tu mám úryvok z nedávnej búrlivej diskusie u našich západných susedov, kde sa hľadali dôvody, prečo Česi nemajú pedagogickú komoru: "Je s podivem, že už dávno není nějaký ten pedagogický špajz ustanoven. Asociací všelijakých plno, ale komora nikde. Ono totiž, sejdou-li se školní zaměstnanci, poperou se pedagogové s nepedagogy. Když se sejdou učitelé, vjedou si vzájemně do vlasů předškolní, základní, střední a vychovatelé k tomu..." Nepripomína vám to niečo?

2. Vyčistíme si stôl, myslím rokovací stôl pre všetky školské združenia, asociácie a iné organizácie, pričom zabudnime na minulé nedorozumenia. Nebudeme len formulovať písomné vyhlásenia, ktoré sa k verejnosti sotva dostanú. Stretnutie musí byť zorganizované v štýle veľkého kongresu, kde treba získať sponzorov, média a jasne dať všetkým najavo, že nielen učitelia, ale aj všetci, čo pracujú v školstve, všetci ktorí sa svojim dielom podieľajú na výchove a vzdelávaní budúcich generácií tu stoja jednotne vo svojich spoločných požiadavkách. Bol by zvolený výbor, ktorý by ich predložil vláde, ale čo je dôležité - nesmela by byť opomenutá žiadna organizácia, ktorej zástupcovia pôsobili napr. v expertných skupinách pri Ministerstve školstva alebo má záujem a aktívnych členov, aby pomohla spoločnej veci.

Vrátim sa ešte k minulým udalostiam. Ministerstvo vo svojom vyhlásení ocenilo korektnosť rokovaní, kedy ono samo neustúpilo ani o centimeter. "Sme toho názoru, že štrajky a emócie na námestiach nepomáhajú hľadať riešenia, naopak, krajiny sú úspešné vtedy, ak sa pri rokovaniach predkladajú racionálne argumenty" - písalo sa v ich vyhlásení z 3.11. 2011. Či sa nám to už páči alebo nie, vyplýva z toho ponaučenie. Občas treba buchnúť rukou po stole a napríklad i odísť z rokovania ako nám to ukázali lekári, ak chceme niečo dosiahnuť. Dá sa to teda prirovnať k pokru, kde nesmieme prejaviť verejne strach a ani sa zmieriť s tým, že sú karty rozdané tak ako sú. Stále verím, že spoločne máme historickú šancu vytvoriť silu, ktorá dokáže pohnúť veci vpred.

My učitelia len potrebujeme platformu pre presadzovanie svojich požiadavok pri rokovaniach medzi školskými združeniami a exekutívou. Myslím si, že práve Komora by ňou mohla byť, keďže jej poslaním je najmä zdvíhanie nášho vlastného sebavedomia a práve preto jej podporou podporujete i našu spoločnú snahu zjednotiť sa v spolupráci.

Mgr. Miroslav Sopko

viceprezident pre manažment a komunikáciu

Slovenská komora učiteľov

Zaregistruj sa do SKU

 

 
Hodnotenie:    | Zobrazení: 6303


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Dagmar Kolevová | (15.11.2011 15:09 - neprečítaný)

Nemožne nesúhlasiť. Sme odsúdení na jednotu. Je nás málo. Inak nič nedosiahneme.

* Reagovať | Miloš Gábriš | (15.11.2011 18:22 - neprečítaný)

Nerozumiem, má SKU akože suplovať odbory (platy) alebo jej ide o odborné problémy a terajšie prešľapy v školstve? Čo z toho je priorita? Aby som sa nezaregistroval niekam, kam nechcem.

* Reagovať | Miroslav Sopko | (15.11.2011 20:30 - neprečítaný)

Myslím, že hlavné ciele Komory ako profesijného združenia ste vystihli pomerne presne a naozaj tu nikto nechce suplovať prácu odborov. Našim spoločným cieľom je však vytvoriť tlak na vládu, aby sa jednak navýšili finančné zdroje pre školstvo (a teda aj na mzdy všetkých jeho zamestnancov) a zároveň sa vytvorili podmienky, aby súčasné prostriedky boli rozdeľované spravodlivo a nestrácali sa v neprehľadnej spleti rôznych ciest a cestičiek. Podľa môjho skromného názoru by toto dokázal len medzinárodný audit, ktorý by určite neskĺzol k takému nebezpečnému zjednodušeniu pre verejnosť, aké odznelo v médiách z ministerstva financií o zlepšení platových podmienok pre učiteľov, ak 5000 z nás príde o prácu.

* Reagovať | Renáta Titková | (15.11.2011 20:40 - neprečítaný)

Pán Sopko, dnes ráno som v správach na SR zachytila správu, že od marca 2012 by mala v školstve platiť možnosť pre deti 1. stupňa nenavštevovať ZŠ, učiť sa doma, na prvom stupni postačí, keď bude mať pedagóg (neviem, či sa tak bude môcť volať) úplné stredoškolské vzdelanie, učiteľovi na druhom stupni postačí bakalárske štúdium. Bojím sa, či by sa týmto krokom nedostalo naše školstvo do obdobia stredoveku. Voláme po vedomostnej spoločnosti a vedomosti si spoločnosť prestáva vážiť. Dúfam, že som zle rozumela.

* Reagovať | Mária Feješová | (15.11.2011 22:56 - neprečítaný)

P. kolegyňa,počuli ste dobre,odznelo to v SR. Je to už naozaj "hotová pohroma v našom rezorte".!.!.!
P. kol. Sopko ja som váš príspevok "zhltla" na jeden dych...
Stotožňujem sa s každou myšlienkou,len by som bola veľmi rada,keď by sa už "ľady pohli"...
Nech si už sadnú za spoločný stôl všetky zložky a nech rokujú až do posledného dychu...
Veď podpora "zdola" je jasná. NIKDY NIE JE NESKORO.

* Reagovať | Eva Števková | (21.11.2011 13:15 - neprečítaný)

Učitelia boli opäť "opití rožkom", nespoliehajme sa v budúcnosti na odbory, hľadajme silu v sebe postupovať spoločne podobne ako lekári.

* Reagovať | Peter Modránszky | (21.11.2011 13:47 - neprečítaný)

Je to všetko krásne, ale aj u lekárov to koordinoval odborový zväz. Ono musí byť niekto kto spojí učiteľa z Bratislavy s učiteľom z Košíc ;o)

* Reagovať | Miroslav Sopko | (21.11.2011 14:57 - neprečítaný)

Súhlasím, koordinácia je potrebná a je dokonca nutné zabudnúť na minulé nedorozumenia. Ak odbory budú ochotné vykonávať túto koordináciu, SKU bude spoľahlivým partnerom.

* Reagovať | Vladimír Burík | (23.11.2011 14:40 - neprečítaný)

Myslím, že je v tom rozpor ak niekto píše nespoliehajme sa v budúcnosti na odbory na jednej strane a na strane druhej máme postupovať podobne ako lekári. Ale veď ich zastupujú práve odbory!!!???

* Reagovať | Oľga Wurschnerová | (24.11.2011 13:27 - neprečítaný)

Vôbec nesúhlasím so súčasným postupom lekárov. Mám na to nejeden dôvod. 1. Dnes je v celej Európe stav, kde sa hovorí o šetrení, kde niet peňazí, kde sa nadáva politikom, že si zvyšujú platy, kde hundreme na Grékov, že štrajkujú... Potom sa zrazu postavia slovenskí lekári, zoberú si za rukojemníkov ľudí v celom štáte a chcú zvýšiť platy o toľko, čo my zarobíme, ak máme dobrý mesiac? A to považujeme za správny postoj? 2. Je pravda, že peňazí v zdravotníctve a v školstve je málo a že to percentuálne nezodpovedá úrovni iných štátov. Je ale najmenej vhodný čas na takéto drankanie peňazí! 3. Ako to, že sme my - alebo trebárs páni doktori - nekričali, že chceme zvýšiť platy, keď na tom bola ekonomika ďaleko lepšie! Keď sa robili rozpočty v "hojných" rokoch... A teraz plačeme, že sme nejednotní ako sú lekári? Nemyslím, že lekári sú jednotní... Nie všetci mali rovnaký názor, nie všetci dali výpovede, nie všetkým šlo v tomto vyjednávaní hlavne o vlastnú peňaženku... Len to tak vyzerá. Kričať, že chceme viac vtedy, keď veľká väčšina ľudí by si zaslúžila viac - a nemá - je dosť sebecké. Dnes som bola v nemocnici - mali by ste si vypočuť názor pacientov na tie lekárske požiadavky.... Posielajú ich... Nie som proti nátlakovým akciám, ako sú štrajky a tak. Treba si ale rozmyslieť, kedy to ide a kedy je to od veci.
Zaslúžime si viac. Ale pozrime sa lepšie okolo seba.

* Reagovať | Alica Lehocká | (24.11.2011 17:53 - neprečítaný)

...predpokladám, že predstava čísla na výplatnej páske minimálne o 300€ viac, nás konečne posunie dopredu a k tomu dávam plný mandát vedeniu SKU.....
...podporu určite máte, inak by do SKU nevstúpilo toľko učiteľov...
..pán minister Mikloš nemá systém vo financovaní jednotlivých rezortov, čoho príkladom je zvyšovanie platu tomu, kto skôr príde a nie podľa nejakého harmonogramu , plánu, systému..........ALE POLITICI A POSLANCI PRE SEBA MAJÚ A NIE MÁLO.....o ich platoch by sme mali pre zmenu rozhodovať my....to by bolo bezdomovcov !!!
..a ako som čítala spojiť Košice s Bratislavou myslím nie je problém...stačí objednať autobusy, oznámiť ich odchod a cenu za dopravu=a sme tam!!!! UŽ NEVERME VÝHOVORKÁM....rozpočet na ďalší rok je schválený a my na čo čakáme???
..pýtam sa, či náš pán minister školstva neočakáva žiadny štrajk....veď by mohol všetkému predísť....alebo naozaj čakajú až sa situácia vyhrotí??? Potom už peniaze budú???

* Reagovať | Silvia Kovácsová | (27.11.2011 19:46 - neprečítaný)

Prosim chcem sa spýtať, ako to je keď sme s kolegmi prihlásení v odboroch a chceme sa prihlásiť do komory je treba najskôr vystúpiť z odborov alebo ako to vlastne je ? Odbory nás veľmi sklamali veľa sľubujú a nič nesplnili

* Reagovať | Peter Modránszky | (27.11.2011 20:51 - neprečítaný)

Ja si myslím, že tu vznikla obrovská informačná bublina a učitelia celkom dobre nechápu rozdiel medzi odbormi a Komorou. Komora je ak som to dobre pochopil, stavovská organizácia, ktorá síce zastupuje učiteľom v rôznych profesijných veciach, ale nesupluje úlohu odborov. Komora nemá zatiaľ také kompetencie v niektorých veciach ako odbory. Teda členstvo v odboroch a komore sa navzájom nevylučuje. Ako som sa dozvedel nedávno nie sú to konkurenčné skupiny, ale mali by ťahať jedným smerom.
Či ?

* Reagovať | Miroslav Sopko | (28.11.2011 21:59 - neprečítaný)

Myslím, že ste to pochopili a zároveň podali i ostatným čo Komora je a čo nie je. Mrzí ma, že tu nejaká bublina vôbec vzniká, ale ak niekto sleduje naše webové sídlo (po novom už aj na http://www.sku.sk/), tak je dostatočne informovaný.

* Reagovať | Vladimír Burík | (01.12.2011 12:16 - neprečítaný)

V krajine zázrakov, právneho štátu a rozvinutej demokracie, žil raz národ medzi Tatrou a Dunajom. Národ vzdelaný, národ šikovných a najmä múdrych ľudí, ktorí verili 20 rokov svojmu kráľovi a jeho múdrym radcom. 20 rokov im radcovia na čele ...so svojim múdrym a najmä spravodlivým kráľom maľovali farebné motúzy pod nosom o tom, aká je v krajine demokracia, spravodlivosť, ale najmä o tom,ako si celé kráľovstvo váži a odmeňuje svojich poddaných- vzdelaných ľudí. Tí totiž vychovali šikovných murárov, automechanikov, vodičov, informatikov právnkov, lekárov. Naše kráľovstvo sa prudko rozvíjalo najmä vďaka trhovej ekonomike a niekoľkým kráľovským radcom (či poradcom), ktorí viedli krajinu na čelo Europskej kráľovskej únie. Výsledky kráľovstva bol také vynikajúce, doslova brilantné, že mu ich závidela celá kráľovská únia. Výsledky boli vynikajúce preto, lebo kráľ a jeho radcovia (poradcovia) dávali z celého kráľovstva najviac peňazí na vzdelávanie a vedu. Prudko sa rozvíjala vedomostná ekonomika, na čele z mimoriadne úspešným kráľovským radom pre ekonomiku Ivkom Mikimazom.
Po 20 rokoch úspechov si žili obyvatelia kráľovstva naozaj kráľovsky. Jedného dňa sa vybral kráľ na poľovačku so svojimi úspešnými a najmä múdrymi radcami( poradcami). Už- už by boli vystrelili, keby sa zrazu z krovia nevynoril akýsi človek. Bol otrhaný, neupravený, vychudnutý, celý uzimený. "A čo ty tu robiš?", spýtal sa kráľ žobráka. "Žijem. Dokedy? Neviem, podľa toho, ako dlho vydržím o hlade a smäde. Vody i jedla mám čoraz menej", povedal žobrák a stratil sa v kroví. Po príchode do kráľovstva oznámili múdri a spravodliví radcovia (poradcovia) svojmu ešte spravodlivejšiemu kráľovi, že nastal veľký a nečakaný problém. V krajine vymreli všetci žobráci. A čo je ale oveľa horšie, nebolo už ani noých, mladých šikovných murárov, automechanikov, vodičov, informatikov právnkov a lekárov. Nemal zrazu kto stavať vily pre radcov a poradcov,nemal už kto opravovať nové drahé autá, ale najmä začali masovo umierať ľudia- aj tí najbohatší, teda naspravodlivejší. Nemal ich kto totiž liečiť. Vtedy si kráľ spomenul na žobráka z poľovačky, dal si ho zavolať a poprosil ho, či nebude ochotní pomôcť mu tak, že začne znovu učiť. V celom kráľovstve vyhlásil, že hľadá žobrákov, ktorí ešte nestihli umrieť a zázrakom prežili. Každého z nich, ktorý začne učiť, vzdelávať a vychovávať budúcich murárov, automechanikov, vodičov, informatikov, právnkov a lekárov štedro odmení. Žobrák mu na to. Pán kráľ, stačí, ak ma odmenite tak, aby som sa mohol pekne obliecť, poriadne najesť a sem-tam po práci si aj oddýchnuť. Nepotrebujem ani šperky, ani obrovské haciendy, len kľudne, v pokoji si robiť svoju prácu. Tak sa aj stalo. Žobrákom dal kráľ toľko grošov, aby si v pokoji mohli robiť svoju prácu. A znovu bolo dostatok murárov, automechanikov, vodičov, informatikov, právnkov a lekárov. A tak, ako predtým, žili si v pokoji ľudia v krajine zázrakov, právneho štátu a rozvinutej demokracie, žil si národ medzi Tatrou a Dunajom. Národ vzdelaný, národ šikovných a najmä múdrych ľudí...


* Reagovať | Jarmila Černá | (02.12.2011 01:16 - neprečítaný)

Kam na to chodíte...
"Vtedy si kráľ spomenul na žobráka a poprosil ho, či nebude ochotný pomôcť mu tak, že začne znovu učiť."
Neviem, či sa mám smiať, alebo plakať.

* Reagovať | Vladimír Burík | (02.12.2011 09:10 - neprečítaný)

Neviem či sa budete smiať, alebo plakať. Ale viem, že by ste mali hlavne rozmýšľať. Myslím, teda som.

* Reagovať | Vladimír Burík | (03.12.2011 11:38 - neprečítaný)

Pozorujem tie diskusie už dosť dlho,ale nikde som sa nedočítal, aký bude krok B. Krok A - Budeme štrajkovať. Som samozrejme za, už je 5 minút po dvanástej, ale je to doslova nutnosť. Inú možnosť nevidím. Len ten krok B. Aby sme si rozumeli. Čo budeme robiť potom, ak bude štrajk, ale vláda, ktorá bude pri moci neustúpi. Tak, ako neustúpila súčasná. Je potrebné - nutné povedať aj B. Čiže vedieť dopredu, čo budeme robiť potom, ak to s nimi nepohne. Je potrebný spoločný postup všetkých, ktorým na školstve záleží. Teda jasne pomenovať ďalší spoločný postup. Tí, ktorí nás budú zastupovať na rokovaniach, musia mať v tom jasno. Skusme dávať návrhy na postup po štrajku, ak nám nevyhovejú a nepristupia k našim požiadavkám. Môj názor je, že naša diskusia by sa mala uberať týmto smerom.


*Pridať komentár